Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Finland och Sverige enade om fiskebestämmelserna för Torneälv för fiskeperioden 2014

Maa- ja metsätalousministeriö

Finland och Sverige enade om fiskebestämmelserna för Torneälv för fiskeperioden 2014

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.04.2014 kl. 13:59
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Fisket i Torneälvens område regleras genom gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige och till överenskommelsen hörande fiskestadga. Nu har länderna sett över och uppdaterat överenskommelsen för att trygga ett hållbart fiske. Jord- och skogsbruksministeriet och den svenska havs- och vattenmyndigheten har kommit överens om 2014 års fiskebestämmelser.

Bestånden av vandringssik skyddas genom att fisket med flytnät och förankrade nät är tillåtet endast från den 1 augusti till och med den 14 september. På detta sätt inriktas fisket på tiden för sikens lekvandring. Samtidigt minskar man nätfisket i juli som är en viktig vandringstid för laxen. Det som också är nytt är att fiske efter sik med förankrade nät i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till Lätäseno) lungvatten, sel och sjöar är tillåtet också från den 15 september till den 30 september.

I regel är fisket förbjudet i området under tiden 15.9 – 15.12. Enligt överenskommelsen är fiske efter lake med krok, lakryssja och –mjärde tillåtet från isen även under förbudstiden. Ytterligare är pilkfiske efter alla arter tillåtet från isen också under förbudstiden.  

En viktig bestämmelse från år 2013 enligt vilken all fångad öring i Torneälvens fiskeområde i älv- och havsområdet ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet, död eller levande, fortsätter att gälla. Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet släppte fritidsfiskare sammanlagt över 3 000 öringar tillbaka i vattnet år 2013.  

Vid fisket får fortfarande användas eller finnas ombord bara ett flytnät och fisk som fångats med drag eller annat redskap får inte lyftas med en skaftförsedd huggkrok.  

Med Sverige enades också om att om fisket med flytnät tas fram en utredning för år 2015. Sverige godkände däremot inte Finlands förslag att fiske med fasta redskap ska inledas först den 25 juni i stället för den 17 juni.

De nya bestämmelserna införlivas i vår lagstiftning så att de kan tillämpas från den 1 juni 2014. Det undertecknade protokollet.
 

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 0295 162 494

konsultativa tjänstemannen Tapio Hakaste, tfn 0295 162 152


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs