Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » ACO Nordic Oy ja Ekopinta Oy yhdistyivät huhtikuun lopussa ACO Nordic Oy:ksi

ACO Nordic Oy

ACO Nordic Oy ja Ekopinta Oy yhdistyivät huhtikuun lopussa ACO Nordic Oy:ksi

Tiedote.
Julkaistu: 13.05.2013 klo 14:21
Julkaisija: ACO Nordic Oy

Hulevesijärjestelmistään ja linjakuivatustekniikastaan tunnettu ACO Nordic Oy ja lujitemuovituotteita valmistava Ekopinta Oy yhdistivät liiketoimintansa huhtikuun lopussa.

”Fuusion taustalla on halu vahvistaa asemaamme kasvavilla hulevesijärjestelmämarkkinoilla Suomessa”, sanoo ACO Nordic Oy:n vt. toimitusjohtaja Tuukka Teronen.

Ekopinnan Asikkalassa toimiva lujitemuovituotteiden valmistus- ja kehitysyksikkö jatkaa toimintaansa entisellään. ACO Nordic Group A/S osti jo joulukuussa 2010 Ekopinta Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiön myyntitoiminnot siirtyivät kokonaisuudessaan ACO Nordic Oy:lle viime lokakuussa.

”ACO tarjoaa yhdistymisen jälkeen markkinoiden täydellisimmät vaihtoehdot hulevesien eli sade- ja sulamisvesien sekä haitallisia aineita sisältävien jätevesien käsittelyyn,” painottaa Tuukka Teronen.

EU on asettanut tavoitteeksi pinta- ja pohjavesien saamisen hyvään tilaan jäsenmaissaan vuoteen 2015 mennessä. Vesistöihin pääsevää hulevesien määrää on supistettava vuoteen 2020 mennessä.

ACO on Euroopan johtava hulevesijärjestelmien toimittaja ja Euroopan suurin öljyn- ja rasvanerottimien valmistaja. Suomessa käytetyt erottimet ovat hyvin erilaisia verrattuna yleisesti Euroopassa käytettäviin ja vaadittaviin erottimiin. ACO on ensimmäinen toimittaja Suomessa, jolla on aina normin edellyttämä automaattinen sulkijalaite öljynerottimissaan estämässä öljyvahinkoja.

”On aivan käsittämätöntä, että Suomessa ei vaadita normin edellyttämää automaattista sulkijalaitetta erottimissa, vaan arviolta 80 prosenttia kaikista öljynerottimista asennetaan edelleen ilman sitä. Heinäkuun alussa astuu voimaan laki, jolloin muun muassa kaikki öljyn- ja rasvanerottimet pitää olla CE-merkittyjä. On mielenkiintoista nähdä, annetaanko Suomessa edelleen lupa asentaa täysin testaamattomia öljynerottimia tietämättä, erottavatko ne lainkaan öljyä vedestä,” sanoo ACO Nordic Oy:n myyntijohtaja Mika Värränkivi.


ACO valmistaa lujitemuovisia öljyn- ja rasvanerottimia Vesivehmaalla ja vastaavasti polyeteeniset ja betoniset erottimet tulevat Keski-Euroopan tehtailta.

Hulevedet hallintaan

Sade- ja sulamisvesien kerääntyminen pinnoille ja hulevesitulvien ehkäisy korostuvat jatkossa yhä enemmän, kun rankkasateet ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät ja samalla kaupunkimainen rakentaminen ja vettä läpäisemättömien pintojen osuus valuma-alueiden pinta-alasta kasvaa. Nykyisten kunnallisten hulevesijärjestelmien kapasiteetti ei välttämättä riitä enää hallitsemaan kasvavia vesimääriä.

Myös lähivesien kuormitus ja purouomien eroosio kasvavat, jos kaupunkisuunnittelussa ei kiinnitetä riittävästi huomiota hulevesien johtamiseen.

Kesällä 2010 voimaan tulleet laki ja asetus tulvariskien hallinnasta edellyttivät 22.12. 2011 mennessä kuntia toimittamaan alustavan arvion alueensa huleturvariskeistä paikalliselle ELY-keskukselle. Tämän vuoden loppuun mennessä kuntien tulee laatia tulvavaara- ja turvariskikartta, mikäli kunta on nimennyt merkittävän huletulvariskialueen. Huletulvien hallintasuunnitelma pitää kunnilla olla valmiina vuoden 2015 loppuun mennessä.

Hulevesisäiliöt ovat olleet Keski-Euroopassa käytössä jo 20 vuotta. Pohjoismaihin ne tekevät vasta tuloaan.

Jyväskylään rakennetun Seppälänkankaan lähes 20 000 neliön suuruisen liikekeskuksen hulevesiratkaisuksi valittiin ACO StormTank -järjestelmä ensimmäisenä Suomessa vuonna 2009. Maan alla olevat ACO StormTank -säiliöt keräävät tehokkaasti hulevedet niin, että vesi imeytyy vähitellen maahan.

Säiliöratkaisun imeytyskyky säilyy pitkään. Kun perinteinen kivipesä ajan myötä tukkeutuu ja liettyy, sadevesien hallitsemiseen ei ole muuta keinoa kuin rakentaa uusi imeytysalue. ACO StormTankin sen sijaan voi puhdistaa tarkistuskaivojen kautta.

Toisaalta ympäristölupien tiukentuessa myös soranottoa rajoitetaan. Silloin perinteisten kivipesien materiaalin saatavuus heikkenee ja sopivan maa-aineksen kuljetusmatkat pitenevät ja hinta nousee.

Lisätiedot:

Tuukka Teronen, vt. toimitusjohtaja, +358 400 447969, tuukka.teronen@aco-nordic.fi

Mika Värränkivi, myyntijohtaja, +358 400 782 314, mika.varrankivi@aco-nordic.fi

 

 

ACO Nordic on osa maailmanlaajuista, Saksassa vuonna 1946 perustettua ACO-konsernia, johon kuuluu 40 itsenäistä yhtiötä ympäri maailman. ACOn tuotteita valmistetaan 31 tuotantolaitoksessa 13 eri maassa. ACO on perheyritys, joka haluaa toimia paremman ympäristön puolesta. Suomessa konserni aloitti toimintansa vuonna 1989 Plastmo-Sadevesijärjestelmien sekä valokatteiden myynnillä. ACO-nimellä on toimittu Suomessa vuodesta 2004 lähtien. Sitä ennen yritys tunnettiin Plastmo Oy:nä. ACO tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman innovatiivisia, laadukkaita ja yhteensopivia rakennusalan tuotteita. www.aco-nordic.fi


Ekopinta Oy toimii Asikkalan Vesivehmaalla. Se suunnittelee ja valmistaa erilaisia maanalaisia ja maanpäällisiä lujitemuovisäiliöitä. Vakiotuotteisiin kuuluu kattava valikoima öljyn-, rasvan- ja hiekanerottimia, lattiakaivoerottimia, erilaisia kaivoja ja säiliöitä. Yritys on perustettu vuonna 1995. Yrityksellä on 20 vuoden kokemus lujitemuovituotteiden tuotekehityksestä ja valmistamisesta. Ekopinnan toiminta-alueena on myös Baltia. Ekopinnalla on tällä hetkellä noin 15 prosentin markkinaosuus erottimista.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs