Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ala-Varpasen kunnostustyöt käynnissä

Ala-Varpasen kunnostustyöt käynnissä

Julkaistu: 19.03.2009 klo 15:16
Julkaisija:

Iisalmen kaupunki ja Pohjois-Savon ympäristökeskus toteuttavat yhteistyössä Iisalmen itäosassa sijaitsevan pinta-alaltaan noin 1,4 km2 suuruisen Ala-Varpasen kunnostuksen. Ala-Varpasen kunnostushanke on osa laajempaa saman järviketjun kunnostushanketta. Sonkajärven puolella sijaitsevaan Ylä-Varpaseen valmistellaan parhaillaan myös kunnostussuunnitelmaa samoin kuin reitin alaosalla olevaan Kilpi-Paloisjärveen.

Iisalmen kaupunki ja Pohjois-Savon ympäristökeskus toteuttavat yhteistyössä Iisalmen itäosassa sijaitsevan pinta-alaltaan noin 1,4 km suuruisen Ala-Varpasen kunnostuksen. Ala-Varpasen kunnostushanke on osa laajempaa saman järviketjun kunnostushanketta. Sonkajärven puolella sijaitsevaan Ylä-Varpaseen valmistellaan parhaillaan myös kunnostussuunnitelmaa samoin kuin reitin alaosalla olevaan Kilpi-Paloisjärveen.

Kunnostustoiminnan tavoitteena on järven vedenlaadun ja ekologisen tilan parantaminen, mikä edellyttää ennen muuta valuma-alueilla tehtäviä toimenpiteitä ja vesistöreitin kuormitustarkastelua kokonaisuutena. Valuma-alueella (maa-alueella) tehtävien toimenpiteiden tavoitteena on estää ravinteiden ja kiintoaineksen kulku vesistöön. Järven ravinnekuormitus muodostuu pääosin ulkoisesta kuormituksesta jonka osuus on noin  60 %.

Ala-Varpaselle on rakennettu pohjapato järven luusuaan, kolme laskeutusallasta ja pintavalutuskenttää Ala-Varpaseen laskevien purojen yhteyteen sekä rumpu veden virtauksen parantamiseksi Suursaaren tiepenkereeseen.  Vesialueella suunnitellut ruoppaukset on saatu juuri valmiiksi. Jäiden lähdettyä tehdään vielä vesikasvillisuuden poistamista haraamalla Suursaaren ympärillä ja järven luusuassa. 

Hankkeen kustannusarvio on 150 000 €. Kustannukset jaetaan puoliksi Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ja Iisalmen kaupungin kesken. Työ saadaan valmiiksi elokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

Rakennusmestari Markku Hyttinen, Pohjois-Savon ympäristökeskus, puh. 0400 165 659

Työpäällikkö Juha Rönkkö, Iisalmen kaupunki, puh. 040 588 9013

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs