Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Biskopsmötet gav rekommendation för vigning av diakoner

Kyrklig tidningstjänst

Biskopsmötet gav rekommendation för vigning av diakoner

Pressmeddelande.
Publicerad: 24.05.2016 kl. 16:02
Utgivare: Kyrklig tidningstjänst

Biskopsmötet gav en rekommendation för vigning av diakoner eftersom det finns ett behov av att klargöra och förenhetliga praxisen i olika stift.

Biskopsmötet beslöt att en person som avlagt en av kyrkostyrelsen godkänd examen kan vigas till diakon genom att personligen ansöka om det hos biskopen. Stiftet ansvarar för den ordinationsutbildning som ges inför vigningen.

Den som vigs ska ha kallelse till tjänst. I första hand viger man till diakontjänst i kyrkan. Det går också att viga en person som är kallad att sköta diakonala uppgifter i en församling, kristen organisation, stat, kommun, stiftelse, privat organisation eller annat samfund och som deltar i förverkligandet av kyrkans uppgift på särskilt överenskommet sätt.

Den som vigts till diakon har rätt att använda en grön ämbetsskjorta och i gudstjänsten en stola som går diagonalt från vänster axel.

Vigning sker idag i de flesta stift men i varierande utsträckning och det har därför funnits ett behov av enhetlig praxis. Till exempel finns det i stiften skillnader i grunderna för vigning, i vilken utsträckning diakoner vigs och i kontakten till stiftet efter vigningen.

Kyrkomötet lät i november 2015 ett lagförslag om ett nytt diakoniämbete förfalla. Det finns inga bestämmelser i kyrkoordningen eller kyrkolagen om vigning av diakoner. Däremot finns formulär för vigning av diakoner i kyrkohandboken.

Mera information: Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 3803 270

Peura och Repo representerar biskoparna i kyrkostyrelsen

Biskopsmötet beslöt att biskopen i Lappo stift Simo Peura och biskopen i Tammerfors stift Matti Repo representerar biskoparna i kyrkostyrelsens plenum under perioden 1.6.2016-31.5.2020.

Biskopsmötet samlas nästa gång i Joensuu den 30-31 augusti.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189
Biskopsmötets webbsida

-----

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund. Kyrkan möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrklig tidningstjänst förmedlar aktuell information om kyrkan till medierna och den stora allmänheten. Kyrkans webbplats finns på adressen evl.fi/svenska.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs