Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Korsi-projektin syrjäytymistä ehkäisevät hankkeet tavoittaneet satoja ihmisiä

Espoon seurakunnat

Korsi-projektin syrjäytymistä ehkäisevät hankkeet tavoittaneet satoja ihmisiä

Tiedote.
Julkaistu: 17.12.2013 klo 11:32
Julkaisija: Espoon seurakunnat

Korsi-projektin syrjäytymistä ehkäisevät hankkeet tavoittaneet satoja ihmisiä

”Musiikkivierailut ovat luoneet iloa dementiaosastoilla, lastenklinikalla ja kehitysvammaisten yksiköissä. Musiikkityö muuttui koulutuksen myötä esiintymisestä ihmisten kohtaamiseen musiikin keinoin. Hiljaisten tyttöjen ryhmän jälkeen tytöt alkoivat viitata oppitunneilla”, kuvaa Tomi Oravasaari Korsi-projektin onnistumisen kokemuksia kolmivuotisen projektin ollessa puolessa välissä.

Espoon seurakuntien Korsi-projekti sai alkunsa vuonna 2011, kun yhteinen kirkkovaltuusto päätti varata vuosille 2012–2014 yhteensä 900 000 euroa nuorten ja vanhusten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Joulukuussa 2013 toimitettiin luottamushenkilöille Korsi-projektin ensimmäinen väliraportti. Projektista on nyt rahoitettu kaikkiaan 28 hanketta. Näistä kaikki ovat käynnistyneet ja osa on ehtinyt jo päättyä, kun taas osalle hankkeista on haettu jatkoakin.

Vanhusten syrjäytymiseen on puututtu rahoittamalla Espoon järjestöjen yhteisön Keikka-apu -toimintaa kaikkiaan 115 500 eurolla, joka sisältää tulevan vuoden 2014 rahoitusta 48 000. Lokakuun 2013 loppuun mennessä Keikka-avusta apua pyysi 126 ikäihmistä. Vapaaehtoiset vierailivat heidän apunaan yli 400 kertaa. Apua pyydettiin muun muassa saattamiseen terveyskeskukseen, ulkoiluun sekä kaupassakäyntiin. Korsi-projektin tukemana toiminta on laajentunut nopeasti.  Seurakuntien omissa hankkeissa on luotu useita onnistuneita uusia nuorisotyön toimintamalleja, jotka ovat laajennettavissa myös muihin seurakuntiin.

Seurakuntien hankkeita on yhteensä 27, joiden yhteisrahoitussumma on noin 230 000 euroa. Hankerahaa on jaettu seurakunnille hakemusten perusteella. Jokainen hankehakemus on arvioitu huolella. Useista seurakuntien hankkeista on hyvä nostaa esille muutama esimerkki.

Vanhustyöhön ja sairaalasielunhoitoon on tehty uusia avauksia seurakuntien musiikkityössä. Tapiolan seurakunnan Kuoro kaikille -hankkeessa vapaaehtoiset kuorolaiset kävivät kahdellakymmenellä musiikkivierailulla hoivakodeissa. Joka vierailulle osallistui 6–10 kuorolaista ja lauluhetkien jälkeen varattiin aikaa yhteiselle seurustelulle. Olarin seurakunnassa on koulutettu kanttoreita ja vapaaehtoisia muusikoita musiikkityöhön sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Koulutuksen tuloksena tehtiin useita musiikkivierailuja dementiaosastoille, lastenklinikalle ja kehitysvammaisten yksikköön. Musiikki on korostunut työvälineenä ihmisen henkilökohtaisessa kohtaamisessa ja muusikon perinteinen rooli esiintyjänä on pienentynyt.

Useissa seurakuntien nuorten hankkeissa on tehty yhteistyötä koulujen kanssa. Seikkailukerhot kokosivat poikia; löytyi uusia ystäviä ja toisaalta myös itsetuntoa vahvistavia onnistumisen kokemuksia. Erityisluokkien oppilaille perustettiin Voimavalokuvani -ryhmiä, joiden lopputuloksista järjestettiin valokuvanäyttely. Hiljaisten tyttöjen ryhmätoimintaan on yhteistyössä koulujen kanssa kutsuttu hiljaisia ja syrjään vetäytyviä tyttöjä. Ryhmät ovat vahvistaneet tyttöjen itsetuntoa ja antaneet rohkaisua; tytöt ovat muun muassa rohkaistuneet viittaamaan oppitunneilla. Kasvattajailloissa on taas kuultu kasvatuksen huippuasiantuntijoita sekä seurakuntien työntekijöitä vanhemmuuden kysymyksistä.

Korsi-projektin jatkuu vuoden 2014 loppuun. Uusia hankkeita tulee käynnistymään myös vuoden 2014 aikana.

 

Lisätietoja: Espoon seurakuntien Korsi-projekti, projektisihteeri Tomi Oravasaari, tomi.oravasaari@evl.fi, gsm 050 432 9326.

 

Tiivistelmä väliraportista hankkeittain:

 • Keikka-aputoiminta, Espoon järjestöjen yhteisö, kokonaisrahoitus Korsi-projektista, vuonna 2013 vapaaehtoiset olivat toteuttaneet lokakuun loppuun mennessä 418 avustuskeikkaa, jotka kohdentuivat 126 henkilölle.
 • Eläkeläisten taideryhmä (Olari) 22 henkilöä ensimmäisessä kokoontumisessa, muissa 9–13 henkilöä.
 • Diakonian liikuntaryhmät (Tuomiokirkkoseurakunta), säännöllisesti kuntoilemassa n. 10 henkeä.
 • Väntjänst (Esbo svenska), mukana n. 30 vapaaehtoista, toiminta käynnistynyt hyvin.
 • Kehitysvammaisten nuorten pienryhmätoiminta (Olari, Leppävaara), erittäin onnistunutta yhteistyötä. Leireille tulijoita ollut enemmän kuin on voitu ottaa mukaan, yhteensä 17 nuorta.
 • Vanhusten ryhmä- ja retkitoiminta (Olari),viisi osallistujaa ryhmätoiminnassa.
 • Leskien vertaistukiryhmä (Espoonlahti), leiri ja ryhmäkokoontumiset, ensimmäisessä ryhmässä 14, toisessa 11, toiminta vastaa erittäin hyvin kohderyhmän tarpeisiin.
 • Kaikki käy koulua, koulunkäyntiä tukevaa ryhmätoimintaa. (Espoonlahti) Ryhmätoiminta ei käynnistynyt halutulla tavalla, toimintamalli lopetettiin vähäisen kysynnän vuoksi.
 • Yhdistävä tekijä – nuorten tavoittaminen kauppakeskuksissa, (Leppävaara), Hanketta koordinoi Aseman Lapset ry, kauppakeskuksissa on kohdattu lukuisia nuoria.
 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (Tuomiokirkkoseurakunta), koulutukseen osallistuneet työntekijät ovat saaneet koulutuksen valmiiksi ja valmistuneet sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajiksi. Maahanmuuttajanuorten      ryhmä alkamassa.
 • Kuoro kaikille (Tapiola), helmi-syyskuu 2013, kuoro toteutti 20 vierailua hoivakoteihin, kerrallaan mukana 6–10 laulajaa, hanke onnistunut erinomaisesti.
 • Soiva joulukortti (Tapiola), erityisnuorten musiikkiryhmä kokoontui kaksi kertaa ja keikkaili kerran, toimintaa ei jatkettu sellaisenaan, mutta toteutettiin keväällä 2013 erityisnuorten musiikkileiri, joka onnistui hyvin.
 • Nuorten avointen ovien iltapäivä (Tapiola), toiminta käynnistysvaiheessa syksyllä 2013.
 • Seikkailukerho (Olari), kokemukset ovat positiivisia. Toiminnassa mukana 7–12 nuorta.
 • Varavaari ja -mummi (Tuomiokirkko), toiminnassa mukana neljä perhettä ja neljä varamummia sekä yksi varavaari. Toimintaan oltu hyvin tyytyväisiä, tapaamisia ollut 2–3 viikon välein.
 • Aurinko nousee (Espoonlahti, Leppävaara), burmalaisille miehille kymmenen kokoontumiskerran ryhmä ja leiri, ryhmässä mukana 10 miestä, leirillä kahdeksan. Miehen linjan kanssa aloitettiin miehille tukihenkilökoulutus,      johon osallistui yhteensä 8 miestä. Leppävaaran seurakunnan kanssa toinen ryhmä syksyllä 2013 afgaanitaustaisille miehille, keväälle 2014 miesten ryhmä Irakin kurdeille. Kokemukset olleet hyviä.
 • Kelpaan, osaan ja uskallan (Espoonlahti, Olari), toteutettu neljä ryhmää, viides menossa. Draamaprosessit -menetelmällä toteutetut ryhmät suunnattu koko luokalle ja mukana sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen luokkia.
 • Kasvattajailta (Olari, Espoonlahti) rippikoululaisten vanhemmille.
 • Musiikkityötä sairaala- ja hoivayhteisössä (Olari). Koulutusta musiikilliseen hoivalaitostyöskentelyyn sekä kuusi musiikkihetkeä palvelutalo Hopeakuun dementiaosastolle, yhdeksän Hopeakuun päiväosastolle, kahdeksan Jorvin sairaalan lastenklinikalle, kuusi Palvelutalo Omenatarhan dementiaosastolle ja kuusi kehitysvammaisten      yksikköön. Toiminta onnistunut erinomaisesti.
 • Voimavalokuvani (Olari), kaksi ryhmää Kuitinmäen koulussa kahdelle erityisluokalle (8./9. luokka). Kokemukset hankkeesta ovat hyviä, toiminta tavoittanut kohderyhmän oikein hyvin.
 • Hiljaisten tyttöjen ryhmä (Olari). Ryhmätoiminnan toimintamallin koulutus seurakuntien ja kaupungin työntekijöille, käynnistetty viisi ryhmää, suunnitelmissa on käynnistää vielä kolme ryhmää lisää. Yhdessä ryhmässä on ollut 6–7 tyttöä. Ryhmät ovat olleet tytöille rohkaisevia. Toiminta jatkuu suuren kysynnän vuoksi.
 • Runot porttina muutokseen (Olari). Runoryhmään osallistui 4 henkilöä. Toiminta onnistui hyvin, osallistujia olisi mahtunut enemmän mukaan.
 • Kielen avulla osallisuuteen (Olari, Espoonlahti), suomen kielen kursseilla Olarissa 12 kurssilaista, Espoonlahdessa 10, joista useimmat kotiäitejä, lastenhoito järjestetty. Onnistunut hyvin.

 

Toukokuussa rahoituksen ovat edellisten lisäksi saaneet YKN:n päätöksellä seuraavat hankkeet:

 • Auroran kappelin kasvatusakatemian luentosarja (Tuomiokirkko),
 • Nuorten elämänhallintaryhmä (Tuomiokirkko),
 • Sotalapsesta digivanhukseksi (Olari),
 • Luomus-ryhmä (Olari),
 • Kannustusta kouluun ja työelämään (Olari).  

Kaikki hankkeet ovat käynnistyneet, mutta alkuvaiheessa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs