Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Clim-ATIC -hankkeessa laaditaan alueellisia sopeutumisstrategioita ilmastonmuutokseen

Clim-ATIC -hankkeessa laaditaan alueellisia sopeutumisstrategioita ilmastonmuutokseen

Julkaistu: 04.02.2009 klo 13:01
Julkaisija:

Kansainvälisessä Clim-ATIC –hankkeessa selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisilla alueilla ja laaditaan ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiat yhteensä xx kohdealueelle. Lapissa ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia laaditaan Rovaniemelle sekä Kittilän ja Kolarin kuntiin.

Kansainvälisessä Clim-ATIC –hankkeessa selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisilla alueilla ja laaditaan ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiat yhteensä xx kohdealueelle. Lapissa ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia laaditaan Rovaniemelle sekä Kittilän ja Kolarin kuntiin.

Rovaniemellä 4.2. järjestettävässä seminaarissa ja workshopissa hankkeen toimijat esittelevät tuloksia alueellisista ilmastoskenaarioista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista ympäristöön. Lisäksi esitellään ja vertaillaan eri kohdealueiden kokemuksia skenaariotyöstä ja sopeutumisstrategioiden laatimisesta. Tavoitteena on, että kansainvälisen yhteistyöverkoston asiantuntemusta ja kokemuksia voidaan käyttää hyväksi  kehitettäessä paikallisia strategioita, joilla ilmastonmuutoksiin voidaan ennalta varautua.

Clim-ATIC -hankkeessa ilmastonmuutokseen sopeutumista tarkastellaan neljän keskeisen teeman kannalta, jotka ovat matkailu, energiantuotanto, riskienhallinta ja liikenne. Lapissa hankkeen päähuomion kohteina ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiin ja riskienhallinnan osalta ilmastonmuutoksen vaikutukset tulvasuojeluun.

Rovaniemen kaupungin ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiatyöstä vastaa  Lapin yliopiston yhteiskuntatutkimuksen laitos. Strategiatyöhön osallistuu paikallisia viranhaltioita, luottamushenkilöjä ja muita toimijoita. Tavoitteena on varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin ja vähentää niistä aiheutuvia haittoja. Ongelmiin varautumisen lisäksi strategioissa arvioidaan ilmastonmuutoksen mahdollisia positiivisiin seuraamuksia ja niiden paikallista hyödynnettävyyttä.

Rovaniemellä sopeutumisstrategian laadinta painottuu kolmeen paikallisesti merkittävään ja samalla ilmastonmuutokselle herkkään teema-alueeseen, jotka ovat:

  1. Matkailu
  2. Energiasektori ja jätehuolto
  3. Yhdyskuntasuunnittelu ja liikenne

Kokemuksia sopeutumisstrategian laadinnasta tullaan hyödyntämään myös Kolarissa ja Kittilässä.

 Clim-ATIC -hanke

Clim-ATIC -hankkeen tehtävänä on edistää pohjoisen Euroopan pienten yhteisöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen. Hankeen aikana työstetään yhteistyössä projektin kohdealueiden toimijoiden kanssa paikallisia sopeutumisstrategioita, joilla varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin.

Koko hanketta johtaa UHI Millenium Instituutti Skotlannissa. Skotlantilaisten lisäksi hankkeessa on mukana norjalaisia, ruotsalaisia, grönlantilaisia ja suomalaisia partnereita. Suomessa hankkeen kohdealueina ovat Rovaniemen kaupunki sekä Kittilän ja Kolarin kunnat. Muita hankkeen tiedontuotantoon ja toteutukseen osallistuvia kotimaisia tahoja ovat Lapin yliopiston yhteiskuntatutkimuksen laitos ja Arktinen keskus, Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen tutkimusasema, Oulun yliopiston Thule-Instituutti ja Suomen ympäristökeskuksen hydrologian yksikkö.

Clim-ATIC saa suurimman osan rahoituksestaan Pohjoinen Periferia -ohjelmasta, jota täydentää eri maiden kansallinen ja kunnallinen rahoitus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa ja kesto maaliskuun alusta 2008 helmikuun loppuun 2011.

Lisätietoja

Lapin ympäristökeskus: Miikka Halonen, puh. 040 538 8418

Suomen ympäristökeskus: Noora Veijalainen, puh. 0400 148 545

Lapin yliopisto: Jari Järviluoma, puh. 050 354 1963
Lapin yliopisto, Arktinen keskus, John Moore, puh. 040 500 7775

Oulun yliopisto, Thule instituutti: Kirsi Latola, puh. 0400 274 056

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs