Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Finska Missionssällskapets budget 29,6 miljoner euro nästa år

Finska Missionssällskapet

Finska Missionssällskapets budget 29,6 miljoner euro nästa år

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.12.2014 kl. 16:02
Utgivare: Finska Missionssällskapet

Finska Missionssällskapets styrelse godkände budgeten för år 2015 den 9.12. Enligt budgeten är utgifterna för den ordinarie verksamheten 29,6 miljoner euro. Budgeten är som helhet på samma nivå som år 2014. I kommande budget flyttas fokus allt mera till arbetet utomlands.

I de budgeterade kostnaderna riktas 22,1 miljoner euro, det vill säga 74,7 procent, till arbetet utomlands. Till verksamheten i Finland, som består av medelanskaffning, information, utbildning och fostran samt övrig verksamhet, budgeteras 7,5 miljoner euro.

Enligt Finska Missionssällskapets strategi är tyngdpunkterna för arbete utomlands följande: kyrkornas evangelisations- och diakoniarbete, minskandet av fattigdom, samt främjande av samhällelig rättvisa.

Sällskapet verkar i omkring 30 länder och har utsända missionärer i 22 länder.

Nästa år använder sällskapet 9,1 miljoner euro i det kyrkliga arbetet. Tyngdpunkten ligger vid uppsökande arbete (3,3 miljoner) och stöd av samarbetsparternas självförvaltning (1,8 miljoner). I det kyrkliga arbetet ingår också kristen fostran, diakoni och fadderarbete.

Finska Missionssällskapet får 8,4 miljoner i stöd av utrikesministeriet nästa år. Enligt sällskapets strategi riktas medlen till verksamhet vars mål är att minska fattigdomen och förbättra diskriminerade gruppers rättigheter (3,8 miljoner). Arbetet för funktionshindrade växer också inkommande år. Utjämningskampanjens tema åren 2014-2015 är funktionshindrades rättigheter.

Strukturförändringarna i inrikesarbetet fortsätter. Nästa år minskar kostnaderna för inrikesavdelningens arbete med 12 procent, och administrationskostnaderna med 5 procent. En del av de minskade kostnaderna i inrikesarbetet beror på avslutandet att sällskapets museiverksamhet. Samlingarna från Finska Missionssällskapets museum Kumbukumbu överlämnas till Kulturernas museum i börjar på 2015.

Mest resurser till Asien

År 2014 blev ett historiskt år - Finska Missionssällskapet riktade för första gången mera resurser till Asien än till Afrika.

Nästa år använder sällskapet 8,2 miljoner i Asien, medan 7,7 miljoner euro riktas till Afrika. Etiopien, Nepal och Tanzania är de länder där satsningarna är störst.

”Vi verkar i en omgivning som förändras. Kunnandet har stärkts inom Afrikas och Asiens kyrkor. Det här syns i också i vårt verksamhetsplan – vi använder en allt större del av våra resurser till att stärka partnerkyrkornas eget missionsarbete. Arbetet förverkligas nu till största del av lokal, utbildad personal, säger Finska Missionssällskapets tf verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Finska Missionssällskapets uppskattar att understödet kommer att vara ungefär på samma nivå år 2015.

Finska Missionssällskapet verkar för mänskliga rättigheter och utrotar fattigdom i 30 länder, tillsammans med lokala samarbetskyrkor och partnerorganisationer. Finska Missionssällskapet grundades 1859 och är en av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands missionsorganisationer. Sällskapet är utrikesministeriets partnerorganisation och en av de största aktörerna för utvecklingssamarbete i Finland. www.finskamissionssällskapet.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs