Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vakuutus » LokalTapiola-gruppen inleder samarbetsförhandlingar om minskat antal anställda och organisationsförändringar

LähiTapiola

LokalTapiola-gruppen inleder samarbetsförhandlingar om minskat antal anställda och organisationsförändringar

Tiedote.
Julkaistu: 03.03.2014 klo 09:51
Julkaisija: LähiTapiola

 

 

LokalTapiola-gruppen inleder samarbetsförhandlingar om plan på att minska antalet anställda och förändra organisationen. Målet är kostnadsbesparingar på drygt 20 miljoner euro under år 2014. Samarbetsförfarandet har nu påbörjats och planen är att minska antalet anställda med ca 400 personer. Samarbetsförhandlingarna torde slutföras i slutet av maj.

 

Samarbetsförhandlingarna påbörjas för att förbättra lönsamheten genom kostnadsbesparingar samt för att effektivera verksamheten och metoderna genom omorganiseringar. Ett mål i LokalTapiolas strategi är att förbättra lönsamheten så att driftkostnaderna ligger på ungefär samma nivå som huvudkonkurrenterna. Inom skadeförsäkring är målet en omkostnadsprocent på 26 och inom livförsäkring en driftkostnadsprocent på 75. Detta kräver årliga kostnadsbesparingar på ca 50–60 miljoner euro som uppnås genom effektivare ICT-processer, synergieffekter från fusionen samt mindre personalkostnader.

 

Personalkostnadernas andel av kostnadsbesparingarna är drygt 20 miljoner euro. Detta innebär att antalet anställda måste minskas med ca 400 personer, främst inom stöd- och utvecklingsfunktionerna men även i skadeförsäkringsbolaget, livförsäkringsbolaget och regionbolagen.   

 

Strävan är att personer som eventuellt sägs upp understöds på många olika sätt. Stöd ges bl.a. i form av hjälp med att hitta en ny arbetsplats samt utbildning i företagande, förändringssituationer och chefskap.Även naturlig avgång och övrig personalomsättning utnyttjas till fullo.

 

Enligt chefdirektör Erkki Moisander måste LokalTapiola-gruppen inom de närmaste åren anpassa sig till en period av långsam tillväxt och små placeringsintäkter. ”Våra kostnader är betydligt högre än konkurrenternas. För att vi ska vara konkurrenskraftiga även i framtiden måste vi minska på kostnaderna och effektivera verksamheten. Som en ömsesidig bolagsgrupp strävar LokalTapiola dock inte efter den lägsta driftkostnadsprocenten, men det krävs en bestående förändring för att förbättra lönsamheten”, säger Moisander.

 

 

Slutförd fusion och förändringar i bolagsgruppen minskar arbetsmängden

 

Fusionen mellan Tapiola och Lokalförsäkring till LokalTapiola slutfördes vid årsskiftet. Överföringen av försäkringsbeståneden till regionbolagen lyckades utmärkt och även övriga integrationsprojekt är nästan klara. Detta har minskat personalens arbetsmängd avsevärt.

 

Till följd av synergieffekter har skadeförsäkringsbolagets, livförsäkringsbolagets och regionbolagens behov av tjänster som erbjuds av interna stöd- och utvecklingsfunktioner minskat. Pensionsförsäkringsbolaget ELO startade verksamheten 1.1 och LokalTapiola Bank fusioneras med S-Banken i början av maj, vilket innebär att stöd- och utvecklingstjänsterna för dessa bolag upphör.

 

”I LokalTapiola-gruppen är drygt 50 procent av driftskostnaderna personalkostnader. De eftersträvade kostnadsbesparingarna kan tyvärr inte uppnås utan att antalet anställda minskas. Även de planerade organisationsförändringarna och därigenom uppnådd verksamhetseffektivering minskar arbetsuppgifterna i bolagsgruppen”, säger Moisander.

 

LokalTapiola-gruppen har ca 4 000 anställda.

 

 

Tilläggsinformation:

 

Chefdirektör Erkki Moisander, kontakt via kommunikationsdirektör Jyrki Antikainen

tel. 050 357 4292 eller presstelefon 040 183 5806.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs