Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » FICCA-ohjelmaan kuusi kansainvälistä hanketta

Suomen Akatemia

FICCA-ohjelmaan kuusi kansainvälistä hanketta

Tiedote.
Julkaistu: 09.12.2011 klo 14:58
Julkaisija: Suomen Akatemia

Suomen Akatemian Ilmastonmuutos –vaikutukset ja hallinta -tutkimusohjelma (FICCA) on laajentunut kansainvälisillä yhteishankkeilla. Kiinan tiedeakatemian CAS (Chinese Academy of Sciences) ja Kiinan yhteiskuntatieteiden akatemian CASS (Chinese Academy of Social Sciences) sekä Venäjän humanistisen tiederahaston RFH:n kanssa järjestettyjen yhteishakujen perusteella rahoitetaan kuutta suomalais-kiinalaista ja suomalais-venäläistä tutkimushanketta. Suomalaisia tutkijoita rahoitetaan hankkeissa yhteensä 3,1 miljoonalla eurolla.

Akatemian ja CASin yhteishausta rahoitetaan kolmea tutkimushanketta. Timo Vesalan (Helsingin yliopisto) hankkeessa tutkitaan biosfäärin ja ilmakehän välistä vuorovaikutusta käyttämällä pitkiä kenttämittausaikasarjoja ja prosessien mallinnusta. Hankkeessa hyödynnetään havaintoja suomalaisista ja kiinalaisista maatalousmaista, järvistä ja soilta. Malleilla tutkitaan erityisesti soiden metaanin tuottoa. Martin Forsiuksen (Suomen ympäristökeskus) tutkimuksessa tuotetaan uutta tietoa ekosysteemipalvelujen kestävästä hallinnasta. Erityisesti tutkitaan hiilen sidontaa ja vesipalveluja eli typen pidättymistä ja vesitaloutta. Hankkeessa arvioidaan sekä ilmastonmuutoksen että maankäytön muutosten vaikutuksia ekosysteemipalveluihin alueellisella tasolla. Anne-Mari Ventelän (Pyhäjärvi-insituutti) ja Leena Nurmisen (Helsingin yliopisto) hankkeen aiheena on vesiekosysteemien rehevöityminen, joka on maailmanlaajuinen ongelma. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ravinnekiertoihin ja hydrologisiin prosesseihin heijastuvat ekosysteemien toimintaan, tasapainoon ja veden laatuun.

Akatemian ja CASSin yhteishaussa rahoitetaan yhtä tutkimushanketta, jossa analysoidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia maailmantalouden rakenteisiin. Jyrki Luukkasen (Turun yliopisto) tutkimuksessa tehdään tulevaisuusanalyysejä Kiinan kansantalouden ja Euroopan unionin kokonaistalouden kehityksestä. Hankkeessa käytetään tilastotieteellisiä ennustemenetelmiä ja ennakointitutkimuksen menetelmiä.

Akatemia ja Venäjän humanistinen tiederahasto rahoittavat FICCA-ohjelmassa kahta suomalais-venäläistä tutkimusta. Riitta Kososen (Aalto-yliopisto) hankkeessa tutkitaan ilmastonmuutoksen sosioekonomisia vaikutuksia Venäjällä ja pyritään kartoittamaan pitkän aikavälin vaikutuksia ilmastoltaan eri tyyppisiin Venäjän alueisiin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioidaan suhteessa erilaisiin aluetalouden indikaattoreihin ja yhdistetään nämä tulokset ilmastonmuutoksen ennusteskenaarioihin. Heikki Lehtosen (Maatalouden tutkimuskeskus) tutkimuksessa selvitetään maatalouden ja ruokaketjun sopeutumista ilmastonmuutokseen Koillis-Euroopan alueella. Hankkeessa arvioidaan laajasti kasvi-, maatila- ja tuotannonalakohtaisia sopeutumisvaatimuksia tulevaisuuden ilmasto-oloissa ja perehdytään muutostarpeisiin maatilojen ja ruokaketjun toiminnassa.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Paavo-Petri Ahonen, Suomen Akatemia, p. 040 1896 233, paavo-petri.ahonen(at)aka.fi

FICCA-ohjelmasta: www.aka.fi/ficca

 

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369
riitta.tirronen(at)aka.fi

Suomen Akatemian verkkosivut www.aka.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs