Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Hämeenlinnan Poltinahon varastoalueelle päätös maaperän puhdistamisesta

Hämeen ympäristökeskus

Hämeenlinnan Poltinahon varastoalueelle päätös maaperän puhdistamisesta

Julkaistu: 14.04.2009 klo 09:14
Julkaisija: Hämeen ympäristökeskus

Hämeen ympäristökeskus on antanut Hämeenlinnan kaupungille päätöksen Poltinahon varastoalueen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Puhdistettavan alueen pinta-ala on noin 2,3 ha, ja se rajautuu idässä Hattelmalantiehen, pohjoisessa ja lännessä Turuntiehen ja etelässä Ahveniston koulun alueeseen. Alue on kaavoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Maaperä kunnostetaan massanvaihdolla.

Hämeen ympäristökeskus on antanut Hämeenlinnan kaupungille päätöksen Poltinahon varastoalueen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Puhdistettavan alueen pinta-ala on noin 2,3 ha, ja se rajautuu idässä Hattelmalantiehen, pohjoisessa ja lännessä Turuntiehen ja etelässä Ahveniston koulun alueeseen. Alue on kaavoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Maaperä kunnostetaan massanvaihdolla. Työn aikataulu ei ole vielä tiedossa, mutta todennäköisesti se tehdään vaiheittain ennen alueen uudisrakentamista tai sen yhteydessä.

Maaperän on havaittu pilaantuneen öljyhiilivedyillä, polysyklisillä aromaattisilla hiilivedyillä eli PAH-yhdisteillä, kuparilla, lyijyllä ja sinkillä. Maaperä on pilaantunut ilmeisesti pitkän ajan kuluessa, eikä pilaantumiseen välttämättä liity erityisiä vahinkoja. Poltinaholla oli 1980-luvulle saakka puolustusvoimien autokomppanian kasarmialue, jolla huollettiin ja säilytettiin autoja ja koulutettiin automiehiä. Ajoneuvojen huolto ja tankkaus ja niiden lisäksi alueella olleet tulipalot ovat voineet aiheuttaa maaperän pilaantumista. Nykyään jäljellä olevat rakennukset ja piha-alueet ovat pääasiassa kaupungin varastokäytössä.

Kohde on vedenhankintaa varten tärkeällä Ahveniston pohjavesialueella (04 109 02, I-Iuokka), tosin varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Pilaantuneen alueen luoteispuolella sijaitsevien tarkkailuputkien pohjavettä on tutkittu, mutta verrattaessa tutkimustuloksia talousveden laatuvaatimuksiin ei todettu pohjaveden laadun heikkenemistä.

Ympäristökeskus antaa päätöksessään maaperän puhtaudelle tiukat ohjearvot. Maaperän puhtaus on lopuksi varmistettava näytteillä. Puhdistustyöstä on tehtävä loppuraportti, ja maaperään puhdistuksen jälkeen mahdollisesti jäävien haitta-aineiden pitoisuudet pitää selvittää. Loppuraportti ja  selvitys  on toimitettava Hämeen ympäristökeskukselle ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Väänänen, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 650

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 680

Päätös (pdf-tiedosto, 207 kB)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs