Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ehdotus uudeksi jätelaiksi lausunnoille

Ympäristöministeriö

Ehdotus uudeksi jätelaiksi lausunnoille

Julkaistu: 09.03.2010 klo 14:46
Julkaisija: Ympäristöministeriö

Uutta jätelakia valmistellut työryhmä luovutti tänään ehdotuksensa ympäristöministeri Paula Lehtomäelle. Ehdotus lähtee nyt kuukauden pituiselle lausuntokierrokselle.

Uutta jätelakia valmistellut työryhmä luovutti tänään ehdotuksensa ympäristöministeri Paula Lehtomäelle. Ehdotus lähtee nyt kuukauden pituiselle lausuntokierrokselle.

Jätelainsäädännön soveltamisala sekä keskeiset periaatteet ja velvollisuudet säilyisivät ehdotuksen mukaan jokseenkin ennallaan. Suurimmat uudistukset koskisivat pakkausjätteen tuottajavastuuta, valvonnan tehostamista ja menettelyjä, joilla pyritään ehkäisemään jätteen syntyä ja parantamaan sen hyödynnettävyyttä.

Pakkausjätteiden tuottajavastuuta yhdenmukaistettaisiin muiden tuottajavastuujärjestelmään kuuluvien tuotteiden sääntelyn kanssa. Tämä tarkoittaa, että pakkausten tuottajat velvoitetaan järjestämään elinkeinotoiminnan pakkausjätteen ohella myös kuluttajapakkausten, kuten kartonki-, lasi- ja metallipurkkien erilliskeräys ja jätehuolto. Tähän mennessä kunta on pääosin huolehtinut kuluttajapakkausten jätehuollon järjestämisestä.

Eri toimijoiden jätehuoltovastuisiin ei ehdoteta muita olennaisia muutoksia. Yhdyskuntajätteiden jätehuollon järjestämisen vastuunjako säilyisi pääosin vuonna 2007 tehdyn uudistuksen mukaisena. Vastuunjakoon tehtäisiin eräitä pienehköjä tarkistuksia, joilla pyritään selkiyttämään vastuunjakoa sekä turvaamaan jätehuollon toimivuus kaikissa olosuhteissa.

Julkisuudessa on keskusteltu erityisesti kunnan vastuulla olevan yhdyskuntajätteen kuljetuksen järjestämisestä.  Nykylain mukaan kunnilla on oikeus päättää, järjestääkö jätteiden kuljetuksen kunta vai valitsevatko asuin- ja muut kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluvat kiinteistöt jätteiden kuljettajansa itse (ns. sopimusperusteinen järjestelmä). Lakiehdotuksessa jätteiden kuljetuksesta on esitetty kaksi vaihtoehtoa: Joko sopimusperusteisesta kuljetuksesta pääosin luovuttaisiin ja kunnat järjestäisivät ja kilpailuttaisivat jätteenkuljetuksen keskitetysti, tai  sopimusperusteinen kuljetusmahdollisuus säilyisi vastedeskin. Lausuntokierroksella haetaan näkemyksiä asian ratkaisemiseksi.

Velvollisuutta siirtoasiakirjan käyttöön jätteen kuljetuksissa laajennettaisiin vaarallisten jätteiden lisäksi eräiden muiden jätteiden kuljetuksiin. Yritykset myös velvoitettaisiin säännöllisesti raportoimaan jätekuljetuksista viranomaisille. Uudeksi keinoksi ehdotetaan hallinnollista laiminlyöntimaksua, jonka valvontaviranomainen voisi määrätä selkeissä jätelainsäädännön laiminlyönneissä.

Euroopan unionin lainsäädännön mukaisen jätehuollon ensisijaisuusjärjestyksen toteuttamiseksi ja EU:ssa asetettujen kierrätys- ja hyödyntämistavoitteiden saavuttamiseksi säädetään useista toimista. Niillä tähdätään jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen, jätteen kierrätyksen ja muun hyödyntämisen lisäämiseen sekä jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämiseen.

Työryhmän ehdotuksesta jättivät eriävän mielipiteen maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n, Jätelaitosyhdistys ry:n, Suomen Kuntaliiton, Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ja Ympäristöyritysten Liitto ry:n edustajat.

Lausuntoaika päättyy 8.4.2010. Jätelainsäädännön uudistusta valmisteleva JÄLKI-työryhmä jatkaa työtään huhtikuun loppuun saakka ja työstää loppuajan jätelain asetuksia. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi syksynä, jolloin laki voisi tulla voimaan vuoden 2011 aikana.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Jalkanen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 050 592 8700

Työryhmän varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Klaus Pfister, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi p. 0400 143 908

Työryhmän pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Riitta Levinen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,
p. 040 7447 121 (ei tiistaina 9.3.)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs