Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » ET Tarastin tuulivoimaselvityksestä: Esitykset antavat hyvää pohjaa tuulivoimainvestoinneille – jatkojalostaminen pikaisesti käyntiin

Energiateollisuus ry

ET Tarastin tuulivoimaselvityksestä: Esitykset antavat hyvää pohjaa tuulivoimainvestoinneille – jatkojalostaminen pikaisesti käyntiin

Tiedote.
Julkaistu: 13.04.2012 klo 10:05
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Nykyisessä toimintaympäristössä on vaikea saavuttaa kunnianhimoista tuulivoiman lisäämistavoitetta vuoteen 2020 mennessä. Tämän osoittaa selvästi juuri julkistettu selvitys tuulivoimarakentamisen esteistä ja niiden poistamisesta Suomessa, Energia-teollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo. Hänen mukaansa ministeri Lauri Tarastin tekemä selvitys nostaa hyvin esiin ne hallinnolliset kipupisteet, joihin monet tuulivoiman rakentamissuunnitelmat ovat nykyisessä toimintaympäristössä törmänneet.  

Tarasti ehdottaa muun muassa, että tuulivoiman rakentamista jo rakennetussa ympäristössä edistetään sallimalla rakentaminen teiden ja rautateiden läheisyyteen sekä satama-alueille. Tämä on kannatettavaa, ja selvitysmiehen ehdotukset tuulivoimarakentamisen etäisyyksistä maanteistä ja rautateistä pitäisi ottaa nopeasti käyttöön. Lentokenttien ympärillä olevia laajoja kieltoalueita tulisi arvioida kenttäkohtaisesti uudelleen.  

Tarvitaanko hyväksyttävyyden edistämiseen palkitsemista?

Monien kannatettavien parannusehdotusten rinnalla Tarastin selvityksessä on myös lisäpohdintaa tarvitsevia kohtia – eritoten se, että hän esittää tuulivoimatoimijoille kiinteistöveron korotusta tuulivoiman hyväksyttävyyden parantamiseksi.  

– Tätä on syytä pohtia vielä tarkkaan kuten myös esitystä siitä, että ala antaisi suosituksen tuulivoimarakentajille käyttökorvauksen maksamisesta noin 500 metrin etäisyydellä tuulivoi-malasta sijaitsevien maiden omistajille, Naukkarinen korostaa.  

Energiateollisuuden mielestä ei tulisi myöskään vaatia puolustusvoimia kirjaamaan ehdottomia ”ei alueita”, kuten Tarasti ehdottaa, sillä tämän pelätään johtavan suuriin varmuusmarginaa-leihin, ja tätä kautta rajoittavan turhaan tuulivoimarakentamista. Puolustusvoimien kanssa sovitut nykykäytännöt ovat lisäksi olleet toimivia, vaikka lausunnoissa onkin valitettavaa ruuhkaa.  

Tuulivoimaloiden aiheuttamaan melukysymykseen selvitys ei anna riittävää vastausta, joten myös se asia vaatii vielä lisäpohdintaa.  

Poliittinen ohjaus on perusteltua

– Tarastin esittämä ”vaatimus” tuulivoiman edistämisen siirtämisestä asiantuntijatasolta poliit-tiselle tasolle on hyvä ja toivottavasti se toteutuu konkreettisesti. Itse asiassa sitä voidaan pitää edellytyksenä sille, että selvityksessä ehdotetut toimenpiteet saatetaan mahdollisimman nopeasti käytäntöön, Naukkarinen toteaa.

Ehdotus tuulivoiman edistämisryhmästä on myös erinomainen. Työryhmä tulisi asettaa nopeasti, sen tulisi arvioida ja jatkojalostaa nyt tehtyjä ehdotuksia, seurata niiden toteuttamista ja selvittää vielä perusteellisesti, kuinka hallitusohjelman edellyttämää ympäristölupajärjestelmän selkeyttämistä voitaisiin edistää.  

Energiateollisuudella on mittavat investointisuunnitelmat tuulivoimaan

Tuulivoiman lisäämistavoite tarkoittaa investointeja kotimaahan noin 3,5 -4,5 miljardin euron edestä. Nämä investoinnit ovat kansantalouden kannalta tärkeitä; ne lisäävät työllisyyttä ja parantavat kauppatasetta, kun kotimainen energiantuotanto korvaa fossiilisia tuontipolttoaineita ja uudet investoinnit parantavat sähköomavaraisuuttamme.  

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. 050 60 722
Asiantuntija Miia Wallén, puh. 050 329 7127

 

 

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs