Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Huruslahden ja Haukiveden haitta-ainetutkimukset jatkuvat

Huruslahden ja Haukiveden haitta-ainetutkimukset jatkuvat

Julkaistu: 14.05.2009 klo 08:53
Julkaisija:

Varkauden Huruslahden ja sen alapuolisen Haukiveden alueella esiintyvien haitta-aineiden selvittämistä jatketaan 18.5.2009 alkaen. Alueelta otetaan näytteitä pohjasedimentistä, vedestä ja kaloista.

 

Varkauden Huruslahden ja sen alapuolisen Haukiveden alueella esiintyvien haitta-aineiden selvittämistä jatketaan 18.5.2009 alkaen. Alueelta otetaan näytteitä pohjasedimentistä, vedestä ja kaloista. Aiemmin alueella tehdyissä tutkimuksissa pohjasedimentistä on löytynyt korkeita tributyylitina (TBT) pitoisuuksia. Nyt tehtävillä tutkimuksilla Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ympäristökeskukset pyrkivät selvittämään myös muiden haitta-aineiden (esim. raskasmetallit) pitoisuuksia.

Näytteenotto tullaan suorittamaan kahdessa jaksossa viikoilla 21 ja 23. Näytteenottoon osallistuu myös ympäristöhallinnon tutkimusalus Muikku viikolla 23. Tutkimussuunnitelmassa tutkittava alue on jaettu viiteen osa-alueeseen: Kommila, Huruslahti, Huruslahti - Tahkosalmi, Tahkosalmi - Kuokansalo ja  Kuokansalo-Tuunaanselkä.

Nyt tehtävät tutkimukset täydentävät jo olemassa olevaa tutkimusaineistoa. Tuloksia yhdistämällä pyritään muodostamaan kokonaiskuva alueen haitta-ainepitoisuuksista ja haitta-aineiden levinneisyydestä. Kokonaiskuvan muodostaminen on erityisen tärkeää tulevan riskinarvioinnin kannalta. Riskinarvioinnissa kuvataan mahdollisia haitta-aineiden aiheuttamia riskejä esimerkiksi laskentamallien avulla. Riskinarvioinnin pohjalta alueelle laaditaan riskienhallintasuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään keinoja riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Ruoppausohje myös verkossa

Korkeiden TBT-pitoisuuksien vuoksi Pohjois- ja Etelä-Savon ympäristökeskukset ovat jo aiemmin julkaisseet ruoppausohjeen Huruslahden ja sen alapuolisen Haukiveden alueelle. Rannanomistajille postitetulla ohjeistuksella pyritään ehkäisemään TBT:n leviämistä vesistössä. Ohjeessa annetaan tiettyjä alueellisia rajoituksia ruoppauksiin sekä tuodaan esille asioita, jotka on tärkeä ottaa huomioon ruoppausta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ruoppausohjetta voi tiedustella ympäristökeskuksista, Varkauden kaupungilta sekä Joroisten ja Rantasalmen kunnista. Ohje on saatavilla myös internetistä osoitteesta www.ymparisto.fi/psa.

Lisätietoja

Suunnittelija Jussi-Pekka Järvinen, Pohjois-Savon ympäristökeskus, puh. 040 584 2399, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [jussi-pekka.jarvinen]

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs