Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Hailuodon liikenneyhteyden sekä Oulunsalon ja Hailuodon välisen merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy

Hailuodon liikenneyhteyden sekä Oulunsalon ja Hailuodon välisen merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy

Julkaistu: 06.04.2009 klo 09:06
Julkaisija:

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on asettanut nähtäville Hailuodon liikenneyhteyden sekä Oulunsalon ja Hailuodon välisen merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmat. Liikenneyhteyshankkeesta vastaa Tiehallinnon Oulun tiepiiri. Merituulipuiston hankevastaavina toimivat Metsähallitus Laatumaa, Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö ja Lumituuli Oy.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on asettanut nähtäville Hailuodon liikenneyhteyden sekä Oulunsalon ja Hailuodon välisen merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmat. Liikenneyhteyshankkeesta vastaa Tiehallinnon Oulun tiepiiri. Merituulipuiston hankevastaavina toimivat Metsähallitus Laatumaa, Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö ja Lumituuli Oy.

Arviointiohjelmat ovat nähtävillä 6.4.–8.6.2009 Oulunsalon, Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Oulun, Haukiputaan ja Siikajoen kunnanvirastoissa, kuntien pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Veteraanikatu 1, Oulu ja internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/ppo  >  ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet

Yleisötilaisuudet

Hankkeita ja arviointiohjelmia koskevat yhteiset yleisötilaisuudet järjestetään

  • tiistaina 28.4.2009 Hailuodon liikuntahallilla (Luovontie 61) klo 18–20
  • keskiviikkona 29.4.2009 Oulunsalon kunnantalon valtuustosalissa (Kauppiaantie 5) klo 18–20.

Tilaisuudet alkavat 17.30 kahvitarjoilulla. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Hailuodon liikenneyhteys

Nykyinen lauttayhteys ja arvioinnissa selvitettävä kiinteä liikenneyhteys sijaitsevat Riutunkarin (Oulunsalo) ja Santosen (Hailuoto) välisellä merialueella.

YVA -menettelyssä tutkittavia vaihtoehtoja ovat lauttaliikenteen palvelutason kehittäminen (VE 0+) sekä kiinteän liikenneyhteyden muodostava pengertie ja sillat (VE 1). Vertailuvaihtoehtona ja vaikutusten kuvausten lähtökohtana on nykyisen lauttaliikenteen palvelutaso (VE 0).

Arviointiohjelmassa on kuvattu ympäristön nykytila hankkeen vaikutusalueella ja esitetty arvioitavat vaihtoehdot ja suunnitelma vaikutusten selvittämiseksi. Arviointiselostus valmistuu vuoden 2009 syksyllä.

Arvioitavan hankealueen koillispuolella sijaitsevat Perämeren saaret ja lounaispuolella Liminganlahden Natura-alueet. Maannousemisrannikko muodostaa alueen keskeiset luonnonpiirteet ja Natura-alueet ovat linnustollisesti erityisen arvokkaita.

Hailuodon saari, sen edustan merialue sekä Liminganlahti ovat arvokkaita maisema-alueita. Pengertie vaikuttaa merialueen virtauksiin sekä parantaa Hailuodon saavutettavuutta, jolla voi olla vaikutuksia saaren yhdyskuntakehitykseen.

Konsulttina hankkeessa toimii Destia Oy.

Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohanke

Tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan samanaikaisesti  Hailuodon liikenneyhteyden yleissuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa. Myös osayleiskaavojen laatiminen tuulipuiston edellyttämälle alueelle Hailuodon ja Oulunsalon kuntiin käynnistyy.

Suunnitelmien mukaan alueelle sijoitettaisiin vaihtoehdosta riippuen 54-75 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat korkeudeltaan noin 100 metriä. Roottorin halkaisija olisi noin 100 metriä. Alueelle viimeksi rakennetut kaksi tuulivoimalaa ovat vastaavaa kokoluokkaa.

Arviointiohjelmassa on käsitelty 0-vaihtoehdon lisäksi kolmea erillistä hankevaihtoehtoa:

Vaihtoehto VE 0. Hanketta ei toteuteta. Alue säilyy ennallaan.

Vaihtoehto VE1. Hankealueelle rakennetaan 75 voimalaa, joista osa kiinteän yhteyden vierelle. Voimaloista 18 on suunniteltu rakennettavan tieyhteyden pohjoispuolelle ja 45 eteläpuolelle. Kiinteän tieyhteyden yhteyteen on suunniteltu rakennettavan 12 voimalaa. Joidenkin voimaloiden rakentaminen vaatii ruoppausta.

Vaihtoehto VE2. Hankealueelle rakennetaan 66 voimalaa, joista osa kiinteän yhteyden vierelle. Voimaloista 18 on suunniteltu rakennetavan tieyhteyden pohjoispuolelle ja 36 eteläpuolelle. Voimaloista 12 rakennetaan kiinteän tieyhteyden yhteyteen. Voimaloiden rakentaminen ei vaadi merkittävää ruoppausta.

Vaihtoehto VE3. Vaihtoehdon 3 peruslähtökohtana on joko vaihtoehto 1 tai 2, oletuksella että kiinteä tieyhteys ei toteudu. Tällöin on poistettu kiinteän yhteyden vierelle suunnitellut 12 voimalaa. Hankealueelle rakennetaan 54-63 voimalaa.

Konsulttina hankkeessa toimii WSP Environmental Oy.

Kannanotot arviointiohjelmiin 8.6. mennessä

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmista. Arviointiohjelmista voi esittää kannanottoja toimittamalla ne kirjallisena 8.6.2009 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen, postiosoite PL 124, 90101 Oulu tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.ppo@ymparisto.fi. Kummastakin hankkeesta pyydetään lähettämään mieluimmin erilliset kannanotot.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa arviointiohjelmista lausuntonsa 8.7.2009 mennessä, jonka jälkeen lausunnot ovat nähtävillä arviointimenettelyn ajan em. kuntien kunnanvirastoissa, pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Lausunnot sisältävät yhteenvedon arviointiohjelmista annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.

Lisätietoja

YVA-menettelystä

  • Ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 040 724 4385
  • Luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 0400 181 175


Hailuodon liikenneyhteydestä

  • Tieinsinööri Risto Leppänen, Oulun tiepiiri, puh. 0204 22 6820

Merituulipuistosta

  • Tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari, Metsähallitus Laatumaa, puh. 040 809 6840
  • Toimitusjohtaja Risto Kantola, Oulun Seudun Sähkö, puh. 08 310 1500

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs