Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Biskopsmötet diskuterade ökad gästfrihet vid nattvarden

Kyrklig tidningstjänst

Biskopsmötet diskuterade ökad gästfrihet vid nattvarden

Pressmeddelande.
Publicerad: 05.04.2016 kl. 16:45
Utgivare: Kyrklig tidningstjänst

Biskopsmötet diskuterade ökad gästfrihet vid nattvarden och andra kyrkosamfunds prästers rätt att predika i gudstjänsten och beslöt att frågorna ska beredas vidare. Diskussionen fördes på basen av en utredning som biskopsmötets arbetsgrupp har gjort under det senaste halvåret.

I praktiken handlar frågan om nattvarden om att medlemmar från kyrkor som evangelisk-lutherska kyrkan i Finland inte har nattvardsgemenskap med ändå kunde få delta i nattvardsfirandet. Initiativet i frågan har gjorts av Borgå domkapitel och har uppkommit ur ett ökat behov av nattvardsgemenskap, till exempel då personer som hör till samma familj men är medlemmar i olika kyrkosamfund vill fira nattvard tillsammans.

Också frågan om att kalla andra kyrkosamfunds präster och pastorer att predika i gudstjänsterna i evangelisk-lutherska kyrkans församlingar ska beredas vidare.

Arbetsgruppens utredning (pdf) finns på biskopsmötets webbsidor.

Mera information ger biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189

Biskopsmötet diskuterade rekommendationer för vigning av diakoner

Biskopsmötet diskuterade rekommendationer för vigning av diakoner och remitterade frågan till vidare beredning. Vigning sker idag i de flesta stift men i varierande utsträckning och det finns ett behov av enhetlig praxis i de olika stiften. Nu kan det finnas till exempel skillnader i grunderna för vigning, i vilken utsträckning diakoner vigs och i kontakten till stiftet efter vigningen.

Det finns idag inga bestämmelser i kyrkoordningen eller kyrkolagen om vigning av diakoner. Däremot finns ett formulär i handboken för vigning av diakoner. Kyrkomötet lät i november 2015 ett lagförslag om ett nytt diakoniämbete förfalla.

Mera information ger biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 3803 270

Biskopsmötet gav utlåtande om lutherskt självförståelsedokument

Biskopsmötet gav utlåtande om Lutherska världsförbundets (LVF) dokument The Self-Understanding of the Lutheran Communion. LVF:s generalsekreterare har bett medlemskyrkorna delta i en diskussionsprocess om den lutherska kyrkogemenskapens betydelse för medlemskyrkorna.  Avsikten med processen är att fördjupa förståelsen av den lutherska kyrkogemenskapen och med hjälp av fördjupad självförståelse främja relationerna mellan medlemskyrkorna.

Lutherska världsförbundet är en samarbetsorganisation för de lutherska kyrkorna. LVF grundades 1947 i Lund för att främja samarbetet mellan kyrkorna. Förbundet stöder sina medlemskyrkor ekonomiskt och med utbildning i människorättsarbete, och främjar världsfreden. Medlemmar är sammanlagt 144 kyrkor från alla världsdelar. Lutherska världsförbundet representerar över 72 miljoner lutheraner.

Biskopsmötet gav sitt utlåtande till Lutherska världsförbundet på basen av ett utkast från nämnden för ekumeniska frågor. Utlåtandet (på engelska) sätts inom kort ut på biskopsmötets webbsidor.

Mera information ger ledande sakkunnig inom ekumenik och teologi, Tomi Karttunen, tfn 050 594 1713

Biskopsmötet sammanträder nästa gång den 24 maj i Helsingfors. Mötet behandlar ärenden som gäller kyrkans tro, förkunnelse och arbete, ekumenik och mission, och stiftens förvaltning och skötsel. 

-----

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund. Kyrkan möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrklig tidningstjänst förmedlar aktuell information om kyrkan till medierna och den stora allmänheten. Kyrkans webbplats finns på adressen evl.fi/svenska.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs