Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vakuutus » Puolivuositulos: LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden tulokset

LähiTapiola

Puolivuositulos: LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden tulokset

Tiedote.
Julkaistu: 25.08.2014 klo 09:00
Julkaisija: LähiTapiola

 

-          LähiTapiola vahinkovakuutusliiketoiminnan (LähiTapiola Vahinkovakuutus ja alueyhtiöt yhteensä) maksutulo säilyi viime vuoden tasolla, liikevoitto oli 130,5 miljoonaa euroa (153,0 milj. e, vertailukelpoinen liikevoitto 91,9 milj.e)

-          LähiTapiola Henkiyhtiön liikevoitto nousi 77 miljoonaan euroon (49,5 milj. e) ja vakavaraisuus koheni.

-          Henkiyhtiön maksutulo aleni 8,9 prosenttia. Aleneminen johtui sijoitussidonnaisten säästöhenkivakuutuksien maksutulon laskusta. Keskeisten riskihenkivakuutusten ja ryhmäeläkevakuutusten maksutulo kasvoi kuitenkin alan kasvua voimakkaammin.

-          LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien varojen määrä kasvoi 4,8 prosenttia myönteisen markkinakehityksen sekä onnistuneen Private Banking -myynnin ansiosta.

-          LähiTapiolan Kiinteistövarainhoidon hallinnoiman suoran kiinteistökannan markkina-arvo kasvoi 244,4 miljoonalla 3 103,2 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi 17,3 prosenttia edellisvuodesta (ennakkotieto).

-          Kesäkuussa käynnistynyt S-Bonusyhteistyö on kasvattanut asiakasvirtaa.  

LähiTapiola-ryhmä

Vuodenvaihteessa toteutetut, hyvin onnistuneet liiketoimintasiirrot vahvistivat lopullisesti LähiTapiolan alueyhtiörakenteen. Nyt LähiTapiola-ryhmä toimii siinä muodossa kuin Tapiolan ja Lähivakuutuksen fuusiosta päätettäessä sovittiin.

– Yksi alkuvuoden keskeisistä tapahtumista oli LähiTapiolan yhteistyön käynnistyminen S-ryhmän kanssa. Osana yhteistyösopimusta LähiTapiola-rahastojen hallinnointi siirrettiin maaliskuussa FIM Varainhoito Oy:lle sekä LähiTapiola Pankin toiminnot siirrettiin uuteen S-Pankkiin toukokuussa. Kesäkuun alusta alkaen henkilöasiakkaiden vakuutusmaksuista on saanut S-Bonusta, kertoo LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisander.

– Kulusuhde on kääntynyt parempaan suuntaan, mutta tiukkaa kustannuskuria on edelleen noudatettava. Keväällä pidettyjen yt-neuvottelujen ansiosta henkilöstökulujen osuutta on saatu hallintaan. Alkuvuonna ei ole sattunut suuria vahinkoja, mikä näkyy vahinkovakuutuksen kulusuhteen paranemisena, toteaa Moisander.

– Yt-neuvottelujen jälkeen toteutimme mittavan organisaatiouudistuksen. Lisäksi pääkaupunkiseudun vahinkovakuutusliiketoiminta tullaan siirtämään perustettavaan uuteen alueyhtiöön ja yhtiöryhmän palvelutoiminnot keskitetään perustettavaan palveluyhtiöön. Merkittävä muutos on myös LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallitusten kokoonpanon täydentäminen ulkopuolisilla jäsenillä.

Moisanderin mukaan loppuvuoden 2014 aikana tarkoitus on pyrkiä hallittuun kasvuun. Onnistuneesti läpiviedyt järjestelyt luovat hyvän pohjan jatkolle, lisäksi kesäkuussa käynnistynyt S-Bonus-yhteistyö on kasvattanut asiakasvirtaa.

 

LähiTapiola vahinkovakuutusliiketoiminta

LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutusliiketoiminnan ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 0,1 prosenttia 671,4 miljoonaan euroon (670,6 milj. e). Ryhmän vahinkovakuutustoiminnan liikevoitto oli 130,5 miljoonaa euroa (153,0 milj. e, vertailukelpoinen liikevoitto 91,9 milj.e). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 94,6 prosenttia (vertailukelpoinen 95,5 %).

Vahinkovakuutusliiketoiminta sisältää LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja alueyhtiöiden yhteenlasketut tiedot. Vuodenvaihteessa henkilöasiakkuudet, pienten ja keskisuurten yritysten asiakkuudet, vapaaehtoiset vahinkovakuutussopimukset ja sijoitukset siirrettiin alueyhtiöihin. Alueyhtiöihin siirrettiin LähiTapiola Vahinkovakuutuksesta yli 6 miljoonaa vapaaehtoista vahinkovakuutussopimusta ja 630 miljoonaa pääomia.

LähiTapiola Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutuksessa hoidetaan vuoden 2014 alusta alkaen lakisääteiset vahinkovakuutukset ja vapaaehtoisista vakuutuslajeista pääkaupunkiseudun asiakkaiden vakuutusten lisäksi suurten yritysten vakuutukset sekä luotto-, takaus-, lääkevahinko- ja ympäristövahinkovakuutukset.

Vuodenvaihteen liiketoimintasiirrosta johtuen LähiTapiola Vahinkovakuutuksen alkuvuoden tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia viime vuoteen nähden.

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen alkuvuoden vakuutusmaksutulo oli 407,3 miljoonaa euroa. Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 345,6 miljoonaa euroa.

Liikennevakuutuksen maksutulo nousi 1,6 prosentilla, mutta lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulo oli heikosta työllisyystilanteesta johtuen laskussa. Myös maksettujen korvausten määrä pieneni edellisvuodesta.

– Liikennevakuutuksessa oli ilahduttava positiivinen vire. Osuutemme liikennevakuutuksista rekisteröinneillä mitattuna oli 31,5 prosenttia, eli suurempi kuin LähiTapiolan markkinaosuus, toteaa LähiTapiola Vahinkovakuutuksen toimitusjohtaja Jari Sundström.

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 98,3 prosenttia.  Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin 2,8 oli prosenttia ja sijoitukset käyvin arvoin olivat 3 540,5 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen liikevoitto oli 84,1 miljoonaa euroa. Arvostuserojen muutos heikensi kokonaistulosta 4,8 miljoonaa euroa. Kokonaistulos oli 79,3 miljoonaa euroa. Vastuunkantokyky oli 330,0 prosenttia.

LähiTapiola Henkiyhtiö

LähiTapiola Henkiyhtiön alkuvuosi oli tuloksellisesti hyvä ja vakavaraisuus parani. Liikevoitto nousi 77,0 miljoonaan euroon (49,5 milj. e). Kokonaistulos oli 70,4 miljoonaa euroa (26,7 milj. e).

Vakuutusmaksutulo aleni 8,9 prosenttia 198,9 miljoonaan euroon (218,2 milj. e). Syynä on sijoitussidonnaisen säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksutulon alentuminen. Toisaalta keskeisten riskihenkivakuutusten maksutulo nousi 14,9 prosenttia ja ryhmäeläkevakuutuksen 10,3 prosenttia.

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 3,1 prosenttia (2,0 %).

Liikekustannussuhde aleni 124,1 prosenttiin (146,8 %). Myönteinen kehitys johtuu kuormitustulon kasvusta ja liikekustannusten alentumisesta.

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta oli 26,2 prosenttia (23,7 %).

– Panostamme kannattavaan kasvuun ja liikekulujen hallintaan. Yhteistyömme S-ryhmän kanssa on käynnistynyt todella hyvin ja odotamme yhteistyön tuovan lisää asiakkaita. S-ryhmän omistaja-asiakkaiden tarpeisiin on lanseerattu uusia tuotteita kuten S-Arkiturva ja S-Säästövakuutus, kertoo LähiTapiola Henkiyhtiön toimitusjohtaja Minna Kohmo

– Kesäkuussa lanseeraamamme sijoittaja-asiakkaille suunnatut pääomasijoitustuotteet ovat herättäneet kiinnostusta. Sijoituskohteet on valittu huolella ja sijoitamme myös itse näihin kohteisiin, sanoo Kohmo.

LähiTapiola Varainhoito

LähiTapiola Varainhoito Oy:n hallinnoimien varojen määrä kasvoi 4,8 prosenttia myönteisen markkinakehityksen sekä onnistuneen Private Banking -myynnin ansiosta.

LähiTapiola-rahastojen hallinto siirtyi FIM Varainhoidolle 1.3.2014. LähiTapiola Varainhoito jatkaa LähiTapiola-rahastojen salkunhoitajana ja vastaa edelleen rahastojen sijoitusfilosofian kehittämistä. Rahastojen pääomat kasvoivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 6,8 prosenttia 3 171 miljoonaan euroon (2 968 milj. €).

– LähiTapiola-rahastojen hyvä menestys vertailuissa jatkuu. Rahastojamme on palkittu alkuvuoden aikana sekä Morningstar-tähdillä että Lipper­-vertailussa, kertoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -konserni

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallinnoiman suoran kiinteistökannan markkina-arvo kasvoi 244,4 miljoonalla 3 103,2 milj. euroon. Epäsuorien kiinteistösijoitusten hallinnointi siirrettiin vuodenvaihteessa LähiTapiola Vahinkovakuutukseen.

Ennakkotiedon mukaan LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon liikevaihto oli 7,1 milj. euroa (6,0 milj. e), missä oli kasvua 17,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.

– Kasvu tulee suurimmaksi osaksi kiinteistörahastoliiketoiminnan hyvästä kehityksestä ja onnistuneesta hankekehityksestä, kertoo LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon toimitusjohtaja Vesa Immonen.

 

LISÄTIETOJA

LähiTapiolan viestintä
Mediapäivystys
puh. 040 183 5806

Timo Laakso
Talousjohtaja
Talouspalvelut
puh. (09) 453 3048, 050 326 8659

Jari Sundström
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Vahinkovakuutus
puh. (09) 453 2845

Minna Kohmo
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Henkiyhtiö
puh. (09) 453 3032

Tom Liljeström
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Varainhoito
puh. (09) 453 2102

Vesa Immonen
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito
puh. (09) 453 3412

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs