Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vapaa-aika » SUH:n turvalliset vauva- ja perheuintidiplomit myönnetty – lista julkaistu nettisivuilla

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry

SUH:n turvalliset vauva- ja perheuintidiplomit myönnetty – lista julkaistu nettisivuilla

Tiedote.
Julkaistu: 08.04.2016 klo 09:30
Julkaisija: Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry

Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto (SUH) on myöntänyt ensimmäiset turvalliset vauva- ja perheuintidiplomit vuosiksi 2016 – 2017 sekä uudistanut niihin liittyvän tunnuksen. Diplomi on merkki laadukkaasta ja turvallisesta toiminnasta. Vauva- ja perheuinnin tavoitteena on toimia koko perhettä yhdistävänä yhteisenä toiminnallisena vesileikkihetkenä, jossa lapsi oppii nauttimaan vedessä olosta. Tavoitteena on myös lisätä lasten vesiturvallisuutta sekä edesauttaa myöhempää uimataidon oppimista.

- Diplomi myönnetään vastuullisen vauvauintitoiminnan merkiksi joka toinen vuosi, ja sen kriteereistä perheet näkevät, että uintipaikassa on kiinnitetty huomiota muun muassa ohjaajien koulutukseen, veden laatuasioihin, turvallisuuteen sekä perheiden määrään allastilaa ja yhtä ohjaajaa kohti. Lista diplomin haltijoista löytyy kätevästi netistä SUH:n sivuilta ja diplomia voi aina tiedustella uintitoiminnan tarjoajalta, SUH:n koulutussuunnittelija Malla Grönlund kertoo.

- Diplomin saaneissa paikoissa ohjaaja osaa tarjota monipuolista lapsen kehityksen mukaista toimintaa vedessä. Toiminnassa edetään aina yksilöllisesti lasten temperamenttipiirteet huomioiden. Parhaimmillaan toiminnasta muodostuu terveellinen, säännölliseen liikuntaan johtava harrastus, joka mahdollistaa myös sosiaalisen kanssakäymisen samassa elämäntilanteessa olevien perheiden välillä. Erityisen tuen tarpeita omaaville lapsille uinti voi toimia lapsen kuntoutuksen sekä vanhemmuuden tukena.

- Varhain opituilla ja säännöllisesti ylläpidetyillä vesitaidoilla on myös merkitystä lasten vesiturvallisuuden näkökulmasta. Lapset ovat luonnostaan kiinnostuneita vedestä ja leikkivät mielellään veden äärellä. Vauva- ja perheuinnin yhtenä tavoitteena onkin veteen liittyvien lasten tapaturmien ennaltaehkäiseminen ja paremman vesiturvallisuuskulttuurin luominen.

Jatkossa SUH:n suosittelemat vauva- ja perheuintipaikat tunnistaa hyljelogosta. Logoa saa käyttää ainoastaan SUH:n turvallisen vauva- ja perheuintidiplomin saaneet toimijat, joiden toiminta täyttää turvalliselle ja laadukkaalle vauva- ja perheuintitoiminnalle asetetut vaatimukset:

  • Vanhemmille annetaan tarvittava informaatio ennen vauva- ja perheuintiin osallistumista.
  • Erityislapsilla on hoitavan lääkärin lupa.
  • Altaassa yhden ohjaajan vastuulla suositellaan olevan 7 perhettä.
  • Jokainen ohjaaja on suorittanut Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tai Folkhälsanin vauva- ja perheuinnin ohjaajakurssin. Ohjaajat ylläpitävät ammattitaitoaan aktiivisesti.
  • Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) edellyttämä turvallisuusasiakirja on ajan tasalla.
  • Jokainen ohjaaja tuntee toimintaa varten laaditun turvallisuusasiakirjan ja siinä ohjeistetut turvallisuuskäytänteet sekä osaa toimia ensiapu- ja pelastustilanteissa.

Lisäksi järjestäjä ilmoittaa vauva- ja perheuintitoiminnan aloittamisesta paikkakunnan terveydensuojeluviranomaiselle sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliittoon. Ilmoitus on tehty ennen toiminnan aloittamista. Vauva- ja perheuinnin aikana allasveden lämpötila on vähintään +32 C ja veden laatu täyttää vauvauintiin asetetut viranomaisvaatimukset (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus allasvesien laatuvaatimuksista 315/2002).

Diplomeja myönnetään eri toimijoille koko kaksivuotisen kauden ajan kriteerien täyttyessä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Koulutussuunnittelija Malla Grönlund, puh. 0400 955 240, toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen, puh. 040 521 3282, sähköpostit:etunimi.sukunimi@suh.fi

Lista turvallisten vauva- ja perheuintidiplomin haltijoista 2016 – 2017: http://www.suh.fi/toiminta/vauva-ja_perheuinti/turvalliset_vauva-_ja_perheuintipaikat

Turvallisen vauva- ja perheuinnin hyljelogo: http://www.suh.fi/files/1566/Turvallinen-vauvauinti_tunnus.jpg

Lisätietoa vauva- ja perheuinnista (mm. suositellusta aloittamisiästä, allasveden laadusta): http://www.suh.fi/toiminta/vauva-ja_perheuinti

Valokuvia medialle: http://www.suh.fi/toiminta/vauva-ja_perheuinti/valokuvia_medialle

 

_________________________________________________________________________________________

Uimataito ja hyvät vesiturvallisuustaidot antavat vapauden liikkua vedessä, vesillä ja veden äärellä turvallisesti eri vuodenaikoina. Kaikilla on oikeus nauttia vedestä.

www.suh.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs