Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Aluehallinto uudistumassa Keski-Suomessa

Aluehallinto uudistumassa Keski-Suomessa

Julkaistu: 29.01.2009 klo 14:53
Julkaisija:

Aluehallinnon kehittämis- ja uudistamishankkeen (ALKU-hankkeen) myötä valtion aluehallinto muuttuu vuoden 2010 alusta myös Keski-Suomessa. Uudistuksessa lakkautetaan lääninhallitukset, TE-keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirit.

Keski-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen tiepiiri tiedottavat

Aluehallinnon kehittämis- ja uudistamishankkeen (ALKU-hankkeen) myötä valtion aluehallinto muuttuu vuoden 2010 alusta myös Keski-Suomessa. Uudistuksessa lakkautetaan lääninhallitukset, TE-keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirit. Näiden tehtävät organisoidaan kahteen uuteen viranomaiseen: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY) sekä Aluehallintoviranomaiseen (ALLU).

ELYt hoitavat pääasiassa nykyisten TE-keskusten, tiepiirien, alueellisten ympäristökeskusten ja lääninhallitusten tehtäviä ja niiden vastuualueisiin kuuluvat elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri; liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat. ALLUt puolestaan hoitavat pääasiassa nykyisten lääninhallitusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien tehtäviä vastuualueinaan peruspalvelut, oikeusturva ja luvat; poliisi; pelastustoimi ja varautuminen; ympäristöluvat sekä työsuojelu.

Keski-Suomeen on tulossa nk. täyden palvelun ELY, joka sijaitsee Jyväskylässä ja jonka toimialue kattaa Keski-Suomen maakunnan. Jyväskylään on tulossa myös ALLUn toimipaikka, joka toimii Vaasassa sijaitsevan ALLU-päätoimipaikan alaisuudessa.

Keski-Suomen ELYä valmisteleva muutosryhmä on aloittanut toimintansa tammikuussa. Muutosryhmän tehtävänä on laatia muutossuunnitelma, jota valmistellaan myös useissa ryhmän asettamissa alatyöryhmissä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Keski-Suomen ympäristökeskuksen johtaja Risto Palokangas, ja sen puheenjohtajistoon kuuluvat myös Keski-Suomen TE-keskuksen johtaja Juha S. Niemelä ja Keski-Suomen tiepiirin johtaja Seppo Kosonen. Suurin osa näiden kolmen organisaation henkilöstöstä tulee työskentelemään vuoden 2010 alusta Keski-Suomen ELYssä. Myös osa Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän toimipaikan henkilöstöstä tulee siirtymään ELYyn.

Keski-Suomessa toimivaa ALLUa koskeva muutosryhmä on koottu niinikään tammikuussa. ALLUn muutosryhmässä on mukana Keski-Suomesta mm. maakuntajohtaja Anita Mikkonen. Ympäristöhallinnosta ALLUun siirtyvät ympäristölupatehtävät. Tavoitteena on, että yritysten ympäristölupapalvelut voitaisiin säilyttää oman maakunnan toimipaikassa.

Tavoitteena parempi asiakaspalvelu ja tehokkuus

Valtion aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on parantaa hallinnon kansalais- ja asiakaslähtöisyyttä, tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Uudistuksessa selkiytetään valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä, ohjausta ja aluejakoja.

Uudistus lisää maakunnan liittojen toimivaltaa aluekehitystyötä kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena. Maakuntaohjelmien velvoittavuutta ohjaustoiminnassa lisätään ja maakunnan liitoille siirretään valtion hallinnosta aluekehitystehtäviä.

Aluehallinnon uudistamisen lähtökohtana on pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan sisältyvä linjaus: ”Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, muiden piirihallintoviranomaisten ja maakunnan liittojen työnjako täsmennetään, päällekkäisyydet poistetaan ja vähennetään hallintoviranomaisten määrää. Samassa yhteydessä arvioidaan niiden aluejakoja. Nykymuotoisen lääninhallinnon tehtävät organisoidaan uudelleen. Uudistetaan valtion aluehallintoa kokoamalla lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä yhteen. Siirretään kehittämispoliittista toimivaltaa kansanvaltaiseen ohjaukseen."

Aluehallinnon kehittämis- ja uudistamishanke (ALKU) käynnistettiin 29.6.2007. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti kokouksissaan 18.11.2008 ja 3.12.2008, että valmistelutyötä jatketaan valmistelutyöryhmien raporteissa tehtyjen esitysten pohjalta. Uudistuksen läpiviemiseksi tarvitaan useita uusia lakeja sekä muutoksia nykyisiin lakeihin. Lakipaketin odotetaan tulevan eduskunnan käsittelyyn kevään aikana.


Lisätietoja:

Johtaja Risto Palokangas, Keski-Suomen ympäristökeskus, puh.
040 510 3260

Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus, puh. 050 500 3681

Johtaja Seppo Kosonen, Keski-Suomen tiepiiri, puh. 0204 22 5700

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs