Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Hämeen ammatti-instituutin ensimmäinen kestävän kehityksen sertifikaatti Mustialaan

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammatti-instituutin ensimmäinen kestävän kehityksen sertifikaatti Mustialaan

Tiedote.
Julkaistu: 28.02.2013 klo 10:01
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Mustialassa kestävä kehitys on osana kaikissa arjen toiminnoissa. Osoituksena tästä Hämeen ammatti-instituutin ensimmäinen kestävän kehityksen sertifikaatti luovutetaan Mustialan avoimien ovien yhteydessä torstaina 7.3. klo 12.45–13.05 Vanhan Opiston juhlasalissa. Sertifikaatin luovuttaa Tuulikki Similä-Lehtinen OKKA-säätiön hallituksesta.

Mustialassa on tehty kestävän kehityksen sertifikaattiin tähtäävää ohjelmatyötä jo vuodesta 2009 lähtien. Työn pohjana ovat toimineet OKKA-säätiön kestävää kehitystä koskeva kriteeristö, jossa kestävää kehitystä käsitellään laajasti osana oppilaitoksen päivittäisiä toimintoja.

Sertifikaatin hakeminen edellyttää itsearviointia sekä ulkoista auditointia, joiden avulla todennetaan kriteerien täyttyminen. Mustialassa joulukuun lopulla tehdystä auditoinnista saadun arviointipalautteen pohjalta lähetettiin hakemus OKKA-säätiöön, ja virallista kestävän kehityksen sertifikaatin luovutusta voidaan juhlistaa nyt.

Ohjelmaan kirjataan tavoitteet ja toimenpiteet

Kestävän kehityksen ohjelmaan kirjataan oppilaitoksen tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi johtamisessa, opetuksessa sekä koulun ja opetusmaatilan arjessa. Ohjelmassa sovitaan myös konkreettisista toimenpiteistä, vastuista, aikataulusta, resursseista ja seurannasta. Ohjelmaa päivitetään itsearvioinnin perusteella vuosittain. Mustialan kestävän kehityksen ohjelmatyön vaiheet on dokumentoitu Virtuaalikylän sivustolle, jonne on myös kirjattu Mustialan arvot.

Varsinainen auditointi perustui oppilaitoksessa tehtyyn itsearviointiin, jossa on kuvattu ja pisteytetty suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen osa-alue, opetus ja siinä toteutuvat kestävän kehityksen painotukset sekä omat teemat.

Mustialassa kestävän kehityksen omiksi teemoiksi on yhteisesti valittu:

• jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
• energia ja vesi
• turvallisuus oppilaitoksessa (myös ekologinen kestävyys, kuten kemikaalien ympäristöturvallisuus)
• opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki
• koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
• kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet.

Kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseen ovat Mustialassa osallistuneet koko henkilöstö sekä HAMIn opiskelijat. Myös varsinaiseen auditointitilaisuuteen osallistui opiskelijoita ja henkilökuntaa hallinnon, opetuksen, maatilan sekä valittujen teemojen näkökulmasta. Ympäristökuormitukseen liittyviä asioita on Mustialassa seurattu vuodesta 1998 lähtien.

Mustialassa kestävän kehityksen työn päämääränä on edistää työelämän edellyttämiä kestäviä käytäntöjä ja kestävän kehityksen osaamista sekä tukea opiskelijoiden kasvua vastuullisiksi, kestävällä tavalla toimiviksi alansa ammattilaisiksi.

Virtuaalikylästä löytyvät kestävän kehityksen sivut ja blogi

Lisätietoja kestävän kehityksen sertifioinnista löytyy OKKA-säätiön sivuilta

Lisätietoja:
hankekoordinaattori Menna Rantala, p. 040 352 9913 tai sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs