Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Biskopar och kyrkan uttrycker oro över lantbruksproducenternas ställning

Kyrklig tidningstjänst

Biskopar och kyrkan uttrycker oro över lantbruksproducenternas ställning

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.03.2016 kl. 11:34
Utgivare: Kyrklig tidningstjänst

Evangelisk-lutherska kyrkan är orolig över lantbrukarnas allt svårare situation. Biskopen i Lappo Simo Peura, biskopen i Kuopio Jari Jolkkonen och ordföranden för kyrkans landsbygdskommitté, kyrkoherde Lauri Jäntti har 10.3.2016 undertecknat ett ställningstagande som stöder lantbruksproducenternas arbete. Också biskopen i Borgå Björn Vikström ger sitt stöd till lantbruksproducenterna och deras arbete.

I ställningstagandet betonas att staten och samhället borde fästa speciell uppmärksamhet vid lantbruksproduktion och lantbrukarnas välfärd. Det måste vara lönsamt med lantbruk utan orimliga risker.

De konstaterar att lantbruksproducenternas svårigheter har vuxit sig ohållbara. Under åren 2010-2015 har deras inkomster sjunkit med 53,7 procent, vilket är mera än i något annat EU-land. I ställningstagandet säger de att den finska staten och EU ska se till att stöden till jordbruket är tillräckliga och betalas ut vid rätt tidpunkt.

Biskop Simo Peura påminner om att jordbruk och att odla mat är ett oumbärligt arbete för att svara mot människors grundbehov.
– Jordbrukarna producerar vår mat och upprätthåller en välmående landsbygd.

Kyrkan stöder jordbrukare och deras familjer

I kyrkans riktlinjer för landsbygden sägs att ekonomin inte ska vara ett självändamål utan det viktigaste är att varje människa mår bra och att skapelsen är i balans.

– Många jordbrukare har ställts inför konkurs utan att själva ha orsakat det. Ofta handlar det inte bara den egna utkomsten utan om att även sinnesbalansen och familjelyckan ligger i vågskålen. Situationen är allvarlig också säkerhetspolitiskt. Finland måste se till att vi har en matproduktion också i eventuella kristider. Det är viktigare än förr när vi lever i politiskt osäkra tider, säger biskop Jari Jolkkonen.

I ställningstagandet säger de att många lantbruksproducenter kämpar för att försörja sig själva och sin familj trots minskade inkomster. En del har tvingats sluta fastän de har haft vilja och kunskap att fortsätta. Många fortsätter sitt arbete på gränsen till vad de orkar. Har jordbrukarna blivit de som betalar för världspolitiken och allt billigare mat, undrar man i ställningstagandet.

Ställningstagandet i sin helhet på finska

Mera information:
ordförande för kyrkans landsbygdskommitté, Lauri Jäntti, tfn 040 502 1439
biskopen i Lappo stift, Simo Peura, simo.peura@evl.fi eller via biskopens sekreterare Elisabet Mäki-Mantila tfn 040 777 6380

-----

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund. Kyrkan möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrklig tidningstjänst förmedlar aktuell information om kyrkan till medierna och den stora allmänheten. Kyrkans webbplats finns på adressen evl.fi/svenska.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs