Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Erityisympäristötuet – hyvä valinta

Erityisympäristötuet – hyvä valinta

Julkaistu: 10.03.2009 klo 12:19
Julkaisija:

Maatalouden ympäristötuki on keskeinen väline maatalouden vesiensuojelun toteuttamisessa. Suurin osa Suomen tiloista on jo sitoutunut perusympäristötukeen, mutta erityisympäristötuet tarjoavat vielä monille tiloille uusia mahdollisuuksia vesiensuojelun tehostamiseen tai luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.


 

Maatalouden ympäristötuki on keskeinen väline maatalouden vesiensuojelun toteuttamisessa. Suurin osa Suomen tiloista on jo sitoutunut perusympäristötukeen, mutta erityisympäristötuet tarjoavat vielä monille tiloille uusia mahdollisuuksia vesiensuojelun tehostamiseen tai luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hanke kannustaa kaikkia viljelijöitä miettimään erityisympäristötukien hyödyntämistä omalla tilalla tänä keväänä, kun kaikki tukimuodot ovat haettavissa.

Suojavyöhykkeitä ja kosteikkoja tarvitaan lisää

Vähintään 15 m leveillä suojavyöhykkeillä voidaan estää ravinteiden ja maa-aineksen kulkeutumista pelloilta vesistöön. Suojavyöhykkeitä voi perustaa valtaojien varsille ja tärkeille pohjavesialueille. Monivaikutteisilla kosteikoilla pyritään vähentämään ravinnevalumia vesistöihin sekä lisäämään luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. Kosteikkojen rakentamiseen voi hakea ei-tuotannollisten investointien tukea ja hoitoon erityisympäristötukea. Myös valumavesien käsittelyyn ja pohjavesialueiden peltoviljelyyn voi hakea erityistukea.

Syksyn 2008 uudet tukimuodot haussa myös keväällä 2009

Kolmea uutta tukimuotoa koskeva syksyn 2008 haku saattoi jäädä monilta viljelijöiltä huomaamatta sadonkorjuun keskellä. Nämä mm. maatalouden ravinnekuormitukseen vaikuttavat tuet ovat keväällä 2009 haettavissa. Erityisesti "ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen" ja "lietelannan sijoittaminen peltoon" soveltuvat Lounais-Suomeen. Kaikkien ohella erityisesti tilojen, joilta päättyy suosittu lannan käytön tehostamista koskeva sopimus, kannattaa miettiä lannan sijoittamista koskevan sopimuksen tekemistä. Maalajiltaan sopiville pelloille  turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely on hyvä vaihtoehto.

Muita vaihtoehtoja

Luonnon ja maiseman hoitoon voi hakea luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämissopimusta. Tukimuoto sopii pienimuotoisten kosteikkojen rakentamiseen. Perinnebiotooppien hoito on tärkeää, jotta näitä perinteisen karjanhoidon muovaamia alueita luontotyyppeineen ja lajistoineen säilyisi. Arvokkaan perinnebiotoopin alkuraivaukseen ja aitaamiseen voi hakea ei-tuotannollisten investointien tukea. Erityisympäristötukisopimuksia voi lisäksi solmia luonnonmukaiseen tuotantoon, joka liittyy alkuperäisrotujen kasvattamiseen sekä alkuperäiskasvien viljelyyn.

Koulutusta ja neuvontaa tarjolla

TEHO-hanke järjestää koulutusta erityisympäristötuista Eurajoella (12.3.), Oripäässä (17.3.) sekä Nousiaisissa (20.3.). Salossa koulutuksen järjestää Tarmokas-hanke 16.3. Tarkempia koulutustietoja TEHO-hankkeen sivuilla.

Monet erityisympäristötukimuodot vaativat tukihakemuksen liitteeksi suunnitelman, jonka viljelijä voi tehdä itsekin. Tarvittaessa apua saa esimerkiksi erityisympäristötukisuunnittelijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät TEHO:n nettisivuilta. TEHO-hankkeen suunnittelija Eriika Lundström tekee hankkeeseen liittyneille tiloille suojavyöhykesuunnitelmia sekä avustaa kosteikkojen suunnittelussa arvioimalla mm. kohteen tukiehtojen täyttymistä ennen varsinaista suunnitelman tekoa.

Lounais-Suomen ympäristökeskus on tehnyt sekä suojavyöhykkeiden, kosteikkojen että luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelua monilla alueilla. Näistä suunnitelmista saa apua sopivien kohteiden hankintaan. Tietoa yleissuunnitelmista saa ympäristökeskuksesta.

Lisätietoja:

TEHO-hanke
Hankekoordinaattori Airi Kulmala, puh. 040 507 8143
Suunnittelija Eriika Lundström, puh. 0400 204 220

s-posti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lounais-Suomen ympäristökeskus, puh. 020 610 102

TEHO-hankkeessa kehitetään ja toteutetaan käytännön vesiensuojelutoimenpiteitä. Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Lounais-Suomen ympäristökeskus sekä MTK-Varsinais-Suomi ja MTK-Satakunta.

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs