Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Hankasalmen kunnan uudelle jätevedenpuhdistamolle ympäristölupa

Hankasalmen kunnan uudelle jätevedenpuhdistamolle ympäristölupa

Julkaistu: 05.01.2009 klo 10:44
Julkaisija:

Keski-Suomen ympäristökeskus on antanut Hankasalmen kunnan uudelle keskusjätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan 31.12.2008. Uudelle puhdistamolle johdetaan jatkossa Hankasalmen kirkonkylän, asemanseudun ja Niemisjärven taajama-alueilla muodostuvat jätevedet sekä jätevesiverkostoon liittyneiden vesiosuuskuntien jätevedet.

Keski-Suomen ympäristökeskus on antanut Hankasalmen kunnan uudelle keskusjätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan 31.12.2008. Uudelle puhdistamolle johdetaan jatkossa Hankasalmen kirkonkylän, asemanseudun ja Niemisjärven taajama-alueilla muodostuvat jätevedet sekä jätevesiverkostoon liittyneiden vesiosuuskuntien jätevedet.

Jätevedenpuhdistamon toiminnan lisäksi lupa myönnetään käsiteltyjen jätevesien johtamiseen purkujohdossa Kuuhankaveden Viinikkalanselälle sekä esikäsiteltyjen ohitusvesien johtamiseen purkujohdossa poikkeustilanteissa Kääkönsuolle ja sieltä edelleen Kääkönojaa pitkin Pellisensalmeen. Ympäristöluvassa annetaan lupa purkujohdon rakentamiseen Kuuhankaveden Viinikkalanselälle ja Kääkönsuolle. Myös purkujohdon rakentamista sekä käyttöoikeuden myöntämistä koskevat korvausasiat on huomioitu ympäristölupapäätöksessä.

Lisäksi ympäristölupa myönnetään sako- ja umpisäiliölietteiden vastaanottamiselle sekä näiden lietteiden ja puhdistamolietteen kompostointiin puhdistamotontilla.

Jätevesien käsittelyvaatimukset tiukat, vesistövaikutuksia tarkkaillaan tehostetusti

Puhdistamon toiminnalle asetetut jäteveden käsittelyvaatimukset ovat tiukemmat kuin mitä valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006) edellyttää. Uusi puhdistamo edustaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, joka mahdollistaa parempien puhdistustulosten saavuttamisen kuin mitä asetuksessa on edellytetty. Myös kokonaistypenpoistolle on asetettu lupapäätöksessä käsittelyvaatimukset. Puhdistamo toteutetaan siten, että kokonaistypenpoisto on mahdollisimman hyvä. Ympäristölupapäätöksen mukaisesti jäteveden käsittelyvaatimukset tiukentuvat edelleen vuoden 2014 alusta lähtien.

Toimintaa koskevaan käyttö-, päästö- ja vaikutusten tarkkailuun on lupapäätöksessä kiinnitetty erityistä huomiota. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia vesistövaikutuksia tarkkaillaan tehostetusti ainakin kolmen vuoden ajan puhdistamon aloitettua toimintansa. Tänä aikana vesistönäytteitä otetaan tavallista useammin vuoden aikana ja useasta eri kohdasta Kuuhankavettä. Myös Kuuhankaveden hygieenisen vedenlaadun tarkkailuun on kiinnitetty huomiota. Hygieenistä laatua tarkkaillaan myös puhdistamolta vesistöön johdettavasta jätevedestä. Tutkimustuloksista raportoidaan sekä Keski-Suomen ympäristökeskukselle ja Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kolmen vuoden tehotarkkailujakson jälkeen tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa.

Lietteiden käsittelyä ja hyödyntämistä sekä toiminnan tarkkailua koskien on myös annettu lupamääräyksiä. Erityistä huomiota on kiinnitetty mahdollisten hajuhaittojen ehkäisemiseen.

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi, mutta sen lupaehdot tarkistetaan vuoden 2017 loppuun mennessä jätettävän hakemuksen perusteella.

Samanaikaisesti uutta jäteveden puhdistamoa koskevan ympäristöluvan kanssa Keski-Suomen ympäristökeskus on antanut Hankasalmen kirkonkylän ja asemanseudun nykyisiä jätevedenpuhdistamoita koskevat päätökset, joilla on myönnetty jatkoaikaa puhdistamoiden määräaikaisten ympäristölupien voimassaololle. Voimassaoloa jatkettiin siihen saakka kunnes uusi jätevedenpuhdistamo on rakennettu ja otettu käyttöön, kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Hennamaarit Korhonen, puh. 040 569 3618

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs