Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Nytt stiftsfullmäktige samlas i Borgå – modernare bönespråk på agendan

Kyrklig tidningstjänst

Nytt stiftsfullmäktige samlas i Borgå – modernare bönespråk på agendan

Pressmeddelande.
Publicerad: 23.05.2016 kl. 09:15
Utgivare: Kyrklig tidningstjänst

Borgå stifts stiftsfullmäktige samlas för första gången i sin nya sammansättning torsdagen den 26 maj i Borgå. Stiftsfullmäktiges medlemmar, sju präster och 14 lekmän, valdes i februari för mandatperioden 2016-2020.

På sitt första möte väljer de ordförande och viceordförande för perioden. Likaså utser de en lekmannamedlem till domkapitlet. Utöver det ska stiftsfullmäktige fastställa stiftets verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019.

Tre initiativ har kommit in till mötet och två av dem gäller den aktuella kodifieringen av kyrkolagen. Sibbo svenska församling har aktualiserat bestämmelser som gäller grupperingars styrkeförhållanden i representationen i olika beslutsfattandeorgan. Kyrkslätts svenska församling lyfter fram behovet av elektroniskt undertecknande av protokoll.

Det tredje initiativet handlar om ett modernare bönespråk. Andreas Andersson med flera föreslår att användningen av den ekumeniska och mera moderna formen av Herrens bön ska prioriteras framom den traditionella formen Fader vår. Initiativet har sin grund i Ungdomens kyrkodagars beslut om att uppmana kyrkan att prioritera den ekumeniska versionen Vår fader i församlingslivet, framför allt i gudstjänster. Initiativet är det första medborgarinitiativet som lämnats in till stiftsfullmäktige.

Mera information:
notarie Clas Abrahamsson, tfn 040 142 5211
En förteckning över medlemmarna i stiftsfullmäktige i Borgå stift finns på stiftets webbplats.

Stiftsfullmäktige i Borgå stifts inleder sitt första sammanträde torsdagen den 26 maj klockan 10.30 på domkapitlet i Borgå, Gymnasiegränd 2. Innan mötet är det mässa i domkyrkan klockan 9.

-----

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund. Kyrkan möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrklig tidningstjänst förmedlar aktuell information om kyrkan till medierna och den stora allmänheten. Kyrkans webbplats finns på adressen evl.fi/svenska.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs