Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ennätysmäärä hankerahoitusta ympäristöhankkeille ympäri Kainuuta

Ennätysmäärä hankerahoitusta ympäristöhankkeille ympäri Kainuuta

Julkaistu: 24.02.2009 klo 11:18
Julkaisija:

Kainuun ympäristökeskus on helmikuun aikana tehnyt rahoituspäätöksiä 14 ympäristöhankkeelle yhteensä yli 2,3 miljoonalla eurolla. Rahoituskausien vaihtumisesta johtuen ympäristökeskuksella on ollut mahdollisuus myöntää rakennerahastorahoitusta sekä kuluvan ohjelmakauden rahoituskiintiöstä, että vuoden 2006 lopulla päättyneeltä ohjelmakaudelta käyttämättä jääneistä varoista.

Kainuun ympäristökeskus on helmikuun aikana tehnyt rahoituspäätöksiä 14 ympäristöhankkeelle yhteensä yli 2,3 miljoonalla eurolla. Rahoituskausien vaihtumisesta johtuen ympäristökeskuksella on ollut mahdollisuus myöntää rakennerahastorahoitusta sekä kuluvan ohjelmakauden rahoituskiintiöstä, että vuoden 2006 lopulla päättyneeltä ohjelmakaudelta käyttämättä jääneistä varoista.

Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta rahoitetaan vuoden 2008 toisen käsittelykierroksen kiintiöstä seuraavat hankkeet:

HANKKEEN NIMI TOTEUTTAJA RAHOITUSTUKI (€)
DIGIEKO Oulun yliopisto/MILA 44 805
Ekoterminen koelaitos yhdyskuntalietteiden rakeistamiseen Eko-Kymppi Oy 251 963
Kestävän kehityksen ja ilmastovastuullisuuden nykytila kainuussa -esiselvitys Oulun yliopisto/Lönnrot-instituutti 23 062
Korjausrakentamisen varaosapankki Paltamon kunta 26 180
Kuhmon tärkeiden pohjavesialueiden riskien hallinta Kuhmon kaupunki 91 801
Oulujoen pääuoman kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet Kainuun ympäristökeskus/Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 230 511
Työkalu kemikaaliturvallisuuteen liittyvään riskien arviointiin Kainuun Etu Oy 207 440
Tärkeiden pohjavesialueiden riskien hallinta Kainuun ympäristökeskus 101 250
Yhteensä EAKR- ja valtion vastinraha   966 526

Kuluvan ohjelmakauden 2007-2013 alusta lähtien Kainuun ympäristökeskus on osoittanut 13 hankkeelle lähes 1,5 milj. euroa Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukaisiin hankkeisiin. Pääosa hankkeista liittyy ympäristöteknologioiden kehittämiseen sekä ympäristöriskien hallintaan ja loput luontomatkailun edellytysten kehittämiseen.

Itä-Suomen Tavoite 1-ohjelmasta rahoitettaviksi esitetyt hankkeet

Osana EU:n komission viime vuoden lopulla esittelemää talouden elvytyspakettia, jäsenmailla on ollut mahdollista saada tukikelpoisuuden jatkoaikaa ohjelmakaudella 2000-2006 toteutettuun Tavoite 1-ohjelmaan ja näin rahoitusohjelmassa käyttämättä jääneet varat saadaan käytettyä mahdollisimman täysimääräisesti. Menettely on mahdollistanut myös ylimääräisten myöntövaltuuksien käyttämisen Kainuun ympäristökeskuksella käsittelyssä oleviin vesihuolto- ja viemäröintihankkeisiin sekä yhteen rakentamishankkeeseen.

HANKKEEN NIMI TOTEUTTAJA RAHOITUSTUKI (€)
Haapalanlahden vesisosuuskunnan viemäröintihanke Haapalanlahden vesiosuuskunta, Sotkamo 90 000
Juntusrannan viemäröintihanke Suomussalmen kunta 40 000
Juuvinmäen vesiosuuskunnan viemäröintihanke Juuvinmäen vesiosuuskunta, Sotkamo 149 000
Rehjan alueen vesihuollon rakentaminen Kajaanin Rehjan vesi- ja viemäriosuuskunta 232 000
Laherman alueen vesihuoltohanke Suomussalmen kunta 86 000
Naapurinvaaran viemäröintihanke (osa-alue) Naapurinvaaran vesiosuuskunta 330 000
Syväjärven ylikulkusillan rakentaminen Hyrynsalmen kunta 352 275
Yhteensä EAKR + valtion vastinraha   1 279 275

Ohjelmakauden 2000-2006 Tavoite 1-ohjelman rahoituskiintiöstä rahoitettavaksi valittujen vesihuolto- ja viemäröintihankkeiden rahoituksen ehtona on ollut se, että hanke saadaan toteutettua, raportoitua ja että hankkeen maksatushakemus saadaan jätettyä rahoittavalle viranomaiselle viimeistään 15. kesäkuuta 2009.

 Vuoden 2009 ympäristöhankkeiden rahoitushaku käynnissä

Euroopan unionin varoja käytetään ja suunnataan enenevässä määrin hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä alueiden kehittämisessä ja yritystoiminnassa. Tukea saavat ne hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat rahoitusta suuntaavia ohjelmia, tukevat EU:n ympäristöpoliittisia tavoitteita ja perustuvat eri alojen ja toimijoiden kumppanuuteen ja yhteistyöhön. 

Vuosina 2007 - 2013 Kainuun ympäristökeskus osoittaa edelleen rahoitusta Itä-Suomen EAKR –toimenpideohjelman mukaisiin ympäristöhankkeisiin. Tällaisia ovat

  • uusien ympäristöteknologioiden ja menetelmien kehittämiseen sekä ympäristöriskien hallintaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat,
  • vesistöjen kunnostus ja vesihuolto yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi,
  • luonnon  sekä kulttuuriperinnön kannalta arvokkaiden ympäristöjen, rakennusten ja kulttuurikohteiden kunnostaminen ja niihin liittyvien palvelujen kehittäminen, mikäli ne liittyvät suoraan elinkeinotoimintaan ja
  • luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten kehittäminen.

Hakijoina voivat toimia kunnat, kuntayhtymät, kehittämisorganisaatiot, osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset. Vaikka kaikilla rahoitettavilla ympäristöhankkeilla  tulee olla elinkeinokytkentä, ympäristökeskus ei rahoita varsinaisia yrityshankkeita.

Rahoitushakemuksia voi jättää ympäristökeskukselle ympäri vuoden, mutta rahoituskäsittely tehdään keskitetysti. Vuonna 2009 järjestetään kaksi käsittelykierrosta, seuraavasta käsittelykierroksesta tullaan tiedottamaan lähiaikoina.

Lisätietoja

Yli-insinööri Pertti Härkönen, Kainuun ympäristökeskus, puh. 0400 581 912

Hankesuunnittelija Titta Tapaninen, Kainuun ympäristökeskus, puh. 040 763 9849

                                          

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs