Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Hirvenmetsästystauko Ylä-Lapissa oikein ajoitettu

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Hirvenmetsästystauko Ylä-Lapissa oikein ajoitettu

Tiedote.
Julkaistu: 31.08.2012 klo 09:00
Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) alustavien selvitysten mukaan Ylä-Lapissa vuosina 2010-2012 voimassa olevalla aikaistetulla hirvenmetsästyksellä on enemmän myönteisiä puolia kuin mahdollisia haittoja. Selviä argumentteja aikaistetun metsästyksen lopettamiselle Ylä-Lapin olosuhteissa ei ole ilmennyt. Edellytyksenä on, että kiimarauhoitus jatkuu vähintään nykyisen pituisena ja että kolmen ensimmäisen metsästysviikon saalisvalintaa suunnataan parhaita siitosuroksia säästävään suuntaan.

Saadun aineiston ja muun olemassa olevan tiedon perusteella Ylä-Lapin karuissa olosuhteissa elää harvalukuinen hirvikanta, johon on metsästyksellä kajottu selvästi kevyemmin kuin muun Suomen hirvikantaan. Vasoja on vähän ja ne ovat hyvin pieniä ja vähälihaisia. Vasatuotto onkin aika lähellä sitä vaatimatonta tasoa, joka on ominainen metsästyksen ulottumattomissa oleville hirvikannoille, joita eivät säätele ihmisten toimenpiteet vaan luonnonolosuhteet, saalistavat pedot, loiset ja taudit. Koska saalisvalinta on pohjoisimman Lapin olosuhteissa paljon vaikeampaa kuin muualla Suomessa, on hirvikanta säilynyt rakenteeltaan varsin lähellä luonnonmukaista. Kannassa on edelleenkin tasapainoinen sukupuolijakautuma. Urosten ja naaraiden keski-iät eivät ole pahasti eriytyneet toisistaan nuoriin uroksiin ja iäkkäisiin naaraisiin.

Hirvinäytteitä kerätään vielä tänä syksynä

Aikaistetusta hirvenmetsästyksestä Ylä-Lapissa (1.9.–20.9. ja 11.10.–30.11.) säädettiin metsästysasetuksella elokuussa 2010. Alueen hirviseurueet velvoitettiin merkitsemään jokainen kaadettu hirvi tunnistemerkillä sekä toimittamaan tietoja ja iänmääritysnäyte RKTL:lle. Asetus loi edellytykset tutkia alueen hirvikantaa kattavammin kuin missään päin Suomea koskaan ennen on ollut mahdollista. Kahden syksyn aikana ylälappilaiset hirvenpyytäjät toimittivat tutkimukselle näytteitä 923 hirvestä. Vain 19 hirveä jäi näytteenkeruun ulkopuolelle. Tulevana syksynä hirvinäytteitä kerätään kolmannen ja viimeisen kerran.

Lisätietoja näytteenkeruusta ja tuloksista RKTL:n verkkosivuilla:
http://www.rktl.fi/riista/hirvielaimet/aikaistetun_hirvenpyynnin_vaikutukset.html 

Lisätietoja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta:
tutkija Tuire Nygrén, tuire.nygren@rktl.fi, puh. 0400-143 076

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tietoa luonnonvaroista päättäjille, elinkeinoille, alan ammattilaisille sekä kansalaisille. Lisätietoa: http://www.rktl.fi/,  s-posti: viestinta@rktl.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs