Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Hämeen luonnon helmiä ovat lehdot, harjuluonto ja puustoiset suot

Suomen ympäristökeskus

Hämeen luonnon helmiä ovat lehdot, harjuluonto ja puustoiset suot

Tiedote.
Julkaistu: 19.08.2011 klo 09:01
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus

Kaikkiin Suomen ja Ahvenanmaan kuntiin sekä maakuntiin lähetettiin huhtikuun alussa kirje, jonka tavoitteena on innostaa päättäjiä omaehtoiseen lähiluonnon vaalimiseen. Kirjeen mukana lähetettiin tietolehtisiä, jotka kertovat kunnan tai sen lähialueen uhanalaisista tai erityisen arvokkaista luontotyypeistä.

Hämeeseen valitut luontotyypit ilmentävät Hämeen jääkauden aikaista historiaa, jolloin harjut ja Salpausselät syntyivät. Suomen kaikki kolme Salpausselkää kulkevat Hämeen kautta, joten harjuluonto metsineen ja kirkasvetisine lampineen on erityisen hyvin edustettuna juuri Hämeessä.

Toinen hämäläisen luonnon erityispiirre on rehevien lehtometsien runsaus, mikä johtuu ravinteisesta maaperästä ja suotuisasta ilmastosta. Luonnon kannalta erityisen arvokkaita ovat lehmuslehdot. Metsälehmus tunnetaan myös nimellä niinipuu, ja se on ollut arvostettu puulaji jo kauan Hämeen pitkän asutushistorian aikana. Lehmuksen kuoresta saadaan säikeistä niintä, jota käytettiin aiemmin köysien ja verkkojen valmistukseen.

Hämeelle luonteenomaista, rehevää suokasvillisuutta edustavat ruohokorvet, jotka ovat voimakkaasti harvinaistuneet maankäytön seurauksena. Isovarpurämeet taas ovat esimerkki karusta suokasvillisuudesta, jota maakäytön muutostenkin jälkeen vielä esiintyy varsin yleisesti.

Luonnolla on keskeinen sija kuntalaisten arjen hyvinvoinnissa

Luonto on elinehtomme ja kaiken toimintamme perusta. Se tarjoaa ympäristön, jossa voi liikkua, virkistäytyä ja tehdä havaintoja. Maisemia ihaillessa mieli virkistyy ja keho palautuu arjen kiireistä. Luonto tarjoaa meille myös aineellisia palveluita. Se tuottaa puhdasta ilmaa ja vettä, ruokaa, puuta ja luonnonkuituja. Metsät ja suot puolestaan pidättävät vettä ja ravinteita ja vähentävät siten tulvia ja vesistöjen rehevöitymistä.

Luonnon monimuotoisuuden häviäminen on tällä hetkellä yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos. Puhdas ja rikkumaton luonto ei ole enää itsestäänselvyys joka puolella Suomea. Arvoisat kuntapäättäjät -kirje lähetettiin kuntapäättäjille, sillä kunnilla on vastuu alueensa luonnon suojelusta ja niissä on paras paikallinen asiantuntemus oman alueen luonnon erityispiirteistä.

Kunnilla on mahdollisuus yhdistää maankäytön suunnittelu ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö arkipäivän päätöksenteossa. Kunnilla on myös vastuu kuntalaistensa hyvinvoinnista, jota ne voivat edesauttaa ylläpitämällä virkistäytymismahdollisuuksista lähiluonnossa, muun muassa huolehtimalla virkistysaluepalveluista, polku- ja latuverkostoista ja yleisistä rannoista.

Lisätietoja

Kuntien luontotyypit: projektipäällikkö Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 690, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hämeen luontotyypit: ylitarkastaja Jukka Airola, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2603, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi ja erikoissuunnittelija Maritta Liedenpohja-Ruuhijärvi, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2661, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi [sukunimi:liedenpohja]

Kuntakirjekampanja: vanhempi suunnittelija Marja Pylvänäinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 688, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kanta-Hämeen arvokkaat luontotyypit:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=391822&lan=fi&clan=fi

Päijät-Hämeen arvokkaat luontotyypit:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=388262&lan=fi&clan=fi

 

Linkki SYKEn tiedotteeseen:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=391642&lan=fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs