Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ekokemin jätteenpolttohankkeessa selvitettävä hajua ja melua

Hämeen ympäristökeskus

Ekokemin jätteenpolttohankkeessa selvitettävä hajua ja melua

Julkaistu: 11.03.2009 klo 09:09
Julkaisija: Hämeen ympäristökeskus

Ekokem Oy Ab:n pitää täsmentää sitä, miltä alueelta se aikoo tuoda jätettä poltettavaksi. Lietteiden vastaanottoon, esikuivaukseen, varastointiin ja hajupäästöjen ehkäisyyn liittyvät laitteistot ja rakenteet pitää kuvata tarkasti.

Ekokem Oy Ab:n pitää täsmentää sitä, miltä alueelta se aikoo tuoda jätettä poltettavaksi. Lietteiden vastaanottoon, esikuivaukseen, varastointiin ja hajupäästöjen ehkäisyyn liittyvät laitteistot ja rakenteet pitää kuvata tarkasti. Lietteen termisessä kuivauksessa syntyvä haju on selvitettävä matemaattisella leviämisselvityksellä, Hämeen ympäristökeskus vaatii Ekokemin jätteen energiakäytön laajennushankkeen YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa.

Melun nykytilanteen selvittämiseksi hankkeen vaikutusalueella, etenkin lähimpien asuintalojen piha-alueilla ja Hatlamminsuon suojelualueella, pitää tehdä melumittaukset. Laitoksen ja sitä palvelevan liikenteen sekä olemassa olevien toimintojen yhteiset meluvaikutukset on tarkoitus arvioida laskennallisesti melunlaskentamallilla. Sen taustatiedoksi pitää kuvata tarkasti melulähteet ja mallintamisen epävarmuustekijät ja niiden vaikutus tulokseen. Myös poikkeustilanteiden meluvaikutukset pitää arvioida.

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia aiotaan arvioida mm. asukaskyselyllä. Ympäristökeskus katsoo, että ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin perustana pitää olla 'kova fakta', esimerkiksi melu-, ilmanlaatu-, haju-, liikenne- ja maisemavaikutusten arvioinnista saadut tiedot. Asukaskyselystä puolestaan saa tietoa pääasiassa erilaisten vaikutusten merkittävyyden arviointiin ja parhaimmillaan myös kohdentumiseen eri intressiryhmiin.

Järjestöpuolelta perusteellisia kannanottoja

Arviointiohjelmasta tuli viisi lausuntoa ja 11 yhteisöjen tai yksityisten mielipidettä. Yksityisten henkilöiden mielipiteissä otettiin kantaa mm. jätepolttoaineen riittävyyteen ja pitkiin kuljetusmatkoihin sekä Ekokemin kaavaileman 110 kV:n voimajohdon linjauksiin. Yhteisöt olivat poikkeuksellisen aktiivisesti liikkeellä: sekä Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys, Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys, Suomen luonnonsuojeluliitto että Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri olivat valmistelleet pitkät ja perusteelliset kannanotot YVA-ohjelmasta. Niissä kiinnitettiin huomiota mm. valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteisiin ja CCA-puun (kromia, kuparia ja arseenia sisältävällä aineella kyllästetyn puun) murskauksen, varastoinnin ja polton ympäristövaikutuksiin.

YVA-menettely jatkuu siten, että hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ympäristövaikutukset YVA-ohjelman ja ympäristökeskuksen lausunnon mukaisesti ja kokoaa tulokset YVA-arviointiselostukseksi. Se valmistunee loppukesästä. Kansalaiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat  esittää myös siitä kannanottonsa. Lopuksi yhteysviranomainen Hämeen ympäristökeskus arvioi YVAn riittävyyden.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Riitta Turunen, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 680

Lausunto arviointiohjelmasta (pdf-tiedosto, 102 kB)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs