Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Pappisliitto: Jäitä hattuun vihkimiskysymyksessä

Suomen kirkon pappisliitto

Pappisliitto: Jäitä hattuun vihkimiskysymyksessä

Julkaistu: 19.09.2016 klo 15:53
Julkaisija: Suomen kirkon pappisliitto

Suomen kirkon pappisliitto kehottaa pappeja malttiin avioliittolain muuttuessa 1.3.2017. Pappisliitto katsoo, että papin tulee viranhoidossaan toimia rakentavasti kirkon tehtävän edistämiseksi. Papin tulee välttää toimia, jotka lisäävät hajaannusta kirkossa ja vähentävät papiston keskinäistä kollegiaalisuutta. 

Vaikka voimaantuleva avioliittolaki mahdollistaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden kirkollisen vihkimisen, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestykseen tällaista toimitusta ei ainakaan toistaiseksi ole hyväksytty. Pappisvirassa toimiminen edellyttää papilta sitoutumista toimimaan kirkon kulloinkin voimassa olevan järjestyksen mukaisesti sekä edistämään muutosta kirkon järjestyksen asettamissa rajoissa 

Julkisuudessa on esitetty, että pappia voitaisiin rangaista siitä, että hän on vihkinyt avioliittoon keskenään samaa sukupuolta olevat henkilöt. Pappisliiton käsityksen mukaan tällainen rangaistus voisi johtua siitä, että pappi on toimittanut sellaisen kirkollisen toimituksen, jota kirkolliskokous ei ole hyväksynyt. Samoin on esitetty, että pappia vastaan voitaisiin nostaa syrjintäsyyte, mikäli hän jättäisi vihkimättä keskenään samaa sukupuolta olevat henkilöt. 

Pappisliitto ei etukäteen ota kantaa siihen, millaisia sanktioita tuomiokapitulit mahdollisesti langettavat papeille vihkimisten johdosta. Pappisoikeuksiin liittyvistä sanktioista ja irtisanomisesta on mahdollista hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Virkasuhteessa olevan papin tulee noudattaa työnantajansa määräyksiä annettujen ja kiellettyjen virkatehtävien suhteen. Jos pappia syytettäisiin syrjinnästä sen johdosta, että hän on kieltäytynyt vihkimästä avioliittoon keskenään samaa sukupuolta olevia henkilöitä, tulee syytteen arvioinnissa ottaa huomioon työnantajan ohjeistus sekä vallitsevan oikeustilan epäselvyys.

Pappisliiton rooliin jäsentensä edunvalvojana kuuluu antaa jäsenelleen oikeusapua silloin, kun hän sitä tarvitsee, riippumatta hänen teologisista tai kirkkopoliittisista näkemyksistään. Pappisliiton tehtävä ei ole ohjeistaa jäseniään toimimaan vastoin kirkon järjestystä ja piispallista kaitsentaa. 

Yhteystiedot:

Eija Nivala, puheenjohtaja
050 5762 110
eija.nivala@evl.fi

Jussi Junni, Kirkon akateemisten toiminnanjohtaja
044 744 7041
jussi.junni@akiliitot.fi

Liitetiedostot

-- 

Suomen kirkon pappisliitto on Kirkon akateemiset AKI r.y.:hyn kuuluva pappien akavalainen ammattiliitto. Pappisliittoon kuuluu yli 4 400 pappia, teologian maisteria ja teologian opiskelijaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs