Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vakuutus » Ennakkotietoja LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden tilinpäätöksistä vuodelta 2014: Tuloksellisesti hyvä vuosi

LähiTapiola

Ennakkotietoja LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden tilinpäätöksistä vuodelta 2014: Tuloksellisesti hyvä vuosi

Tiedote.
Julkaistu: 27.02.2015 klo 10:00
Julkaisija: LähiTapiola

  • LähiTapiola Vahinkovakuutuksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 134,6 miljoonaa euroa (183,0 milj. €) ja kokonaistulos 123,9 miljoonaa euroa (171,6 milj. €).
  • LähiTapiola Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde 96,2 prosenttia (94,5 %).
  • Ryhmän vahinkovakuutustoiminnan (alueyhtiöt ja LähiTapiola Vahinkovakuutus yhteensä) vertailukelpoinen liikevoitto oli 213,4 miljoonaa euroa (177,1 milj. €) ja kokonaistulos 222,2 miljoonaa euroa (176,1 milj. €).
  • Ryhmän vahinkovakuutustoiminnan (alueyhtiöt ja LähiTapiola Vahinkovakuutus yhteensä) operatiivinen yhdistetty kulusuhde koheni 94,4 prosenttiin (97,1 %).
  • LähiTapiola Henkiyhtiön tulos oli hyvä. Henkiyhtiön liikevoitto oli 85,6 miljoonaa euroa (37,0 milj. €) ja kokonaistulos oli 79,1 miljoonaa euroa (44,9 milj. €).
  • LähiTapiola Varainhoito Oy:n hallinnoimat asiakasvarat kasvoivat 5,6 prosenttia 9 078,1 miljoonaan euroon (8 593,4 milj. €).
  • LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n liikevaihto kasvoi ennätykselliseen 14,3 miljoonaan euroon.
  • LähiTapiola onnistui sijoitustoiminnassaan viime vuonna hyvin ja tuotot olivat hyvät.
  • Yhteistyö S-ryhmän kanssa käynnistyi kesäkuussa.

LähiTapiola-ryhmä

”Vuonna 2014 onnistuimme vahinkovakuutustoiminnan kannattavuuden parantamisessa. Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli 94,4 prosenttia, mikä on strategisen tavoitteen mukainen. Henkiyhtiön tulos oli hyvä. Varainhoito menestyi ja hoidossa olevien asiakasvarojen määrä kasvoi 5,6 prosentilla”, summaa LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisander vuoden onnistumisia.

LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan eli LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja 19 alueyhtiön yhteenlaskettu ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvoi 3,5 prosenttia 1 093 miljoonaan euroon (1 056 milj. e). Ryhmävakavaraisuus säilyi erinomaisena.

”Vuonna 2014 päätimme yhtiöittää yhtiöryhmäpalvelut. LähiTapiola Palvelut Oy aloitti toimintansa tammikuussa 2015. Palveluyhtiö toteuttaa ja kehittää keskitettyjä palveluita ja tukitoimintoja sekä tuottaa asiakas- ja korvauspalveluita. Lisäksi päätimme pääkaupunkiseudun liiketoimintojen yhtiöittämisestä vuoden 2015 aikana,” Moisander kertoo.

”Rakensimme vuonna 2014 perustaa yhtiöryhmän kasvulle. Vuoden 2014 suotuisa vahinkovuosi näkyi hyvänä tuloksena, S-yhteistyö toi asiakasvirtaa, tehostamistoimet toivat säästöjä ja vakavaraisuutemme vahvistui”, sanoo Moisander.

LähiTapiola ja S-ryhmä käynnistivät keväällä 2014 strategisen yhteistyön. Osana yhteistyötä asiakkaille alettiin maksaa S-bonusta vakuutusmaksuista. Lisäksi S-Pankki ja LähiTapiola Pankki yhdistyivät uudeksi S-Pankiksi ja LähiTapiola Varainhoito myi rahastoliiketoimintansa S-Pankin tytäryhtiölle FIM Varainhoito Oy:lle.

LähiTapiola Vahinkovakuutus vahvisti asemiaan johtavana liikennevakuuttajana

”Vahvistimme markkinaosuuttamme liikennevakuutuksessa loppuvuoden aikana. Markkinaosuutemme vahvistumista edesauttoi onnistuminen sekä LähiTapiolan omissa kanavissa että autoliikekanavassa”, kertoo LähiTapiola Vahinkovakuutuksen toimitusjohtaja Jari Sundström.

”Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirtoliikkeestä tuli hyvä tulos, LähiTapiolaan siirtyi maksutulolla mitaten enemmän uusia asiakkuuksia kuin mitä poistui. Onnistuimme hankkimaan erityisesti suuremman kokoluokan asiakkaita. Haastava taloustilanne kuitenkin vaikutti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulon kehitykseen, koska yritykset vähensivät työvoimaa ja palkkakehitys oli hyvin maltillinen”, Sundström sanoo.

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen liikevoitto oli 72,3 miljoonaa euroa (234,1 milj. €). Jos vuosina 2013 ja 2014 tehtyjen laskuperustemuutosten ja vuoden 2013 integraatiokulujen vaikutus eliminoidaan, vertailukelpoinen liikevoitto on 134,6 miljoonaa euroa (183,0 milj. €). Kokonaistulos oli 61,5 miljoonaa euroa (222,7 milj. €) ja vertailukelpoinen kokonaistulos 123,9 miljoonaa euroa (171,6 milj. €). Arvostuserojen muutos heikensi kokonaistulosta.

Vakuutusmaksutulo oli 585,6 miljoonaa euroa (903,6 milj. €*).  Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 512,7 miljoonaa euroa (838,7 milj. €*).

”Vakuutusmaksutuloa laskee edellisessä vuodenvaihteessa tehdyt vakuutuskannan siirrot LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja alueyhtiöiden välillä. Siirroista johtuen tunnusluvut eivät pääsääntöisesti ole vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden,” Sundström muistuttaa.

”Vahinkokehitys oli suotuisa. Ajokelit olivat paremmat kuin edellisvuosina ja suurilta myrskyvahingoilta vältyttiin. Myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahinkokehitys oli varsin hyvä, mikä johtui vähentyneestä taloudellisesta aktiviteetista ja parantuneesta riskivalinnasta,” Sundström toteaa.

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 107,8 prosenttia (88,5 %).   Tilikauden aikana tehtiin laskuperustemuutos eläkemuotoisten vastuiden korvausvastuun laskentaan. Laskuperustekorkoa alennettiin 2,1 prosentista 1,8 prosenttiin. Myös kollektiivisiin korvausvastuun laskuperusteisiin ja Potilasvakuutuksen korvausvastuuseen tehtiin muutoksia. Kun eliminoidaan edellä mainittujen erien vaikutus yhdistettyyn kulusuhteeseen, oli vertailukelpoinen kulusuhde 96,2 prosenttia (94,5 %).  Edellisvuoden vertailukelpoisesta yhdistetystä kulusuhteesta on vastaavasti eliminoitu laskuperustemuutosten ja integraatiokulujen vaikutus.

Sijoitustoiminnan tuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin oli 4,1 prosenttia (4,0 %). 

Yhtiön vakavaraisuuspääoma oli 1 685,7 miljoonaa euroa (1 646,2 milj. €). Vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin oli 307,8 prosenttia (ennen liiketoimintasiirtoja oli 234,6 %).   Toimintapääomasuhde eli toimintapääoma suhteessa vähimmäismääräänsä oli 8,5 -kertainen (8,2-kertainen).

Henkivakuuttamisesta hyvä tulos

”Tuloksellisesti vuosi 2014 oli Henkiyhtiölle hyvä. Myös markkinaosuus kasvoi painopistealueilla riskihenkivakuutuksessa ja ryhmäeläkevakuutuksessa”, sanoo LähiTapiola Henkiyhtiön toimitusjohtaja Minna Kohmo.

”Toiminnan tehokkuus parani suunnitellusti: liikekulut alenivat ja liikekulujen kattamiseen osoitetut tuotot kasvoivat. Riskiliikkeen tulos parani merkittävästi erityisesti sairaskuluvakuutuksen pitkäjänteisen kannattavuustyön tuloksena.”

LähiTapiola Henkiyhtiön liikevoitto oli 85,6 miljoonaa euroa (37,0 milj. €).  Kokonaistulos oli 79,1 miljoonaa euroa (44,9 milj. €).  Arvostuserojen muutos heikensi kokonaistulosta 6,5 miljoonalla eurolla (paransi 7,9 milj. €).

Vakuutusmaksutulo aleni 8,1 prosenttia 389,1 miljoonaan euroon (423,3 milj. €). Maksutulon lasku johtui sijoitussidonnaisten kapitalisaatiosopimusten ja säästöhenkivakuutusten myynnin alenemisesta edelliseen vuoteen verrattuna. Painopistealueilla riskihenkivakuutuksissa maksutulo kuitenkin kasvoi 10,8 % ja ryhmäeläkevakuutuksissa 6,4 %.

Korvauksia ja eläkkeitä maksettiin 276,9 miljoonaa euroa, mikä oli 2,2 % vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Sijoitustoiminnan tuottoprosentti sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin oli 5,3 prosenttia (4,6 %).

Liikekustannussuhde oli 120,2 prosenttia kuormitustulosta (138,3). Jos palkkionpalautukset olisi otettu huomioon, liikekustannussuhde olisi ollut 113,3 prosenttia (131,6 %).

Vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vastuuvelkaan oli 26,3 prosenttia (23,7 %). Toimintapääomasuhde eli toimintapääoma suhteessa vähimmäismääräänsä oli 4,0-kertainen (3,7-kertainen).

Varainhoidon hallinnoimat asiakasvarat kasvoivat

Tuloksellisesti vuosi oli Varainhoidolle hyvä. LähiTapiola Varainhoito Oy:n hallinnoimat asiakasvarat kasvoivat 5,6 prosenttia 9 078,1 miljoonaan euroon (8 593,4 milj. €).  Tulos oli erittäin hyvä, 8,9 miljoonaa euroa (3,7 milj. €). Liikevaihto oli 25,3 miljoonaa euroa. (22,1 milj.€)

”Kasvu jatkui koko vuoden, varsinkin Private banking-asiakkaissa. Hyvään tulokseen vaikuttivat lisäksi rahastoliiketoiminnan myynnistä FIM Varainhoidolle tuloutunut kertaluontoinen erä ja sijoitusmarkkinoiden elpyminen,” sanoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström.

”Rahastoliiketoiminnan myynnin jälkeen LähiTapiola Varainhoito haki uuden toimiluvan ja muuttui rahastoyhtiöstä sijoituspalveluyhtiöksi. LähiTapiola-rahastojen sijoituksia hoidetaan edelleen Varainhoidon omaan tutkimukseen perustuvan näkemyksen mukaisesti,” Liljeström kertoo.

LähiTapiola Varainhoito sai vuoden aikana riippumattomilta tahoilta tunnustuksia sekä rahastoista että sijoitustoiminnan vastuullisuudesta ja asiakaspalvelusta. Puolueeton rahastoluokittaja Lipper valitsi LähiTapiolan Maailma 80-ja Yrityskorko-rahastot vuoden 2014 parhaiksi pohjoismaisiksi rahastoiksi.  Scandinavian Financial Researchin (SFR) tutkimuksessa LähiTapiola Varainhoito valittiin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi vastuullisessa sijoittamisessa sekä palkittiin jaetulla toisella sijalla instituutioasiakkaiden palvelun laadussa. Varainhoidon sijoitusnäkemyksiä voi käydä kuuntelemassa asiakkaiden piirissä suurta suosiota saavuttaneella sijoituskiertueella keväällä.

Kiinteistövarainhoidolle ennätyksellinen liikevaihto

”Liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseensä. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta menestyimme sekä uusissa investoinneissa että vuokrauksessa ja ylläpidossa”, sanoo LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon toimitusjohtaja Vesa Immonen.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito-konsernin tulos parani rahastoliiketoiminnan kasvun ja vuokraustoiminnan onnistumisten ansiosta. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ‐konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 14,3 miljoonaan euroon (12,7 milj. e). Konsernin liikevoitto nousi 3,7 miljoonaan euroon (2,5 milj. e).

Yhtiön hallinnoiman kiinteistövarallisuuden markkina‐arvo oli 3 170 miljoonaa euroa (3 195 milj. e). Vuoden 2014 alussa LähiTapiolan vahinkovakuutus- ja henkiyhtiöiden epäsuorien kiinteistösijoitusten (337 miljoonaa euroa) hallinnointi siirrettiin omistajayhtiöille, mutta kanta kasvoi uusilla kohteilla lähes saman verran. Pääosa kannan kasvusta muodostui kiinteistöpääomarahastojen uusista sijoituksista.

 

Lisätiedot:

Erkki Moisander
Pääjohtaja
puh. (09) 453 8200

Timo Laakso
Talousjohtaja
Talouspalvelut
puh. (09) 453 3048, 050 326 8659

Raija Heinijoki
Apulaisjohtaja
Talouspalvelut
puh. (09) 453 4172, 040 550 8175

Jari Sundström
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Vahinkovakuutus
puh. (09) 453 2845, 050 553 1942

Minna Kohmo
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Henkiyhtiö
puh. (09) 453 3032, 050 556 6507

Tom Liljeström
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Varainhoito
puh. (09) 453 2102, 0400 440 929

Vesa Immonen
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito
puh. (09) 453 3412, 040 532 2808

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs