Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Kymenlaakson ammattikorkeakoululta raportti kirkon hyvinvointipalveluista

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kymenlaakson ammattikorkeakoululta raportti kirkon hyvinvointipalveluista

Tiedote.
Julkaistu: 23.10.2014 klo 15:58
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Helsingin Kirjamessuilla julkistettiin 23.10.2014 Kirkkohallituksen teettämä tutkimus, jonka toteuttamisesta vastasi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun painoalapäällikkö Valdemar Kallunki. Raportin aiheena on Yhteistyön kolmas polku – Palvelurooli kirkon yhteiskunnallisen aseman uudistajana. Raportissa tarkastellaan sitä, millaiset mahdollisuudet kirkolla on uudistaa suhdettaan julkisiin palveluihin.

Kymenlaakson ammattikorkeakoululta tilatussa raportissa esitetään nykyinen sopimusyhteistyön tilanne, palvelutuotannon kehittämismahdollisuudet ja palveluroolin vaikutukset kirkon perustehtävään. Lisäksi siinä tarjotaan neljä kehittämispolkua, jotka auttavat arvioimaan eri lähestymistapoja sekä niiden etuja ja haittoja. Tutkimus perustuu kaikkiin seurakuntiin suunnattuun kyselyyn ja kyseistä aineistoa täydentäviin haastatteluihin. Raportti liittyy kansainväliseen kehitykseen, jossa uskonnollisten toimijoiden osallistuminen palvelutuotantoon on 1990-luvulta lähtien vahvistunut.

Kirkon palveluita julkisella rahoituksella

Valdemar Kallunki kehottaa kirkkoa päättämään, haluaako se jatkossa osallistua hyvinvointipalvelujen tuottamiseen julkisella rahoituksella.
"Muutokset sosiaali- ja terveyspalveluissa ja seurakuntarakenteessa sekä talouden niukkuus ovat tekijöitä, jotka tulevat heikentämään varhaiskasvatuksen, nuorisotyön ja diakonian yhteiskunnallista osallistumista. Vain määrätietoisella kehittämisellä kirkon on mahdollista ylläpitää rooliaan. Keskeistä on sopimuksellinen osallistuminen hyvinvointipalvelujen tuotantoon, jotta kirkko hengellisenä toimijana voi vahvistaa merkitystään ihmisten hyvinvoinnin tukijana", Kallunki sanoo.

Rooli sopimuksellisena julkisten palvelujen tuottajana on merkittävä muutos kirkon nykyiseen toimintaan. Keskeisin kysymys on palveluiden suhde kirkon hengelliseen perustehtävään.
"Palveluntuottajaksi ryhtymisen seuraukset kirkolle itselleen riippuvat pitkälti palvelumuodosta ja organisointitavasta. Luontevimmin kirkolle sopivat kasvatustyön osaamiseen perustuvat palvelut, jotka voivat liittyä nykyisen aamu- ja iltapäivätoiminnan ohella päiväkotitoimintaan. Toisaalta erimuotoiset diakonian palvelut kuten päihdehuolto, kriminaalityö tai vanhustyö tarjoavat myös mahdollisuuksia esimerkiksi asumispalveluiden ja tukipalveluiden tuottamiseen. Rahoitustapana palveluseteli edustaa suuria ostopalvelusopimuksia luontevampaa mallia kirkolle", Kallunki toteaa.

Piispa Seppo Häkkinen arvio, että tutkimus tarjoaa erinomaisen lähtökohdan sille työskentelylle, joka voi nyt kirkossa alkaa. Paluu menneeseen ei ole mahdollinen eikä kirkon ydintehtävän näkökulmasta edes toivottava. Siksi kyse on kirkon uudenlaisesta yhteiskunnallisesta osallistumisesta palvelujen tuottamiseen. Samalla siihen kytkeytyy suuria avoimia kysymyksiä, jotka liittyvät yhtäältä yhteiskunnan palveluntuottajalle asettamiin ehtoihin ja toisaalta kirkon identiteettiin liittyviin haasteisiin.

Julkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan: Yhteistyön kolmas polku - Palvelurooli kirkon yhteiskunnallisen aseman uudistajana julkaisu kokonaisuudessaan

Lisätietoja raportista

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
painoalapäällikkö Valdemar Kallunki
Puh. 044 702 8761
etunimi.sukunimi@kyamk.fi
www.kyamk.fi

Lisätietoja Kirkko ja julkiset palvelut- prosessista

Kirkon keskushallinto, Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito, johtaja Kalle Kuusimäki
puh. 050 5012 901
etunimi.sukunimi@evl.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on arvostettu, vastuullinen ja kansainvälinen kouluttaja. Ammattikorkeakoulu on alueellisen kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja ja innovaatioiden tuottaja.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs