Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma valmistui- maakunnallisesti merkittävät virtavesikohteet kunnostuslistan kärkeen

Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma valmistui- maakunnallisesti merkittävät virtavesikohteet kunnostuslistan kärkeen

Julkaistu: 04.02.2009 klo 13:04
Julkaisija:

Etelä-Savon virtavesien kalataloudellisen kunnostusohjelman mukaan maakunnan virtavesiin kohdistuu runsaasti kunnostustarpeita. Kunnostustarvetta aiheuttavat virtakutuisten lajien lisääntymis- ja poikasalueiden heikentyminen. Heikentymistä ovat aiheuttaneet uittoperkaukset sekä jokien patoamiset myllyjä, sahoja ja voimalaitoksia varten.

Etelä-Savon virtavesien kalataloudellisen kunnostusohjelman mukaan maakunnan virtavesiin kohdistuu runsaasti kunnostustarpeita. Kunnostustarvetta aiheuttavat virtakutuisten lajien lisääntymis- ja poikasalueiden heikentyminen. Heikentymistä ovat aiheuttaneet uittoperkaukset sekä jokien patoamiset myllyjä, sahoja ja voimalaitoksia varten.

Kunnostusten pääpaino tulee lähivuosina siirtymään valtakunnallisesti arvokkaista kohteista maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Kohteiden kunnostusten yhteyteen liitetään myös samoilla alueilla olevia paikallisesti arvokkaita kohteita.

Ohjelmatyön aikana selvitettiin maakunnan 300 virtavesikohteen kalataloudellinen merkitys, kohteiden kunnostustarve ja –mahdollisuudet sekä listattiin vesistörakenteiden muodostamat kalojen vaellusesteet. Ohjelman laativat yhteistyössä vuosina 2006-2008 Etelä-Savon TE-keskus ja Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kalataloudellinen merkitys arvioitiin ja vaellusesteet selvitettiin

Virtavesien kalataloudellinen merkitys arvioitiin valuma-alueittain virtakutuisten kalalajien, pääasiassa järvitaimenen, nykyisten ja potentiaalisten lisääntymismahdollisuuksien perusteella. Kalataloudellinen arvo perustui kohteen nykytilaan, kunnostuspotentiaaliin ja vaellusreitin tärkeyteen.

Etelä-Savossa on 5 suurempaa vesivoimalaitosta sekä muutamia pienempiä myllyvoimalaitoksia. Suurimmat voimalaitokset muodostavat yleensä kalojen täydellisen nousuesteen ja ovat heikentäneet luonnonuomien kalataloudellista käyttöä. Myös muilla voimalaitoksilla, sahoilla, myllyillä on ollut samanlaisia laaja-alaisia vaikutuksia. Etelä-Savossa noin 70 patoa muodostaa kalataloudellisesti arvokkaissa kohteissa vaellusesteen.

Kunnostusten pääpaino maakunnallisesti arvokkaissa virtavesissä

Kunnostusohjelmassa virtavedet luokiteltiin kalataloudellisen merkityksen mukaan neljään ryhmään, eli valtakunnallisesti arvokkaisiin, maakunnallisesti arvokkaisiin, paikallisesti arvokkaisiin sekä ei merkittäviin virtavesiin. Valtakunnallisesti arvokkaiksi virtavesiksi arvioitiin Etelä-Savossa 18 kohdetta, maakunnallisesti arvokkaiksi 62 kohdetta ja paikallisesti arvokkaiksi noin 110 kohdetta. Lisäksi arvioinnin kohteena oli noin110 muuta virtavettä, joilla ei katsottu olevan suurta kalataloudellista merkitystä.

Valtakunnallisesti arvokkaista virtavesistä lähes kaikki on jo kunnostettu, mutta täydennyskunnostustarpeita on vielä olemassa. Maakunnallisesti arvokkaista virtavesistä lähes kaikki ja noin puolet paikallisesti arvokkaista virtavesistä vaativat kunnostusta.

Myös kunnostuksen tarpeellisuudesta ja merkityksestä tehtiin arvioita. Kunnostusten pääpaino tulee lähivuosina siirtymään valtakunnallisesti arvokkaista kohteista maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin, joiden kunnostusten yhteyteen liitetään myös samoilla alueilla olevia paikallisesti arvokkaita kohteita (noin 60 kpl). Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita jokia tai koskialueita, joissa pitäisi tehdä kalataloudellinen kunnostus, on 57 kappaletta. Kunnostusten kokonaiskustannusarvio on noin 2,0 miljoonaa euroa.

Julkaisu: Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma

Lisätietoja:

Kalastusbiologi Lasse Hyytinen, Etelä-Savon TE-keskus, kalatalousyksikkö, puh. 010 60 24071

Biologi Teemu Hentinen, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 0400 623207

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs