Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Etelä-Savon ympäristökeskuksessa muutosten vuosi

Etelä-Savon ympäristökeskuksessa muutosten vuosi

Julkaistu: 13.03.2009 klo 15:25
Julkaisija:

Etelä-Savon ympäristökeskuksen johtaja Heikki Teräsvirta siirtyy eläkkeelle 1.6.2009. Johtajan tehtävien hoidon Teräsvirta lopettaa käytännössä 16.3.2009, jolloin hän jää vuosilomalle. Teräsvirran eläkkeelle jääminen osuu ajankohtaan, jossa valtion aluehallinnon uudistus on täydessä vauhdissa.

Johtajan tehtäviä hoidetaan väliaikaisin järjestelyin

Etelä-Savon ympäristökeskuksen johtaja Heikki Teräsvirta siirtyy eläkkeelle 1.6.2009.  Johtajan tehtävien hoidon Teräsvirta lopettaa käytännössä 16.3.2009, jolloin hän jää vuosilomalle. Teräsvirran eläkkeelle jääminen osuu ajankohtaan, jossa valtion aluehallinnon uudistus on täydessä vauhdissa. Teräsvirta kokee eläkkeelle siirtymisensä ajankohdan sopivaksi tässä vaiheessa.
- Olisi hankala olla valmistelemassa muutosta, jossa itse en ole mukana. Koen, että on parempi että valmistelua vetävät ja työstävät ne, joita se koskee.

Käytännössä organisaatiomuutokseen valmistautumista vetää ympäristökeskuksessa johtajan sijaisena toukokuun loppuun saakka osastopäällikkö Pekka Häkkinen. Ympäristöministeriö huolehtii ympäristökeskuksen uuden johtajan nimittämisestä 1.6.2009 mennessä. Hänen toimikautensa kestää uuden Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen perustamiseen asti.

Ympäristökeskuksen tehtävät ELYyyn ja AVIiin

Valtion aluehallinnon uudistus merkitsee kuuden valtion aluehallintoviranomaisen, lääninhallituksen, TE-keskuksen, tiepiirin, työsuojelupiirin, ympäristölupaviraston ja ympäristökeskuksen, lakkauttamista vuoden 2009 lopussa ja näiden tehtävien kokoamista kahteen valtion aluehallintovirastoon. Perustettavat virastot ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) sekä aluehallintovirasto (AVI). Uudet virastot aloittavat toimintansa 1.1.2010.

Kun Etelä-Savon ympäristökeskuksen toiminta lakkaa 31.12.2009, keskuksen tehtävistä ympäristöasioiden hoito siirtyy Etelä-Savon ELYyyn ja ympäristölupatehtävät siirtyvät Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Molemmat virastot sijaitsevat Mikkelissä.

Etelä-Savon ELYyyn perustetaan ympäristö- ja luonnonvara-asioiden päävastuualue ja ympäristökeskuksen substanssiasioita hoitavat henkilöt siirtyvät tämän päävastuualueen palvelukseen. Joitakin hallinto- ja tukitehtäviä keskitetään joihinkin ELY- ja AVI-virastoihin, jotka tuottavat nämä palvelut muille ELY- ja AVI-virastoille. Tällä arvioidaan saavutettavan synergiaetuja ja parannettavan toiminnan tuottavuutta.

Ympäristökeskus on tyytyväinen siihen, että Etelä-Savoon vuoden 2010 alusta perustettavaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tulee täysivaltainen ympäristötehtäviä hoitava vastuualue ja näin Etelä-Savon ympäristöasioiden päätäntävalta säilyy Etelä-Savossa.

Ympäristökeskus näkee ELYn hyvänä mahdollisuutena tehostaa ympäristöasioiden edistämistä. Kestävän kehityksen näkökulma ja ympäristönsuojelu voidaan entistä tehokkaammin kytkeä osaksi elinkeino-, koulutus-, työllisyys- ja liikennepolitiikkaa.

Valtion aluehallinnon uudistusta valmistellaan nyt alueellisissa työryhmissä

Aluehallintouudistusta työstävä ALKU-hanke etenee rivakkaa vauhtia. Etelä-Savon ELYn  muutosryhmä toimii muutoksen valmistelun johtoryhmänä. Etelä-Savon ympäristökeskuksen edustajana muutosryhmässä on osastopäällikkö Pekka Häkkinen. Varsinainen valmistelutyö tehdään alatyöryhmissä, joille muutosryhmä määrittelee tehtävät ja jotka raportoivat muutosryhmälle. Valmistelua varten on perustettu henkilöstö-, viestintä- asiakkuus- ja tietojärjestelmäryhmät. 

Valmisteluryhmät pohtivat parhaillaan tulevan viraston tehtäviä, palvelukokonaisuuksia, henkilöstön sijoittumista ja viestintää. Tehtävien sijoittuminen on oltava selvillä 31.3.2009 mennessä ja henkilöstön sijoittumissuunnitelma 31.5.2009 mennessä.

Hallituksen esitys aluehallinnon uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi on ollut lausuntokierroksella alueilla. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki aluehallintovirastoista, laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä laki ympäristölupa-asioiden valmisteluun ja ratkaisemiseen liittyvästä menettelystä. Ministerityöryhmä käsittelee esitystä seuraavan kerran huhtikuun alussa. Tavoitteena on, että uudistus siirtyy eduskunnan käsittelyyn huhtikuussa.

Lisätietoja:

Johtaja Heikki Teräsvirta, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 0400 752 171

Osastopäällikkö Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 0400 853 075

Hallintopäällikkö Matti Lappalainen, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 040 354 7066

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs