Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Biokaasulaitos sai ympäristöluvan Nastolassa

Hämeen ympäristökeskus

Biokaasulaitos sai ympäristöluvan Nastolassa

Julkaistu: 10.03.2009 klo 09:20
Julkaisija: Hämeen ympäristökeskus

Hämeen ympäristökeskus on antanut ympäristöluvan Nastolaan tulevalle biokaasulaitokselle. Biovakka Suomi Oy rakennuttaa Nastolaan Kirjavalantien varrelle keskitetyn biokaasulaitoksen, jossa alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja yhdyskuntien sivutuotteista jalostetaan biokaasua, typpipitoista nestekonsentraattia ja fosforipitoisia lannoiterakeita.

Hämeen ympäristökeskus on antanut ympäristöluvan Nastolaan tulevalle biokaasulaitokselle. Biovakka Suomi Oy rakennuttaa Nastolaan Kirjavalantien varrelle keskitetyn biokaasulaitoksen, jossa alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja yhdyskuntien sivutuotteista jalostetaan biokaasua, typpipitoista nestekonsentraattia ja fosforipitoisia lannoiterakeita. Lupamääräyksissä keskityttiin erityisesti hajuhaittojen ehkäisyyn. Laitoksen jätevedet eivät saa haitata Nastolan jätevedenpuhdistamon toimintaa. Nyt myönnetty lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan pitää tehdä vuoden 2015 loppuun mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamisesta.

Huomiota hajunpoistoon

Biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä siten, että hajunpoistossa saavutetaan 92 %:n tehokkuus eikä hajupitoisuus ylitä 2 000 hajuyksikköä kuutiometrissä poistohormista mitattuna. Käsitellyt poistokaasut saavat sisältää ulkoilmaan johdettaessa rikkivetyä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 miljoonasosaa (ppm) kuutiometrissä. Raaka-aineiden vastaanotto-, esikäsittely-, käsittely-, siirto- ja varastotilat pitää liittää poistoilman käsittelylaitteistoon. Käyttökatkoja ja häiriötilanteita varten käytössä on oltava varakäsittelylaitteisto, jolla saavutetaan vastaava puhdistustaso.

Jätevesien laadusta pitää tehdä selvitys, jonka perusteella ympäristökeskus päättää jäteveden kuormitusraja-arvoista. Laitoksen pitää tehdä teollisuusjätevesisopimus Lahti Aqua Oy:n kanssa. Luvassa annettiin määräyksiä myös melupäästöistä, kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista, toiminnasta häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa sekä tarkkailusta ja raportoinnista.

Biokaasu tuotetaan hapettomissa oloissa     

Biokaasulaitoksen ydinprosessi on biologinen, anaerobinen käsittely. Se tarkoittaa mädätystä, jossa orgaanista ainesta käsitellään täyssekoitteisessa ja suljetussa bioreaktorissa hapettomissa oloissa. Hallitun mikrobiologisen toiminnan tuloksena syntyy biokaasua, jossa on 60 - 70 % metaania ja 30 - 40 % hiilidioksidia.

Laitoksella on lupa käyttää raaka-ainee­naan 120 000 tonnia yllämainittuja sivutuotteita vuodessa. Täydellä kapasiteetilla laitoksella tuotetaan metaanikaasua noin 5 200 000 m3 vuodessa, mikä vastaa noin 52 gigawattitunnin bioenergian tuotantokapasiteettia vuodessa. Biokaasu jalostetaan lämmöksi ja sähköksi laitoksen omissa CHP-yksiköissä (CHP, Combined Heat and Power production, tarkoittaa yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa). Laitoksen omaan käyttöön kuluu noin 12 % laitoksen tuottamasta energiamäärästä. Ylijäämäsähkö johdettaneen valtakunnan verkkoon ja lämpöenergia hyödynnetään alueen muissa yrityksissä. Vaihtoehtoisesti ylijäämäkaasu voidaan johtaa maakaasuverkostoon.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Kari Ratilainen, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 637

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 680

Ympäristölupapäätös (pdf-tiedosto, 262 kB)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs