Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Kyrkans pensionsfond överträffade sitt avkastningsmål ifjol

Kyrklig tidningstjänst

Kyrkans pensionsfond överträffade sitt avkastningsmål ifjol

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.02.2016 kl. 14:15
Utgivare: Kyrklig tidningstjänst

Kyrkans pensionsfond hade en god avkastning 2015. Avkastningen från pensionsfondens placeringar var under fjolåret 6,2 procent. Avkastningen överträffar placeringsmålet på 6 procent. Kyrkans pensionsfonds avkastning var mycket god jämfört med andra pensionsplacerare. I slutet av 2015 var marknadsvärdet på fondens placeringar 1,3 miljarder euro.

Pensionsfondens långsiktiga nettoavkastning (1992-2015) är fortsättningsvis god, vid slutet av året var den 8,1, procent. Aktieplaceringarna inbringade 10,2 procent, ränteplaceringarnas avkastning gav en förlustpå 0,8 procent och övriga placeringars avkastning var 10,0 procent.

Pensionsfonden placerar ansvarsfullt

Alla kapitalförvaltare på pensionsfonden har skrivit under FN:s principer för ansvarsfull placering (PRI). Det betyder att placerarna har förbundit sig att beakta ESG-aspekter i placeringsverksamheten och utveckla principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet. ESG-aspekter avser frågor som anknyter till miljö, samhälle och god förvaltningssed i de företag som man placerar i.

Pensionsfondens ansvarsfulla placeringsverksamhet hör enligt PRI:s jämförelse till den fem procent som är bäst. Jämförelsegrupp är de andra internationella institutionsplacerarna som har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull placering.

År 2015 var klimatförändringen det viktigaste temat inom ansvarsfull placering. I Paris ingicks ett nytt världsomfattande klimatavtal. Institutionsplacerarna runt om i världen har under året aktiverat sig och förbundit sig till att mäta och minska placeringsportföljens koldioxidavtryck. Kyrkans pensionsfond gick på hösten med i klimatinitiativet Montréal Carbon Pledge. Genom att delta i initiativet förbinder sig pensionsfonden att rapportera sitt koldioxidavtryck en gång om året.

Kyrkans pensionsfond ansvarar för finansieringen av kyrkans personals pensioner och för placeringen av pensionsmedlen. Pensionerna finansieras med pensionsavgifter som uppbärs av arbetsgivarna och arbetstagarna.

Mera information:
Kyrkans pensionsfond
Ansvarsfull placering
portföljförvaltare Magdalena Lönnroth, tfn 050 584 6912

-----

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund. Kyrkan möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrklig tidningstjänst förmedlar aktuell information om kyrkan till medierna och den stora allmänheten. Kyrkans webbplats finns på adressen evl.fi/svenska.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs