Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Urheilu ja vapaa-aika » Sinisorsakanta vakaa – muilla vesilinnuilla menee huonommin

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Sinisorsakanta vakaa – muilla vesilinnuilla menee huonommin

Tiedote.
Julkaistu: 17.08.2012 klo 10:44
Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Riistataloudellisesti merkittävimmän riistavesilintumme, sinisorsan, pesimäkannassa (200 000 paria) ei ole tapahtunut muutosta viime vuodesta. Tavikanta runsastui hieman, mutta on vuodesta 2006 alkaneen taantuman jäljiltä pitkäaikaiskeskiarvoa pienempi. Myös haapanan kokonaiskanta jäi pitkäaikaiskeskiarvoa pienemmäksi, sillä laji on taantunut 1980-luvulta lähtien.

Kansallisessa uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneiksi luokiteltujen jouhisorsan ja heinätavin kantojen pitkäaikaistrendi on selvästi taantuva. Jouhisorsan pesimäkanta on pienentynyt voimakkaammin, sillä laji oli aikaisemmin pohjoisessa varsin runsaslukuinen. Heinätavi on aina ollut harvalukuinen, parhaiden lintujärvien lintu. Laji runsastui 1970-luvulla, mutta on sittemmin taantunut. Tänä vuonna laji runsastui, mutta pienen aineiston vuoksi arvio on epätarkka. Ilahduttavasti toisen vaateliaan lintujärvilajin, lapasorsan, kanta ei ole oleellisesti pienentynyt.

Tukkasotka, punasotka ja nokikana ovat taantuneet pitkään. Koskeloiden sisävesien kannoissa taas ei ole havaittavissa muutoksia.

Telkän poikastuoton paraneminen vuodesta 2007 vuoteen 2011 asti saattaa selittää kannan kasvun tänä vuonna.

Poikastuotto heikohko, haapanan poikastuotto romahti

Etelä-Suomen aineistosta arvioituna ainakin tavin ja haapanan poikastuotto on heikentynyt pitkän ajan kuluessa. Haapanan poikastuotto heikkeni peräti 40 prosenttia viimevuotisesta. Kehitys on huolestuttava ja viittaa siihen, että kantojen muutoksiin eivät vaikuta pelkästään muuttoreitin varrella ja talvehtimisalueilla tapahtuvat ympäristömuutokset ja metsästys, vaan myös pesimäympäristön muutokset. Lievää laskusuuntausta on myös sinisorsan ja telkän poikastuotossa.

Muista vesilinnuista poiketen nokikanan poikastuotanto kasvoi tänä vuonna voimakkaasti.

Tulokset käyvät ilmi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen riistakeskuksen yhteisistä vesilintulaskennoista. Laskentoja on tehty vuodesta 1986 alkaen, ja kesällä 2012 tuloksia on saatu 324 laskentapaikalta koko maassa.

Lisätietoja:
Tutkija Jukka Rintala, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 020 575 1202
Tutkija Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo, puh. 050 318 2340

 Kuva. Yhdentoista vesilintulajin runsauden vaihtelu vuosina 1986–2012.

 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tietoa luonnonvaroista päättäjille, elinkeinoille, alan ammattilaisille sekä kansalaisille. Lisätietoa: http://www.rktl.fi/,  s-posti: viestinta@rktl.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs