Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vakuutus » Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän

EPSI Rating

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän

Tiedote.
Julkaistu: 11.11.2013 klo 09:00
Julkaisija: EPSI Rating

EPSI Rating vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimus 2013

EPSI Rating tutkii vuosittain asiakkaiden tyytyväisyyttä vakuutusyhtiöitä kohtaan, sekä yksityis- sekä yritysasiakkaiden keskuudessa. Asiakastyytyväisyyden lisäksi tutkimuksen keskeiset mittarit ovat imago, odotukset, tuote- ja palvelulaatu, hinta-/laatusuhde sekä asiakasuskollisuus.

Yleistä:

 • Asiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä vakuutuspalveluihin – trendi on positiivinen sekä yksityis- että yritysasiakkaiden keskuudessa
 • Myös uskollisuus nousee
 • If herättää ristiriitaisia tunteita – yhtiö kerää suosiota kuluttajissa, mutta yritysasiakkaita se tuohduttaa
 • Suomi toisena pohjoismaisessa vertailussa – sekä kuluttajien että yritysasiakkaiden osalta

Yksityisasiakkaat:

 • Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys ennennäkemättömällä tasolla – tyytyväisyys on kääntynyt selkeään nousuun viime vuoden aikana ja on nyt korkeimmalla tasolla mittausten aikana
 • Asiakkaiden uskollisuus on entistä korkeampi – uskollisuus jatkaa nousemistaan jo kolmatta vuotta peräkkäin
 • Turva, LähiTapiola ja Fennia suoriutuvat parhaiten – nämä yhtiöt saavat korkeimmat tyytyväisyysluvut [tässä järjestyksessä]
 • If on kehittänyt toimintaansa eniten – yhtiöllä nähdään suurin kehitys parempaan suuntaan yksityisasiakkaiden keskuudessa
 • Suuret yhtiöt lähentelevät kuluttajia – tyytyväisyysaste nousee LähiTapiolan, If:in ja Pohjolan osalta

Yritysasiakkaat

 • Yritysasiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä vakuutuspalveluihin – positiivinen trendi jatkuu nyt jo kolmatta vuotta
 • Toimiala parantaa tuloksiaan kautta linjan – arvosanat ovat nousseet kaikilla mittareilla paitsi imagolla
 • Asiakkaat odottavat nyt enemmän vakuutusyhtiöiltä – kaksi vuotta kestäneen pudotuksen jälkeen asiakkaiden odotukset ovat lähteneet merkittävään nousuun
 • Vuoden menestyjä on Fennia – yritys on entistä kehittänyt tyytyväisyyttään ja säilyttää kärkipaikkansa, nyt selkeällä erolla muihin
 • Huonoimmin menee If:illä – tulokset ovat pudonneet huomattavasti ja yritys saavuttaa mm. alhaisimman tyytyväisyysasteen
 • Uskollisuutta on kehittänyt eniten LähiTapiola – asiakkaat ovat nyt huomattavasti uskollisempia kuin viime vuonna
 • Suurimmasta parannuksesta vastaa Pohjola – tämä on kasvattanut tyytyväisyyttään tuntuvasti
 • Parasta korvauspalvelua saa Pohjolalta, joskin muut yhtiöt ovat lähellä

Tässä esimerkkejä tuloksista tämän vuoden EPSI Rating:in kansainvälisestä tutkimuksesta, yksityiskohtaisemmat tulokset käytetään vakuutusyhtiöiden toiminnan kehittämisessä ja ovat täten luottamuksellisia.

EPSIn periaate on tutkia kaikkia väh. n. 10 % markkinaosuuden omaavia toimijoita. Pienempiäkin yrityksiä tutkitaan, mikäli nämä luovuttavat EPSIlle asiakasrekisterinsä. Kaikki yritykset, mitkä eivät täytä kumpaakaan näistä kahdesta ehdosta, päätyvät tutkimuksessa ’Muut’-ryhmään. Tämä on siis kollektiivinen ryhmä eikä sen tuloksia voi liittää mihinkään ryhmässä esiintyvään yksittäiseen yritykseen.

Indeksit ovat asteikolla 0-100 seuraavasti:

alle 60        huono taso

60 – 75   välttävä / tyydyttävä

75 – 100     hyvä / erittäin hyvä

 

1.   Yksityisasiakkaat

Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys vakuutusyhtiöihin on kasvanut viimevuotisesta.

Kuvio 1.

 

Turva saavuttaa jo kolmantena peräkkäisenä vuotena korkeimman asiakastyytyväisyyden. Yhtiön tulos on kuitenkin laskenut ja LähiTapiola on nyt hyvin lähellä. Tämä johtuu osittain siitä, että LähiTapiola on parantanut tulostaan. Myös Fennia pysyy toimialan keskiarvon yläpuolella, pienellä erolla LähiTapiolaan.

If:in kohdalla nähdään vuoden suurin parannus ja yhtiö lähestyy toimialan keskiarvoa. Nähdään, että kaikki kolme suurinta yhtiötä parantavat palveluitaan. Pohjola saa tänä vuonna huonoimmat arvosanat. Muut-ryhmän tulokset eivät pienestä markkinaosuudesta johtuen täytä EPSI:n laatuvaatimuksia ja täten ryhmä on jätetty vertailusta pois.

2.   Yritysasiakkaat

Yritysasiakkaiden tyytyväisyys vakuutusyhtiöihin on kasvanut nyt viimeisen kolmen vuoden ajan.

Kuvio 2.

 

Yleinen trendi toimialalla on ylöspäin ja tämä pätee kaikkiin vakuutusyhtiöihin paitsi If:iin. If:in tulokset ovat tämän vuoden aikana huonontuneet tuntuvasti ja yritys saavuttaa selvästi matalimman tyytyväisyysasteen.

Suurimmat parannukset nähdään Pohjolan ja Fennian kohdalla. Jälkimmäinen sai jo viime vuonna korkeimmat arvosanat ja tämän vuoden vakuuttavan kehityksen johdosta yritys on nyt selkeässä johdossa verrattuna muihin. Paljon yrityksen toiminnasta kertoo se, että Fennia saavuttaa kaikilla mittareilla parhaat tulokset.

If:illä tulokset ovat päinvastaisia ja yritys saa kaikista mittareista huonoimmat tulokset.

3.      Pohjoismaiden benchmark

3.1       Yksityisasiakkaat

Yksityisasiakaspuolella Suomi sijoittuu toiseksi Pohjoismaiden vertailussa. Huomattavia parannuksia nähdään kaikissa muissa maissa kuin Ruotsissa. Täten myös Pohjoismaiden tyytyväisyysaste jatkaa nousemistaan.

Kuvio 3.

3.2       Yritysasiakkaat – Pohjoismainen vertailu

Yrityspuolen pohjoismaisessa vertailussa Tanska riistää Suomelta kärkipaikan vakuuttavan kehityksensä myötä. Norjassa ja Ruotsissa tyytyväisyysaste on laskenut.

 

Tausta – EPSI tutkimus

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukasian maassa.

Vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimus on tehty täsmälleen samaan aikaan ja samalla tavalla kaikissa Pohjoismaissa. Suomen tutkimus on osa Euroopan-laajuista EPSI Rating -ohjelmaa. Ohjelmasta vastaa EPSI Research Center, joka kehitystyössään myös tekee tiiviisti yhteistyötä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa.

Analysoitavaa tietoa kerättiin CATI-puhelinhaastatteluin 25.09-05.11.2013. Haastateltavia pyydettiin antamaan arvionsa käyttämästään vakuutusyhtiöstä. Kaiken kaikkiaan haastateltiin n. 3.000 yksityis- ja yritysasiakasta Suomessa. Virhemarginaalit ovat haarukassa +/- 2 indeksipistettä koskien kaikkia indeksejä asteikolla 0-100.

Tavoiteryhmä kuluttajapuolella on Suomessa asuvat 18–79-vuotiaat. Yrityspuolella analysoidaan Suomessa toimivia yrityksiä. Näyte tulee Fonectan rekisteristä, mikä päivittyy automaattisesti VRK:sta. Virhemarginaalit ovat haarukassa +/- 2 indeksipistettä koskien kaikkia indeksejä asteikolla 0-100. Tilastollinen merkitsevyystaso on 95 %. Mallin selitysasteen keskiarvo on 74 %.

Suomessa tutkimuksesta vastaa EPSI Finlandin toimitusjohtaja Mats Nybondas.

 

Lisätietoja antavat:

Mats Nybondas            Puh. +358-9-4730 3551          mats.nybondas@epsi-finland.org

Professori Jan Eklöf      Puh. +46-70-69 64185            jan.eklof@epsi-rating.com

Liitetiedostot

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukoidän maassa.

www.epsi-rating.com www.epsi-finland.org

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs