Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vapaa-aika » Konst, religion, makt i Wäinö Aaltonens museum 15.9-11.12.2016

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Konst, religion, makt i Wäinö Aaltonens museum 15.9-11.12.2016

Pressmeddelande.
Publicerad: 14.09.2016 kl. 10:00
Utgivare: Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Konst, religion, makt
Verk från Statens religionshistoriska museum i S:t Petersburg

Wäinö Aaltonens museum 15.9-11.12.2016

Den omfattande utställningshelheten i Wäinö Aaltonens museum tar del av den aktuella diskussionen om förhållandet mellan konst, religion och makt. Utställningen skärskådar hur konstverk med religiösa motiv förhåller sig både till förändringarna inom konsten och till maktutövningen i samhället under olika tider. Religion och konst är sedan länge intimt bundna till varandra. Den religiösa konstens betydelse och uppgift har växlat genom tiderna från att förmedla ett rent religiöst budskap till att mångtydigt upprätthålla den politiska makten. Ordet har blivit bild och bilden ideologi.

Om man vill förstå budskapet som ett konstverk förmedlar är det väsentlig att dryfta i ett hurudant kulturellt sammanhang konstverket har blivit till. Verkets användningssyfte, beställarens önskemål och konstnärens ställning har under olika tider och i olika kulturer varierat kraftigt. Ibland är konstnärens arbete likvärdigt med att utöva en religion. Ett konstverk kan försätta människan i religiös andakt eller lära de icke läskunniga de viktigaste trossatserna. Bilden kan också vara konkret bunden till ordet och bestå av heliga skrifter, som i den islamiska konsten.

Ibland kan det vara svårt att skilja politiska och religiösa agendor från varandra. Med hjälp av konst har man spridit religionsfientliga ideologier och politiskt färgade fördomar gentemot religiösa grupper.  Att förinta religiösa bildsamlingar är också att förinta kultur.

I utställningen som sammanställts från samlingarna i Statens religionshistoriska museum i S:t Petersburg finns verk av bl.a. Francisco Goya (1746–1828), Michail Nesterov (1862–1942) och Viktor Vasnetsov (1848–1926). Merparten av utställningens 230 verk har anknytning till världens huvudreligioner och med finns dessutom religionsfientliga verk. Tidsmässigt omspänner verken tiden från 1600-talet till 1970-talet. Kurator för utställningen är utställningsamanuens Susanna Hujala.

I samband med utställningen utges en utställningspublikation
Taide, uskonto, valta. Teoksia Pietarin Valtiollisesta uskontojen historian museosta.
Konst, religion, makt Konst från Statens religionshistoriska museum i S:t Petersburg
Språkversioner: finska-svenska och engelska-ryska
54 sidor, separat förteckning över utställningens verk
ISBN 978-951-595-190-8
Turun museokeskuksen julkaisuja / Publikation av Åbo museicentral 80. ISSN 1797-9633

Pressfoton http://compass.nitro.fi/Compass/Pressbank.do?c=turku&cmd=show&id=394&lang=fi

Se utställningens guidningar samt evenemang, verkstäder och kurser som hör tillutställningen
http://www.turku.fi/waino-aaltosen-museo

Mer information
Susanna Hujala, utställningsamanuens
tfn 050 343 4626, susanna.hujala@turku.fi
Åbo museicentral, Åbo stads fritidssektor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs