Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Förordningen om fiske stödjer målen i den nya lagen om fiske

Maa- ja metsätalousministeriö

Förordningen om fiske stödjer målen i den nya lagen om fiske

Pressmeddelande.
Publicerad: 02.04.2015 kl. 14:20
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Jord- och skogsbruksministeriets utkast till ny förordning om fiske sändes på remiss i dag. Förordningen hänför sig till den nya lagen om fiske som träder i kraft den 1 januari 2016. I förordningen finns bestämmelser som preciserar lagens bestämmelser om bl.a. fredning, fångstmått samt användning, utsättning och utmärkning av fångstredskap.

Den nya förordningen ger effektivare metoder för selektivt fiske än tidigare. Det föreslås att fettfenan på öringar, laxar och insjölaxar ska skäras bort från och med år 2017.  Detta innebär att fettfenan på utplanterade fiskar klipps bort. Vilda fiskar ska släppas tillbaka i vattnet om de är fredade eller inte uppfyller måttet.  

Förordningen innehåller bestämmelser om totalfredning av öring och insjölax samt om fångstkvoter för lax. Genom ändringen vill man skydda i synnerhet svaga vandringsfiskbestånd.

Enligt förordningsutkastet börjar fredningen av öring med fettfena gälla efter en övergångstid på tre år på Skärgårdshavet och Bottniska viken, i Kajanaland och Mellersta Lappland. Ytterligare får kommersiella fiskare i huvudsyssla följa det nuvarande fångstmåttet för gös på Skärgårdshavet och Bottniska viken åren 2016–2018.

Utkastet bygger på den nationella lax- och havsöringsstrategin. Remisstiden går ut 15.5.2015.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Tiina Perho, tfn 0295 162 121
fiskeriöverinspektör Jouni Tammi, tfn 0295 162 313

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs