Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vapaa-aika » Metsähallituksen meribiologit liikkuvat ahkerasti vesillä

Metsähallitus

Metsähallituksen meribiologit liikkuvat ahkerasti vesillä

Tiedote.
Julkaistu: 28.06.2016 klo 09:00
Julkaisija: Metsähallitus

Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelujen meribiologit ovat aloittelemassa uutta maastokautta ja jatkavat vedenalaisen meriluonnon kartoituksia.  Kansallinen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden kartoitushanke VELMU sai upean kruunun vuoden alussa, kun yli kymmenen vuotta kestäneet kartoitustyön tulokset saatiin koottua yhteen, kaikille avoimeen VELMU -karttapalveluun.

Meritiimien kesään kuuluu useiden mereisten Natura-alueiden vedenalaisen luonnon tarkempaa kartoitusta, puutteellisesti tunnettujen luontotyyppien ja lajimallien tarkistuksia sekä uhanalaisten kasvilajien levinneisyyden selvittämistä eri merialueilla. Tämän vuoden erikoisteemana on tähän asti vähemmälle huomiolle jääneiden alueiden kartoitus, eli meneminen ruovikoiden ja matalikkojen keskelle, mataliin lahtiin ja fladoihin. Kartoituksia tehdään sekä veneillä että maista käsin. Meritiimit näkyvät ja kuuluvat aiempia vuosia tiheämmin kesämökkialueilla ja asutuksen lähistöllä.

Etelä-Suomen alueella kartoitustöitä tehdään kolmessa eri toimipisteessä ja kenttätiimit liikkuvat töissään Saaristo-ja Selkämeren alueella ja sekä läntisellä että itäisellä Suomenlahdella. Kaikki tiimit toivovat paikallisista asukkaista juttuseuraa kentällä liikkuessaan, sillä paikallistiedot ja -havainnot ympäristöstä sekä siellä tapahtuneista muutoksista ovat arvokkaita.

Saaristomerellä kartoituskohteina ovat mm. Jurmon eteläpuoliset alueet sekä Salpausselkien hiekkaharjujen meriajokasesiintymät, ulkosaariston fladat ja matalat lahdet sekä Korppoon-Nauvon-Paraisten sisäsaariston matalat lahdet. Selkämerellä tiimit liikkuvat Uudenkaupungin ja Kustavin alueella, Porin Säpissä ja Preiviikinlahdella sekä Ouran saaristossa. Lisäksi Saaristomerellä Stora Hästön luontopolku sekä Dalskärin vedenalainen veistospolku ovat jälleen meritiimin toimesta avoinna ja valmiita vastaanottamaan räpyläjalkaisia kävijöitä.

Uusia alueita

Läntisellä Suomenlahdella kartoitetaan tähän mennessä vähemmän tunnettuja alueita Sipoon, Helsingin, Espoon, Inkoon sekä Bromarvin vesillä. Heinäkuun ajan meritiimin tukikohta on vasta-avautuneessa Vallisaaressa, joka tarjoaa mielenkiintoisen kotipesän selvittää vesiluonnon monimuotoisuuden tilaa pääkaupungin välittömässä läheisyydessä. Pinnan alle kurkistetaan myös Inkoon saariston, Porkkalan saariston, Saltfjärden-Tavastfjärdenin sekä Medvastö-Stormossenin Natura-alueilla.

Lisäksi läntisen Suomenlahden meritiimi osallistuu yhden venekunnan toimin Kirkkonummen edustalla sijaitsevan Porkkalan merialueen inventointiin osana laajempaa Porkkala-hanketta. Kartoitukset kohdennetaan erityisesti matalan rantavyöhykkeen kasvillisuuteen ja eliöstöön sekä ulappa-alueiden matalikkoihin.

Itäisellä Suomenlahdella kartoitustiimit liikkuvat pääosin sisäsaaristossa, mutta avomeren vedenalaista maailmaa kartoitetaan ainakin Luodematalien ja Länsileton Natura-alueilla. Itä-länsi-akselilla kartoitusalue on laaja, Sipoon rajalta aina Venäjän rajalle, mutta suurin osa kartoituksista kohdennetaan lännemmäksi Loviisaan ja Porvooseen, mistä tietoa vedenalaisesta luonnosta on tällä hetkellä kertynyt Kymenlaakson aluetta vähemmän.

 VELMUA täydennetään

Tänä vuonna tehtävät kartoitukset täydentävät yli kymmenen vuotta käynnissä ollutta kansallista vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelmaa. VELMU -ohjelmassa kerätty meriaineisto, joka pitää sisällään tietoa Suomen merialueen makrolevistä ja putkilokasveista, makrokoon selkärangattomista, kaloista sekä merenpohjan geologisista ominaisuuksista on koottu karttapalveluun, joka avattiin yleisölle tammikuun 2016 loppupuolella. Hanketta on vetänyt Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja VELMU -ohjelman toimintaan ovat osallistuneet mm. Metsähallituksen luontopalvelut, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (nykyinen LuKe), Geologian tutkimuskeskus, rannikoiden ELY-keskukset, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi.

VELMU -karttapalvelusta löytyy tietoa lajien ja luontotyyppien esiintymisestä, meriympäristöstä, merenpohjan geologiasta ja ihmisen toiminnasta merellä sekä yli tuhat vedenalaista valokuvaa ja videota lajeista ja pinnanalaisista maisemista. Karttapalvelu löytyy osoitteesta: http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/.

 

Lisätietoja kartoituksista antavat:

 

Saaristo-/Selkämeren aluemeribiologi Heidi Arponen, p. 040 038 3159, heidi.arponen(at)metsa.fi

 

Läntisen Suomenlahden aluemeribiologi Anna Arnkil, p. 040 754 3525, anna.arnkil(at)metsa.fi

 

Itäisen Suomenlahden aluemeribiologi Maiju Lanki, p. 040 596 7244, maiju.lanki(at)metsa.fi

Metsähallituksen luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä Metsähallituksen eräasiat.

 

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs