Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vapaa-aika » Mycket att förbättra med synligheten på Internet för de österbottniska turistföretagen enligt en färsk undersökning

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Mycket att förbättra med synligheten på Internet för de österbottniska turistföretagen enligt en färsk undersökning

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.06.2014 kl. 09:58
Utgivare: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

I undersökningen har man undersökt turistföretagens närvaro på internet, användning av sociala medier (facebook, TripAdvisor, Google Places for Business/GoogleMaps) och online-försäljning i Österbotten och Södra Österbotten. Undersökningen är gjord under hösten och vintern 2013-2014 av SeAMK:s projekt Matkailun nettimarkkinoinnin ja sähköisen liiketoiminnan edistäminen - Pohjanmaan kautta (MaNe-SäLi). 

- Sätten att marknadsföra, jämföra och köpa turismtjänsterna förändras. Internetbaserade program och applikationer har gjort det möjligt för konsumenterna att organisera resor på egen hand, bekanta sig med turistdestinationerna på förhand samt bedöma och rekommendera resmål för andra resenärer. Kommentarer och bedömningar på de sociala medierna styr konsumenternas beteende effektivare än tidigare. Olika teknologiska tillämpningar får allt större betydelse för företagets tillgänglighet. Användning av digitala marknadsförings- och försäljningskanaler förbättrar konkurrensförmågan på såväl nationell, regional som lokal nivå, konstaterar projektkoordinator Kenth Nedergård från SeAMK/Elintarvike ja maatalous.

Bättre användning av marknadsförings- och försäljningskanaler efterlyses

- Att sälja sina produkter och tjänster on-line är fortfarande rätt ovanligt i området. Det är främst hotellen och de största besöksmålen som erbjuder bokning online. Totalt har bara 13 % av regionens turistföretag säljbara produkter online, påpekar Kenth Nedergård.

En del av de österbottniska turistföretagen och besöksmålen har insett, förstått och använder sig av de digitala marknadsföringskanalerna, som finns idag. Men det finns fortfarande en stor andel, framför allt små enmans- och familjeföretag, som ännu inte tagit de nya möjligheterna i bruk.

- Det minsta man kan begära av varje företag, som önskar få fler och nya kunder, är att inneha en fungerande och uppdaterad webbplats. Av de turistföretag och samfund, som erbjuder turisttjänster i Södra Österbottens och Österbottens landskap, har bara en tredjedel, 66 % (887 st), en egen webbplats eller egen sida på en gemensam portal, konstaterar Nedergård och fortsätter

- Idag bör ett inkvarteringsföretag, som vill underlätta sin verksamhet och framför allt nå internationella kunder, bör vara bokningsbart online. Bland de sociala medierna bör man själv bedöma på vilka kanaler som de egna kundgrupperna befinner sig och styra användningen därefter.

Endast 66 % av företagen har egen webbplats

I hela området, dvs Södra Österbottens och Österbottens landskap, undersöktes 1341 företag och samfund, som erbjuder turisttjänster i någon form. 748 av dessa företag och samfund finns i Södra Österbotten och 593 finns i Österbotten. Av de turistföretag och samfund, som erbjuder turisttjänster i Södra Österbottens och Österbottens landskap, har en tredjedel, 66 % (887 st), en egen webbplats eller egen sida på en gemensam portal. I jämförelse med Statistikcentralens undersökning om företagens dataanvändning kan konstateras att andelen österbottniska turistföretag på Internet är klart lägre (66 %) än i den finländska jämförelsen (94 %).

Den vanligaste sociala mediekanalen är facebook. En dryg tredjedel, 36 % (476 st), av företagen har en egen facebook-sida. Skillnaden i hur företagen använder facebook är stor. Den äldsta facebook-sidan i Österbotten innehas av restaurang Amarillo i Vasa och grundades 7.8.2008. Den äldsta facebook-sidan i Södra Österbotten innehas av Ravintola Karma och grundades 4.2.2009. Överlägset flest gillare i hela regionen har Power Park med över 34000 gillare i början av 2014 (drygt 42000 i juni 2014).

TripAdvisor är en viktig internationell kanal för turismbranschen, men endast 11 % av våra österbottniska besöksmål har tills vidare hittat denna kanal. Googles tjänster för företag hör till de kanaler, som utvecklas mest just nu. Nästan hälften av företagen i undersökningen går att hitta via Googles karttjänst (47 %), men det är dock bara ett litet antal av dem som än så länge valt att skapa en enskild företagsprofil via Google Places for Business.

Att sälja sina produkter och tjänster on-line är fortfarande rätt ovanligt i området. Det är främst hotellen och de största besöksmålen som erbjuder bokning online. Totalt har bara 13 % av regionens turistföretag säljbara produkter online. Inkvarteringsföretagen utgör här en majoritet. I denna kategori är det företagen i Södra Österbotten som hunnit längst, 16 % mot 10 % i Österbotten. Inom inkvarteringsbranschen är 30 % av företagen bokningsbara on-line. Booking.com och Lomarengas.fi är de vanligaste försäljningskanalerna.

 Undersökning raport:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/79284/Nedergard_Kenth_swe.pdf?sequence=2

Tilläggsuppgifter:

SeAMK Elintarvike ja maatalous
Matkailun nettimarkkinoinnin ja sähköisen liiketoiminnan edistäminen - Pohjanmaan kautta (MaNe-SäLi) 

Hankekoordinaattori
Kenth Nedergård
kenth.nedergard@seamk.fi / Tel. 040 680 7220

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon 20 eri koulutusohjelmassa. SeAMKissa on noin 4500 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on myös vahvasti mukana sekä valtakunnallisessa että maakunnallisessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyössä. 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs