Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Avustusta pohjavesialueiden turkistarhoille

Avustusta pohjavesialueiden turkistarhoille

Julkaistu: 12.01.2009 klo 11:30
Julkaisija:

Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta voi hakea avustusta pohjavesialueella sijainneen turkistarhan maaperän kunnostamiseen. Hakuaika päättyy 31.3.2009.

Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta voi hakea avustusta pohjavesialueella sijainneen turkistarhan maaperän kunnostamiseen.  Hakuaika päättyy 31.3.2009.

Ympäristökeskukset laativat 10 vuotta sitten pohjavesialueilla sijaitseville turkistarhoille riskikartoituksen. Kartoituksella selvitettiin turkistarhojen kuntoa ja niiden sijainnin aiheuttamaa pohjaveden pilaantumisriskiä. Kartoituksen perusteella pohjavedelle suuren riskin aiheuttamat turkistarhat siirtyvät tai ovat siirtyneet viranomaisen päätöksellä pois pohjavesialueilta tapauskohtaisen siirtymäaikataulun puitteissa. Maa- ja metsätalousministeriö on tukenut siirtoa siirtoavustuksilla ja –investointituilla. Siirtoavustusta haetaan alueelliselta TE-keskukselta ja sitä myönnetään kulloisenkin valtion talousarvion mukaan. Tämän lisäksi ympäristöministeriö avustaa pohjavesialueella sijainneen turkistarhan maaperän kunnostamista. Avustusta voi nyt hakea Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta.

Avustusmääräraha, jonka tarpeen ympäristökeskus arvioi tapauskohtaisesti,  on kolmivuotinen ja se on käytettävä vuoden 2010 loppuun mennessä. Avustusta myönnetään enintään 30 % maaperän puhdistamishankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustuksen ensisijaisena kohteena ovat sellaiset pohjavesialueilla sijaitsevat turkistarhat, joiden toiminnan on todettu aiheuttavan pohjavedelle suuren riskin ja joilla on kielteinen lupa jatkaa toimintaansa kyseisillä alueilla.  Näiden I- ja II-luokan pohjavesialueilla sijaitsevien turkistarhojen lisäksi avustusta kohdennetaan niille, joiden läheisyydessä alle kilometrin päässä on vedenottamoita tai kaivoja ja joiden siirtymisaikataulu on lyhyt sekä maaperän puhdistusvelvoite on kiireellinen. Avustusta harkittaessa otetaan huomioon pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja kuntien vesihuoltosuunnitelmat sekä niissä esille tulleet seikat suojelun ja vedenoton tarpeesta. Kunnostuksen katsotaan olevan välttämätöntä kohteissa, joissa maaperän laatu, pohjaveden korkeus, muodostuminen ja virtaussuunnat ovat epäedullisia vedenottamoihin tai kaivoihin nähden siten, että pilaantumisriski on ilmeinen.

Avustushakemukset tulee toimittaa 31.3.2009 mennessä Länsi-Suomen ympäristökeskukseen. Avustuspäätökset tehdään 31.5.2009 mennessä. Hakemuslomake löytyy ympäristöhallinnon verkkosivulta Pohjavesialueiden turkistarhat

Niitä voi myös tiedustella Suomen turkiseläinten kasvattajainliitto ry:stä. Määrärahojen niukkuuden vuoksi ympäristökeskus joutuu priorisoimaan avustettavia hankekohteita sekä arvioimaan kokonaisavustusta ja avustusprosenttia. Ympäristökeskus maksaa valtion avustuksen yhdessä erässä hyväksyttävästi selvitettyjen, toteutuneiden kustannusten perusteella.  

Lisätietoja

  • Ylitarkastaja Seppo Lamminen, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 040 518 0122
  • Ylitarkastaja Mikaela Rudnäs, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 040 566 3305
  • Ylitarkastaja Anne Polso, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 040 720 0391

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs