Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Norska kyrkan sade ja till vigsel av par av samma kön

Kyrklig tidningstjänst

Norska kyrkan sade ja till vigsel av par av samma kön

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.04.2016 kl. 15:45
Utgivare: Kyrklig tidningstjänst

Det norska kyrkomötet beslöt på måndagen att också par av samma kön ska kunna få kyrklig vigsel. Av kyrkomötets 115 närvarande delegater röstade 88 för kyrklig vigsel av samma kön.

I beslutet säger man att alla ska ha rätt att vigas till äktenskap eller få förbön för borgerlig vigsel i sin egen lokala församling. Prästerna har frihet att välja om de förrättar kyrklig vigsel och ber för par av samma kön som vigts borgerligt. Också andra kyrkligt anställda ska ha motsvarande möjlighet att välja.

Det norska kyrkomötet konstaterar att frågan om homosexualitet och vigsel av par av samma kön är en fråga som man inte lyckats nå enighet i trots lång dialog och flera utredningar. Men säger också att frågan inte är sådan att den skulle bryta gemenskapen i gudstjänsten och kring sakramenten, därför kan man ge utrymme för båda synerna på äktenskapet vid förrättningar, i undervisning och förkunnelse.

Det norska biskopsmötet ställde sig i september 2015 positivt till vigsel av par av samma kön och bad kyrkostyrelsen (kyrkorådet på norska) bereda frågan om kyrklig vigsel för par av samma kön till kyrkomötet.

Norska kyrkan räknar med att kyrkomötet godkänner nytt vigselformulär i januari 2017.

Vigsel av par av samma kön var upp till behandling i det norska kyrkomötet 2014 men gick då inte igenom.

I Norska kyrkan fattades beslutet med enkel majoritet (två tredjedelar). Ett beslut om vigsel av par av samma kön i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland skulle kräva kvalificerad majoritet (tre fjärdedelar).

Mera information:
Information om norska kyrkans kyrkomöte finns på Norska kyrkans webbplats

Fakta om Norska kyrkans kyrkomöte
Kyrkomötet i Norge består av 116 medlemmar som valts i kyrkans elva stift.
Norska kyrkomötets uppgifter

-----

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund. Kyrkan möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrklig tidningstjänst förmedlar aktuell information om kyrkan till medierna och den stora allmänheten. Kyrkans webbplats finns på adressen evl.fi/svenska.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs