Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Huoli vaellussiikakantojen tilasta on aiheellinen – tärkeintä on järkevä kalastus

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Huoli vaellussiikakantojen tilasta on aiheellinen – tärkeintä on järkevä kalastus

Tiedote.
Julkaistu: 23.04.2012 klo 10:55
Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

WWF on julkistanut kuluttajille kalaoppaan, jossa kotimainen Itämeren villi vaellussiika on luokiteltu punaiselle listalle, eli kuluttajia kehotetaan välttämään sen ostamista. Sama suositus ei koske sisävesisiikoja eikä merialueen karisiikaa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan vaellussiikakantojen säilymistä ja elpymistä parannettaisiin kuitenkin parhaiten kalastusta säätelemällä. Käytännössä keinona olisi pohjaverkkojen silmäkoon suurentaminen. Siiankalastuksen lopettaminen ei olisi järkevä ratkaisu, sillä se estäisi myös karisiian ja istutettujen vaellussiikojen hyödyntämisen.

Pohjaverkkojen silmäkoon suurentaminen estäisi nuorten, ei sukukypsien, vaellussiikojen päätymisen saaliiksi. Toimenpide parantaisi selkeästi sekä istutettujen että luonnossa syntyneiden siikojen mahdollisuuksia saavuttaa lisääntymiskoko. Myös vaellussiikaa vielä uhanalaisempien lajien, kuten meritaimenen, suojelu edistyisi tällä tavoin. Verkkojen suurempi silmäkoko lisäisi siikaistutusten tuloksellisuutta, kalastajien siikasaaliita ja saaliin rahallista arvoa kookkaampien kalojen paremman kilohinnan takia. Pohjaverkkokalastusta koskevat silmäkokorajoitukset tulisi räätälöidä aluekohtaisesti siten, että esimerkiksi ahvenen tai karisiikojen pyyntiä ei vaikeutettaisi tarpeettomasti.  

Rannikollamme pyydettävä siikasaalis koostuu useista erilaisista kannoista: eri osissa rannikkoa lisääntyvistä merikutuisista siioista, luontaisesti lisääntyvästä jokikutuisesta vaellussiiasta sekä kummankin kannan istutetuista siioista. Näiden eri siikakantojen kasvunopeudessa on huomattavia eroja. Eri kantojen ja eri alkuperää olevien siikojen osuudet saaliissa vaihtelevat pyyntialueen ja kalastustavan mukaan. Siikamuotojen erottelu toisistaan ei ole kuitenkaan mahdollista silmämääräisesti. Esimerkiksi hidaskasvuista Perämeren karisiikaa ei voi ulkoisten tuntomerkkien perusteella erottaa nuorista vaellussiioista.

Vaellussiian luontaisesti lisääntyvien kantojen tila vaihtelee. Joistain kutujoista kannat on jo menetetty, joissain ne ovat heikkoja ja joissain vahvempia. Useimmat aikaisemmin tärkeät vaellussiian kutujoet on rakennettu vesivoiman tarpeisiin, eikä vaellussiian lisääntymisestä niissä ole varmaa tietoa. Vesivoimarakentamisen kompensoimiseksi näiden jokien suualueelle istutetaan vuosittain suuria määriä vaellussiian poikasia. Istutuksilla pyritään turvaamaan kalastajien saalis.

Elinvoimaisin ja tarkimmin seurattu luontaisesti lisääntyvä siikakantamme on Tornionjoessa. Siellä vaellussiian lipposaaliit ovat viime vuosina olleet huolestuttavan alhaisia ja saalissiian keskikoko aikaisempaa pienempi. Suomenlahden siikasaalis on lähes kokonaan peräisin istutuksista, sillä alkuperäisiä vaellussiikakantoja ei ole enää jäljellä. Istutetut siiat ovat kuitenkin alkaneet lisääntyä esimerkiksi Kymijoessa. Joillain alueilla, kuten itäisellä Suomenlahdella ja Hangon merialueella on myös merikutuisen siian kutualueita.
 
Lisätietoja

Ari Leskelä, tutkija, RKTL, 0205 751 404
Jari Raitaniemi, erikoistutkija, RKTL, puh. 0205 751 685
Outi Heikinheimo, erikoistutkija, RKTL, puh 0205 751 254

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tietoa luonnonvaroista päättäjille, elinkeinoille, alan ammattilaisille sekä kansalaisille. Lisätietoa: www.rktl.fi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs