Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » EcoSairila – vihreän teollisuuden kasvukeskus ja ympäristöturvallisuuden edelläkävijä Mikkeliin

Miktech Oy

EcoSairila – vihreän teollisuuden kasvukeskus ja ympäristöturvallisuuden edelläkävijä Mikkeliin

Tiedote.
Julkaistu: 18.03.2014 klo 15:45
Julkaisija: Miktech Oy

Miktech Oy:n ja Safesaimaa-klusterin koordinoimassa EcoSairilan kehitystyössä on luotu kokonaisvisio Metsä-Sairilan alueelle Mikkelissä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa EcoSairilaan kansallisesti merkittävä vihreän teollisuuden kasvukeskus ja ympäristöturvallisuuden kansainvälinen edelläkävijä.

Kokonaisvision mukaan EcoSairilaan kehitetään vihreän teollisuuden kasvukeskusta, jossa toimisi sekä ympäristöturvallisuuden ja -monitoroinnin vahvoja veturiyrityksiä että vihreän teollisuuden kasvuyrityksiä. Alueelle houkutellaan paikallisten ja kansallisten yritysten lisäksi kansainvälisiä toimijoita, joille lisäarvoa tuottaa myös alueen sijainti Venäjän läheisyydessä.  Alueen keskellä toimii nykyään jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy. Ympäröivä maa on kaupungin omistuksessa, mikä antaa mahdollisuuden laajentaa ja kaavoittaa aluetta kokonaisuutena EcoSairilan myöhemmin haluttuihin käyttötarkoituksiin, kuten vihreää teollisuutta esittelevään ja sen imagoa vahvistavaan Show Room -toimintoihin.

EcoSairila-kehitystyössä keskeiseksi nostetaan uudet toimintatavat ja -mallit, jotka tuottavat synergiaetuja ja helpottavat yritysten sijoittumista ja toimintaa alueella. Ympäristölupien hakeminen sekä ympäristöriskien ja -vaikutusten hallinta sekä yritysten toiminnan aloittaminen halutaan tehdä mahdollisimman helpoksi. Visiossa korostuu yritysten lupa toimia, kokeilla ja kasvaa. Alueen palveluilla ja toimintamalleilla halutaan luoda edellytyksiä ketterään kehittämiseen sekä nopeisiin ja kustannustehokkaisiin kokeiluihin esimerkiksi materiaali- ja resurssitehokkuuden saralla.

EcoSairilan alueelle sijoittuvilla yrityksillä on sekä mahdollisuus että velvoite liittyä yhteiseen ympäristömonitorointijärjestelmään, josta tulee toiminnan seurannan kulmakivi. Alueella otetaan myös käyttöön EcoSairila Green Label -tunnus, joka takaa, että yritys ottaa toiminnassaan huomioon ympäristö- ja laatunäkökohdat alueen vaatimustason mukaisesti. Hankkeen kaikissa toiminnoissa noudatetaan läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaatteita.

EcoSairila-kokonaisvision on tuottanut FCG Konsultointi Oy. Visiotyö perustui mm. kansalliseen ja paikallisiin ideointisessioihin sekä Ramboll Oy:n toteuttamaan taustaselvitykseen. EcoSairilan kehitystyötä jatkettiin alkuvuonna määrittelemällä konkreettiset toimenpiteet, aikatauluttamalla ne sekä kartoittamalla rahoitusmahdollisuuksia kokonaisvision toteuttamiseksi.


Lisätiedot:

Heikki Silvennoinen, ohjelmakoordinaattori, Miktech Oy, 044 365704, heikki.silvennoinen@miktech.fi

Alueen nykytilan ja suunnitelmien virtuaaliesittely: http://www.safesaimaa.fi/metsasairila/

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

Safesaimaa on ympäristöturvallisuuden klusteri, joka edistää alan liiketoiminnan ja osaamisen kehitystä Etelä-Savon alueella. Klusteriin kuuluu ympäristöturvallisuusalan yrityksiä ja julkisia organisaatioita. Safesaimaa toteuttaa osaltaan Mikkelin kaupungin elinkeinostrategiaa, jossa ympäristöturvallisuus on nostettu yhdeksi kehittämisen kärkialueista. Safesaimaan toimintaa koordinoi Miktech Oy. Safesaimaa -klusterin toimintaa rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, kunta ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs