Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Kirkkohallitus päätti lisäkolehdeista kansainväliselle avustustyölle

Kirkon tiedotuskeskus

Kirkkohallitus päätti lisäkolehdeista kansainväliselle avustustyölle

Tiedote.
Julkaistu: 15.09.2015 klo 14:25
Julkaisija: Kirkon tiedotuskeskus

Kirkkohallitus hyväksyi jo toukokuussa vuoden 2016 päiväjumalanpalveluksissa kannettavien kolehtien määräämisen periaatteet.

Toukokuun jälkeen tilanne on kuitenkin muuttunut, sillä kehitysyhteistyövarojen leikkaaminen koskettaa erittäin paljon myös Kirkon Ulkomaanapua ja lähetysjärjestöjä sekä niiden työn edunsaajia. Kirkkohallitus päätti kokouksessaan 15.9.2015, että vuonna 2016 suomenkielisissä hiippakunnissa kerätään kansainväliseen avustustyöhön kolme kolehtia edellisvuotta enemmän.

Yksi lisäkolehti kerätään Kirkon Ulkomaanavulle, kaksi lisäkolehtia seurakunnat valitsevat virallisten lähetysjärjestöjen joukosta. Kirkon virallisten lähetysjärjestöjen aiemmin sovitut kolehtimäärät esitetään pidettäväksi ennallaan.

Kirkkohallituksen määräämät kolehdit on jaettu pakollisiin ja tiettyyn päivään sidottuihin kolehteihin, pakollisiin, mutta seurakunnan harkinnan mukaan tiettynä ajanjaksona kerättäviin kolehteihin ja suosituskolehteihin, joita seurakunta voi halutessaan sijoittaa omassa päätösvallassaan oleville kolehtipyhille.

Vuoden 2014 aikana seurakunnissa kannettujen kolehtien tuotto oli yhteensä reilut 8,7 miljoonaa euroa. Edellisvuonna (2013) määrä oli vajaa 8,6 miljoonaa euroa.

Sekä suomenkielisten hiippakuntien että ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan kirkkokolehdit vuodelle 2016 liitteenä.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenottopyynnöt toimistosihteeri Hanna Haloselle, p. 040 142 6664

Kirkolliskokouksen työjärjestykseen säädösteknisiä muutoksia

Kirkolliskokous päätti 9.5.2014 kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttamisesta. Uudistus tulee voimaan 1.1.2016. Uudistuksessa kirkolliskokouksen asema kirkon ylimpänä toimielimenä säilyy ennallaan. Myöskään kirkolliskokouksen tehtäviin ei tule merkittäviä muutoksia.

Vastaisuudessa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen täytäntöönpanomääräysten antaminen ei kuulu kirkolliskokouksen tehtäviin, vaan se kuuluu kirkkohallitukselle tai piispainkokoukselle. Myös eräät henkilövalinnat siirtyvät kirkkohallituksen tehtäväksi.

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle kirkolliskokouksen työjärjestyksen muuttamista siten, että siinä otetaan huomioon keskushallintouudistuksen säädöstekniset muutokset kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen.

Lisätiedot: Kirkolliskokouksen pääsihteeri Katri Kuuskoski, puh. 050 326 9002

Pertunmaa liitetään Mäntyharjun seurakuntaan

Pertunmaan seurakunta lakkautetaan 31.12.2015, ja se liitetään Mäntyharjun seurakuntaan 1.1.2016 lukien. Uuden seurakunnan alueena ovat Pertunmaan kunnan ja Mäntyharjun kunnan alueet.

Keskeinen syy päätökseen on molempien seurakuntien talouden kiristyminen ja resurssien väheneminen. Pertunmaan tai Mäntyharjun kunnissa ei ole vireillä kuntaliitoshanketta. Pertunmaan ja Mäntyharjun seurakunnilla on ajallisesti pitkä historiallinen yhteys, johon päätöksen myötä palataan takaisin.

Lisätiedot: Taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, puh. 050 349 6902

Kirkollisten rakennusten avustusten jakoperusteet muuttuvat

Kirkollisten rakennusten ja seurakunnan muiden toimitilojen rakennusavustusten perusteet muuttuvat vuoden 2016 alusta alkaen. Muutoksen tarpeeseen vaikuttaa ennen muuta rahoitustavan muutos. Osuus yhteisöveron tuotosta muuttuu valtion korvaukseksi.

Seurakuntien tulee huolehtia arvorakennuksistaan, joiden hoidossa useimmiten asiantuntijana toimii Museovirasto. Jatkossa rakennusavustus jakautuu valtion rahoituksesta jaettava avustukseen ja Kirkon keskusrahaston tukeen.

Valtion rahoitus koskee kirkkolain, rakennusperinnön suojelulain ja asemakaavan perusteella suojeltuja kirkollisia rakennuksia, käytännössä niiden korjauksia ja konservointia. Kirkollinen arvoesineistö kuuluu myös tämän avustuksen piiriin. Suojeltujen rakennusten kohdalla rahoitusmahdollisuus koskee kaikkia seurakuntia.

Kirkon keskusrahaston tuki koskee ei-suojeltuja kohteita ja seurakuntien muita toimitiloja. Avustusta myönnetään olemassa olevien rakennusten korjaamiseen ja muuttamiseen.

Lisätiedot: Antti Pihkala, puh. 050 529 8431

Seurakuntien korjaus- ja urkusuunnitelmat hyväksyttiin

Kirkkohallitus hyväksyi Pattijoen ja Simon kirkon korjaussuunnitelmat sekä Elimäen kirkon urkusuunnitelmat.

Elimäen kirkko saa Kouvolan seurakuntayhtymän omistaman Kymintehtaan seurakuntatalon urut, jotka ovat jääneet vaille käyttöä. Muutos edellyttää kirkon urkulehterin muutostyötä. Elimäen kirkko on rakennettu vuonna 1678. Rakennus on ikänsä perusteella suojeltu kirkkolailla.

Raahen seurakunnan Pattijoen kirkon julkisivu korjataan ja maalataan. Lisäksi kirkko saa liikuntaesteisten luiskan. Myös Simon seurakunnan kirkon invaluiskaa parannetaan ja kirkko saa uudet portaat.

Lisätiedot: Yliarkkitehti Antti Pihkala, puh. 050 529 8431

Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016–2018 hyväksyttiin esitettäväksi marraskuun kirkolliskokoukselle.

Kirkon keskushallintouudistus on tulossa voimaan vuoden 2016 alusta. Tällöin kirkon eläkerahasto eriytetään kirkon keskusrahastosta. Muutos ei vaikuta eläketoimintaan vaan on käytännössä lainsäädäntötekninen.

Lisätiedot: Kirkon keskusrahaston johtaja, kirkkoneuvos Leena Rantanen, p. 050 567 5372

Helsingin hiippakuntavaltuuston esitys kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta ehdokasnumeroinnin osalta merkittiin tiedoksi ja huomioitavaksi seuraavien, vuoden 2018 seurakuntavaalien yhteydessä. 

Liitetiedostot

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on noin neljä miljoonaa jäsentä. Suomen suurin uskonnollinen yhteisö on mukana ihmisten elämän arjessa ja juhlassa ja pitää esillä kristillisiä arvoja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kirkon tiedotuskeskus välittää ajantasaista tietoa kirkosta medialle ja suurelle yleisölle. Kirkon verkkosivusto osoitteessa evl.fi

Kirkon viestintä

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs