Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ekokem-Palvelu Oy:n Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen YVA-menettely alkaa

Ekokem-Palvelu Oy:n Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen YVA-menettely alkaa

Julkaistu: 02.03.2009 klo 09:10
Julkaisija:

Ekokem-Palvelu Oy on toimittanut Kuopion Sorsasalon jätteenkäsittelykeskuksen laajentamista koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman Pohjois-Savon ympäristökeskukselle. Arviointiohjelma on yhtiön esittämä suunnitelma hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdoista. Siinä esitetään myös mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää sekä kuinka arviointi tehdään.

Ekokem-Palvelu Oy on toimittanut Kuopion Sorsasalon jätteenkäsittelykeskuksen laajentamista koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman Pohjois-Savon ympäristökeskukselle. Arviointiohjelma on yhtiön esittämä suunnitelma hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdoista. Siinä esitetään myös mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää sekä kuinka arviointi tehdään. Ympäristökeskus asettaa arviointiohjelman nähtäville 2.3.2009 alkaen. Ohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa ympäristökeskukselle kirjallisesti viimeistään 14.4.2009.

Hankkeen kuvaus

Ekokem-Palvelu Oy omistaa Kuopion Sorsasalon yritysalueella jätteenkäsittelykeskuksen. Käsittelykeskuksessa on nykyisin tavanomaisen jätteen loppusijoitus- ja käsittelyalue. Yhtiö suunnittelee käsittelykeskuksen laajentamista siten, että alueelle sijoittuisi jatkossa myös ongelmajätteen loppusijoitusalue. Myös käsittelyalueita ja niiden toimintoja on suunniteltu laajennettavan. Jätteenkäsittelykeskuksessa tultaisiin laajennuksen jälkeen harjoittamaan jätteiden, pilaantuneiden maamassojen ja teollisuuden sivutuotteiden välivarastointia, hyödyntämistä, käsittelyä ja loppusijoittamista. Vastaanotettavat jätteet voisivat olla luokitukseltaan pysyviä-, tavanomaisia- tai ongelmajätteitä.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat

  • Nykytilanne, jolloin jätteenkäsittelykeskuksen laajennusta ei rakenneta. (Vaihtoehto 0)
  • Nykyiselle jätteenkäsittelykeskuksen laajennusalue rakennetaan ja ongelmajätteen loppusijoitusalueen tilavuus on 255 000 m3. Jätejakeet arvioidaan muodostuvan Sorsasalon yritysalueelta sekä muualta Ekokem-Palvelu Oy:n toiminta-alueelta. Vastaanotettavia jätteitä ovat mm. jätteenpoltosta ja energiantuotannosta syntyvät tuhkat ja kuonat sekä pilaantuneet maat, lietteet sekä erilaiset ylijäämämaat. Edellä mainitut jätteet käsitellään tarvittaessa haitattomaan muotoon ennen hyötykäyttöä ja loppusijoitusta. (Vaihtoehto 1)

Arviointiohjelman nähtävilläpito

Arviointiohjelma on nähtävänä 2.3.2009 lähtien Kuopion kaupungin ympäristökeskuksella (Puijonkatu 22, Kuopio), Siilinjärven kunnantalolla (Kasurilantie 1, Siilinjärvi) ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksella (Sepänkatu 2B, Kuopio).  Arviointiohjelma tulee myös nähtäväksi  internetosoitteeseen www.ymparisto.fi/psa. Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 10.3.2009 klo 18 alkaen Vuorelan kuntoutuskeskuksen (Kunnonpaikka) Laine -salissa.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma.pdf

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä 14.4.2009 asti. Tämän jälkeen ympäristökeskus antaa oman lausuntonsa  arviointiohjelman riittävyydestä sekä siitä, mitä lisäyksiä arviointiin on liitettävä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina Pohjois-Savon ympäristökeskukseen, postiosoite PL 1049, 70101 Kuopio ja käyntiosoite Sepänkatu 2 B, Kuopio tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.psa@ymparisto.fi.

Arviointityön tuloksena Ekokem-Palvelu Oy tulee esittämään syksyllä 2009 arviointiselostuksen, jossa yhtiö esittää mitä merkittäviä ympäristövaikutuksia hankkeen toteuttaminen aiheuttaisi. Arviointiselostus tulee aikanaan erikseen yleisön nähtäville.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiselle. Se on kuitenkin perusedellytys mm. ympäristöluvan myöntämiselle. YVA-menettelyssä onkin tärkeintä keskittyä hankkeen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin ja niiden arvioimiseen riittävällä tarkkuudella.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Jorma Lappalainen, Pohjois-Savon ympäristökeskus, puh. 040 511 8266, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

sekä hankkeesta vastaavan puolesta 

Timo Kantola, Ekokem-Palvelu Oy, puh. 010 7551 385, etunimi.sukunimi@ekokem.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs