Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Femhundra sätt att minska översvämningsskador – ta del av färska planer

Maa- ja metsätalousministeriö

Femhundra sätt att minska översvämningsskador – ta del av färska planer

Pressmeddelande.
Publicerad: 01.10.2014 kl. 10:42
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

I Finland finns 21 områden med betydande risk för översvämning. Nu föreslås det planer om hur man förbereder sig för översvämningar i dessa områden och hur man kan minska översvämningsskador. I planerna ingår närmare 500 åtgärdsförslag som handlar om att förebygga översvämningar, vidta skyddsåtgärder, agera vid översvämningar samt att utföra förberedande åtgärder och åtgärder efter översvämningar. Fokusen ligger på att förebygga skador samt på beredskap. Det föreslås också översvämningsskydd, t.ex. vallar och kvarhållande av svämvatten.

I planerna efterlyses en effektivare informering för att invånare samt privata och offentliga aktörer på ett bättre sätt ska kunna förbereda sig på översvämningar även på eget initiativ. Översvämningsskador kan förebyggas genom en förnuftig markanvändning och byggande. Svämvatten kan också kvarhållas med naturliga sätt och skydda riskobjekt genom tillfälliga översvämningsskyddande lösningar. Ett ytterligare förslag är att man utvecklar vattenregleringen med beaktande av de hot som följer av olika översvämningssituationer.

Hantering av översvämningsrisker och vattenvård samordnas
Planerna för att hantera översvämningsrisker inverkar också på planeringen av vattenvården. Planerna ska ta hänsyn till regionala och lokala förhållanden och vattenvårdsmålen. På ett motsvarande sätt ska översvämningsskyddsprojekt tas upp i vattenvårdsplanerna om de inverkar på vattenvårdsmålen. De olika områdenas vattenvårdsplaner är på remiss samtidigt med planerna för hantering av översvämningsrisker.

– Till exempel att kvarhålla svämvatten i våtmarker i åkerområden och dikade myrmarker kan minska näringsutsläpp. Bland annat det nya landsbygdsprogrammet och den nationella skogsstrategin som är under arbete bidrar till dessa åtgärder, säger statssekreterare Risto Artjoki vid jord- och skogsbruksministeriet.

Planerna för hantering av översvämningsrisker togs fram av jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupper med företrädare för närings-, trafik- och miljöcentraler och landskapsförbund, kommuner och räddningsväsendet. I arbetet deltog också invånare, företagare och andra intressentgrupper. Sakkännedom i översvämningsfrågor representerar närings-, trafik- och miljöcentralerna som tar hjälp av Finlands miljöcentral och översvämningscentret.

Om de föreslagna planerna finns information på www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Planerna finns också på kommunernas anslagstavlor. Kommentarer kan lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralerna till exempel genom en elektronisk blankett, via e-post eller brev som skickas till registratorskontoret. Diskussion om planerna pågår på minasikt.fi. Kommentarerna beaktas när planerna finslipas. Ministeriet godkänner planerna år 2015.

Ytterligare information:
vattenöverinspektör Ville Keskisarja, tfn 0295 162 390


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs