Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vakuutus » Puolivuositulos: LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden tulokset

LähiTapiola

Puolivuositulos: LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden tulokset

Tiedote.
Julkaistu: 21.08.2013 klo 09:29
Julkaisija: LähiTapiola

LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden liikevoitot paranivat ja vakuutusyhtiöt lisäsivät maksutuloaan ajalla
1.1.–30.6.2013:

• LähiTapiola Vahinkovakuutuksen liikevoitto parani 140,4 miljoonaan euroon (107,6 milj. e). Liikevoittoa kasvatti katsauskaudella tehty korvausten hoitokuluvarauksen laskuperusteisiin tehty 61,1 miljoonan euron muutos. Sijoitusten arvostuserojen aleneminen heikensi kokonaistulosta 22,0 miljoonalla eurolla 118,4 miljoonaa euroon (143,5 milj. e).
• Yhtiön vakuutusmaksutulo kasvoi 2,3 prosenttia 606,0 miljoonaan euroon (592,5 milj. e).
• LähiTapiola Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 98,3 prosenttia (95,5 %), josta on eliminoitu laskuperustemuutoksen 61,1 miljoonan euron sekä integraatiosta aiheutuneiden erilliskulujen vaikutus.
• LähiTapiola Henkiyhtiön liikevoitto nousi 49,5 miljoonaan euroon (40,0 milj. e). Kokonaistulos oli 26,7 miljoonaa euroa (73,8 milj. e). Kokonaistuloksen alentumista selittää korkosijoitusten arvostuserojen alentuminen.
• Henkiyhtiön vakuutusmaksutulo kasvoi 33,0 prosentilla 218,2 miljoonaan euroon (164,1 milj.e.).
• Pankkikonsernin liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (1,8 milj. e) ja katsauskauden tulos oli 2,9 miljoonaa euroa (1,8 milj. e). LähiTapiola Pankki Oyj:n liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (4,5 milj. e). Pankkiasiakkaiden määrä kasvoi noin 10 752 asiakkaalla yltäen katsauskauden lopussa 265 481 pankkiasiakkaaseen (254 729 12/2012).
• LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien rahastojen osuudenomistajien lukumäärä kasvoi      4 823 osuudenomistajalla 68 072 osuudenomistajaan. Varainhoidon hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskauden loppuun mennessä 8,7 prosentilla 8 435,0 miljoonaan euroon (7 763,2 milj. e 12/2012).
• LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallinnoidun kiinteistökannan markkina-arvo kasvoi 185,6 miljoonalla eurolla 3 061,5 miljoonaan euroon (2 875,9 milj. e 12/2012). Liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia 6,0 miljoonaan euroon (5,4 milj. e).  Konsernin liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,8 milj. e).
• LähiTapiola Eläkeyhtiön tuloksesta kerrotaan omalla erillisellä tiedotteella 22.8.

LähiTapiola-ryhmä

Lähivakuutus ja Tapiola yhdistyivät LähiTapiola-ryhmäksi vuoden 2013 alusta alkaen. Ryhmän vahinkovakuutustoiminnan liikevoitto nousi 153,0 miljoonaan euroon (122,3 milj. e). Liikevoittoa kasvatti katsauskaudella tehty korvausten hoitokuluvarauksen laskuperusteisiin tehty 61,1 miljoonan euron muutos. Ryhmän vahinkovakuutustoiminnan ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 1,4 prosenttia 670,6 miljoonaan euroon (661,6 milj. e).  Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 95,5 prosenttia (94,5 %), josta on eliminoitu LähiTapiola Vahinkovakuutuksen laskuperustemuutoksen 61,1 miljoonan euron sekä integraatiosta aiheutuneiden erilliskulujen vaikutus.

LähiTapiola-ryhmän pääjohtajan Erkki Moisanderin mukaan yhtiöryhmän alkuvuoden tulokehityksessä ilahduttaa myönteinen kannattavuus ja etenkin henkiyhtiön maksutulon kehitys. ”On ilahduttavaa, että edelleen jatkuvan integraation tuomista haasteista huolimatta olemme olleet kilpailukykyisiä markkinoilla. Tämä osoittaa, että alueyhtiöstrategiamme toimii. Loppuvuonna meidän on kiinnitettävä huomiota sekä aktiiviseen asiakastyöhön että integraatiotyön tehokkaaseen eteenpäinvientiin. Fuusio ei ole vielä maalissa ja integraation toteuttaminen lisää kustannuksiamme merkittävästi. Tästä syystä myös kulukehitykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.”

Tulokset

LähiTapiola Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen liikevoitto parani 140,4 miljoonaan euroon (107,6 milj. e). Liikevoittoa kasvatti katsauskaudella tehty korvausten hoitokuluvarauksen laskuperusteisiin tehty 61,1 miljoonan euron muutos. Sijoitusten arvostuserojen aleneminen heikensi kokonaistulosta 22 miljoonalla eurolla 118,4 miljoonaan euroon (143,5 milj. e).

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 1,7 prosenttia (3,8 %). Sijoitukset käyvin arvoin olivat 3 960,6 miljoonaa euroa (3 839,7 milj. e 12/2012).

Yhtiön vakuutusmaksutulo kasvoi 2,3 prosenttia 606,0 miljoonaan euroon (592,5 milj. e). Ensivakuutuksen maksutulo kasvoi myös 1,2 prosentilla 545,0 miljoonaan euroon (538,6 milj. e). Maksutulo kasvoi vastuuvakuutuksissa, palo- ja omaisuusvakuutuksissa sekä lakisääteisissä tapaturmavakuutuksissa.

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 98,3 prosenttia (95,5 %), josta on eliminoitu laskuperustemuutoksen 61,1 miljoonan euron sekä integraatiosta aiheutuneiden erilliskulujen vaikutus. Yhdistetty kulusuhde mittaa yhtiön vakuutustoiminnan kannattavuutta.

”Katsauskaudella LähiTapiola Vahinkovakuutuksessa keskeinen toiminnan paino on ollut integraatiohankkeessa. Uuden alueyhtiömallin toteuttaminen edellyttää kaikkien keskeisten toimintojen uudelleen suunnittelun ja mallintamisen. Samalla luodaan vahinkovakuutusosaamisen tukipalveluita alueyhtiöille”, toimitusjohtaja Jukka Kinnunen sanoo.

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen vakavaraisuuspääoma oli 1 918,4 miljoonaa euroa (1 791,7 milj. e 12/2012).  Vastuunkantokyky oli katsauskauden lopussa 225,8 prosenttia (210,9 % 12/2012).  LähiTapiola Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusasema on erittäin vahva. 

LähiTapiola Henkiyhtiö

LähiTapiola Henkiyhtiön liikevoitto oli 49,5 miljoonaa euroa (40,0 milj. e). Arvostuserojen muutos heikensi kokonaistulosta 22,9 miljoonalla eurolla 26,7 miljoonaan euroon (73,8 milj. e).

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 2,0 prosenttia (4,3 %). Sijoitukset käyvin arvoin olivat 2710,1 miljoonaa euroa (2 712,0 milj. e 12/2012).

Vakuutusmaksutulo kasvoi 33,0 prosentilla 218,2 miljoonaan euroon (164,1 milj. e).

”Meillä on hyvät mahdollisuudet kasvattaa henkiyhtiön asiakasmäärää loppuvuoden aikana aiempaa nopeammin. Täyteen vauhtiin uuden asiakaskannan hyödyntämisessä päästään vuonna 2014, jolloin LähiTapiola-ryhmä alkaa toimia kaikilta osin alueellisen rakenteensa mukaisesti”, toimitusjohtaja Minna Kohmo mainitsee.

Yhtiön vakavaraisuusaste oli hyvä. Vakavaraisuuspääoma suhteessa vastuuvelkaan oli 23,8 prosenttia, kun vuoden 2012 lopussa se oli 23,0 prosenttia.

LähiTapiola Pankki -konserni

LähiTapiola Pankki -konsernin liikevoitto kasvoi 3,4 miljoonaan euroon (1,8 milj. e) ja katsauskauden tulos oli 2,9 miljoonaa euroa (1,8 milj. e). LähiTapiola Pankki Oyj:n liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (4,5 milj. e). Korkokate laski 16,1 prosentilla 8,7 miljoonaan euroon (10,4 milj. e). Antolainaus ja muut saamiset kasvoivat 1 826,1 miljoonaan euroon (1 760,7 milj. e 12/2012). Talletuskanta ja muu varainhankinta asiakkailta kasvoivat 2 028,1 miljoonaan euroon (1 871,6 milj. e).

Pankkikonsernin hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 10 479,9 miljoonaa euroa (9 627,2 milj.e 12/2012)

Pankkikonsernin ensisijaisten omien (Tier 1) varojen vakavaraisuussuhde oli 13,8 % (10,9 % 12/2012). Emoyhtiö LähiTapiola Pankin vastaava vakavaraisuussuhde oli 15,1 prosenttia, kun vuoden 2012 tilinpäätöksessä se oli 12,2 prosenttia.

LähiTapiola Pankin asiakasmäärä kasvoi 10 752 asiakkaalla yltäen kauden lopussa 265 481 (254 729 12/2012) pankkiasiakkaaseen.

Toimitusjohtaja Marja Pajulahden mukaan pankin tuloskehitystä katsauskaudella voi pitää tyydyttävänä. ”Talouden epävakaus ja matala korkotaso huomioiden olemme pärjänneet alkuvuoden kohtalaisesti. Pankin omaa pääomaa lisättiin kasvavan liiketoiminnan tarvetta vastaavasti. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa fuusion valmistelua S-pankin kanssa.” 

Pankkikonserniin kuuluvan LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien rahastojen osuudenomistajien lukumäärä kasvoi 4 823 osuudenomistajalla 68 072 osuudenomistajaan. Hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskauden aikana 8,7 prosentilla 8 435,0 miljoonaan euroon (7 763,2 milj. e 12/2012).

Varainhoidon hallinnoimien 30 sijoitusrahaston rahastopääomat nousivat alkuvuoden aikana 16,3 prosenttia 2 795,8 miljoonaan euroon (2 403,7 milj. e 12/2012). Yhtiön markkinaosuus oli 4,1 prosenttia (3,6 % 12/2012) ja se on Suomen kahdeksanneksi (8.) suurin rahastoyhtiö.

”Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta olemme onnistuneet kasvattamaan varainhoitomme asiakasmäärää ja hallinnoitavaa varallisuutta merkittävästi. Erityisesti LähiTapiolan Private- ja  Vauras-varainhoitomallien asiakasmäärät ovat olleet vahvassa kasvussa sekä asiakastyytyväisyys korkea. Tämä on sitten myös johtanut rahasto-osuudenomistajien määrän ja sen myötä rahastojemme pääomien kasvuun. Kasvuvauhtia on osaltaan lisännyt myös valtakunnallisen sijoituspalvelutarjonnan laajeneminen LähiTapiolan alueyhtiöihin niiden toiminnan käynnistymisen myötä”, LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström sanoo. 

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia 6,0 miljoonaan euroon (5,4 milj. e). 
”Yleinen talouden epävarmuus heijastuu kiinteistöliiketoiminnassa kauppamäärien vähäisyytenä ja
toimitilojen vajaakäyttönä. Toimistotiloista on monin paikoin ylitarjontaa ja vuokralaisten päätöksenteko on pitkittynyt. Silti mm. liiketiloista on edelleen hyvä kysyntä. Samoin kiinteistösijoitustuotteiden ja kiinteistövarainhoitopalvelujen kysyntä jatkuu vahvana”, toimitusjohtaja Vesa Immonen kertoo.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -konsernin muodostavat emoyhtiö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy ja kiinteistörahastoliiketoiminnan hallinnointiyhtiöt.

Konsernin liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,8 milj. e). Hallinnoidun kiinteistökannan markkina-arvo kasvoi 185,6 miljoonalla eurolla 3 061,5 miljoonaan euroon (2 875,9 milj. e 12/2012).

Lisätiedot
Puolivuosikatsaukset 2013: www.lahitapiola.fi/tulos

Timo Laakso
Talousjohtaja
Talouspalvelut
puh. (09) 453 3048,
050 326 8659

Sirpa Pönkkä
Laskentajohtaja
Talouspalvelut
puh. (09) 453 2565,
0400 440 862

Jukka Kinnunen
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Vahinkovakuutus
puh. (09) 453 2969

Minna Kohmo
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Henkiyhtiö
puh. (09) 453 3032

Marja Pajulahti
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Pankki
puh. (09) 453 7106

Tom Liljeström
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Varainhoito
puh. (09) 453 2102

Vesa Immonen
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito
puh. (09) 453 3412

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs