Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Alavieska-Kalajoki –siirtoviemärin rakentamistyöt käynnissä

Alavieska-Kalajoki –siirtoviemärin rakentamistyöt käynnissä

Julkaistu: 26.01.2009 klo 10:50
Julkaisija:

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Kalajokilaakson alueellinen vesihuollon tukkuyhtiö Vesikolmio Oy allekirjoittivat marraskuussa yhteistyösopimuksen Alavieska-Kalajoki –siirtoviemärin rakentamisesta. Hanke on osa Kalajokilaaksoon suunniteltua uutta siirtoviemärikokonaisuutta, jonka tarkoituksena on johtaa Alavieskan, Ylivieskan, Sievin, Nivalan ja Haapajärven jätevedet vaiheittain Kalajoelle rakennettavaan keskuspuhdistamoon puhdistettaviksi.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Kalajokilaakson alueellinen vesihuollon tukkuyhtiö Vesikolmio Oy allekirjoittivat marraskuussa yhteistyösopimuksen Alavieska-Kalajoki –siirtoviemärin rakentamisesta. Hanke on osa Kalajokilaaksoon suunniteltua uutta siirtoviemärikokonaisuutta, jonka tarkoituksena on johtaa Alavieskan, Ylivieskan, Sievin, Nivalan ja Haapajärven jätevedet vaiheittain Kalajoelle rakennettavaan keskuspuhdistamoon puhdistettaviksi.

Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä ja rakennuttajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Yhteistyösopimuksen mukainen hankkeen kokonaiskustannus on 2 milj. euroa, josta valtion osuus on 40 prosenttia ja Vesikolmio Oy:n 60 prosenttia. 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus käynnisti Alavieska-Kalajoki -siirtoviemärin rakentamistyöt joulukuussa. Urakoitsijaksi valittiin JT Service Oy, pumppaamot automaatiojärjestelmineen työmaalle toimittaa Slatek Oy ja putket toimittaa Onninen Oy. Urakassa rakennetaan noin 24 kilometriä siirtoviemäriä ja linjapumppaamoita asennetaan 4 kpl. Urakoitsija asentaa urakan yhteydessä myös noin 6 kilometriä vesijohtoa yhteistyössä Osuuskunta Valkeaveden kanssa.

Alavieska-Kalajoki –siirtoviemäri on jatkoa jo rakennetulle Sievi-Ylivieska –siirtoviemärille ja osa Kalajokilaaksoon suunniteltua siirtoviemärikokonaisuutta. Nyt rakennettavan siirtoviemärihankkeen lisäksi kahdelle uudelle hankkeelle on järjestynyt rahoitus. Vielä tämän talven aikana käynnistetään Haapajärvellä asevarikon siirtoviemärin rakentaminen, jossa jätevedet johdetaan asevarikolta Kumisevan kautta Ylipäähän, mistä edelleen Haapajärven puhdistamolle puhdistettaviksi. 

Ensi syksynä rakennetaan Sievin asemakylältä keskustaan siirtoviemäri. Tähän urakkaan sisällytetään myös syöttövesijohdon rakentaminen Sievin Markkulaan suunnitellulta vedenottamolta Kalajoen Rautioon. Vuoden 2009 valtion lisäbudjettiin on lisäksi esitetty Haapajärvi-Nivala –siirtoviemärin rakentamista valtion vesihuoltotyönä.

Vuonna 2002 valmistuneen vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman pohjalta aloitettiin Kalajokilaakson jätevesien johtamisen ja käsittelyvaihtoehtojen tarkastelu. Jokilaakson puhdistamot ovat pääosin vanhoja ja kapasiteetiltaan riittämättömiä etenkin, kun tarkastellaan alueilla tulevaisuudessa syntyviä jätevesimääriä ja puhdistamoille tulevaa kuormitusta. Tiukkenevien lupaehtojen täyttäminen olisi vaatinut mittavia investointeja. Jatkoselvitysten perusteella päätettiin alueelle perustaa jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vastaava tukkuyhtiö ja johtaa kaikkien osakaskuntien taajamien jätevedet vaiheittain Kalajoelle rakennettavalle keskuspuhdistamolle puhdistettaviksi. Vesikolmio Oy on jo vuonna 1968 perustettu kuntien yhteinen vedenhankintayhtiö, joten luontevaa oli, että Vesikolmio Oy:n toimialaa laajennettiin käsittämään myös jätevesien käsittely ja johtaminen. Vuoden 2008 alussa osakaskuntien taajamien jätevedenpuhdistamot siirtyivät Vesikolmio Oy:n omistukseen.

Hankekokonaisuuden tuloksena puhdistettujen jätevesien purkupaikkojen määrä Kalajoessa vähenee ja jätevesistä Kalajokeen aiheutuva ravinne- ja orgaaninen kuormitus pienenee merkittävästi. Siirtoviemäriverkosto mahdollistaa Kalajokivarren haja-asutusalueen kiinteistöjen liittämisen viemäriin aina silloin, kun se on teknis-taloudellisesti mahdollista. Hankkeet tukevat myös parhaillaan valmistelussa olevaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaista vesienhoidonsuunnitelmaa.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Kaisa Vähänen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 040 7655 910

Rakennuttamisinsinööri Jouni Viinikkala, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 040 5102 798

Toimitusjohtaja Esa Harju, Vesikolmio Oy,  puh. 044 0890 739

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs