Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Utrikesministeriet: Finska Missionssällskapets arbete når de fattigaste och ger resultat

Finska Missionssällskapet

Utrikesministeriet: Finska Missionssällskapets arbete når de fattigaste och ger resultat

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.09.2016 kl. 08:47
Utgivare: Finska Missionssällskapet

Finlands utrikesministerium har gjort en grundlig utvärdering av Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete. Resultatet publicerades 15.9.

Finska Missionssällskapet är utrikesministeriets långvariga samarbetspartner. Den färska utvärderingen hör till en större undersökning som berört de organisationer som får programstöd av utrikesministeriet. Förutom Finska Missionssällskapet utvärderades denna gång fem andra organisationer.

Sällskapets arbete bedömdes vara effektfullt, kostnadseffektivt och långsiktigt. Undersökningen visar också att arbetet motsvarar de lokala behoven. Finska Missionssällskapet fick speciellt beröm för sitt arbete bland de allra fattigaste och mest utsatta folkgrupperna i olika utvecklingsländer. Evalueringen visar att speciellt kvinnornas ställning har förbättrats tack vare sällskapets arbete.

– Vi har nått en stor mängd fattiga och diskriminerade människor som inte får hjälp av andra finansiärer. Arbetet har gjorts långsiktigt, på gräsrotsnivå, säger utrikesavdelningens direktör Rolf Steffansson.

Stärkta civilsamhällen

Undersökningen visar också att Finska Missionssällskapet har lyckats stärka utvecklingsländernas civilsamhällen. Resultaten har uppnåtts genom olika projekt, utbildning, nära kontakt till samarbetspartnerna och genom personalstöd.

– När samarbetet sker i partnerskap och i dialog skapas nytt kunnande. Förutom pengar behöver människor egenmakt, självförtroende, kunnande och delaktighet i olika nätverk, säger Steffansson.

– Utvärderingen visar att det lönar sig att samarbeta med medborgarorganisationer. Arbetet ger tydliga resultat. Det borde ges mera programstöd till aktörer inom civilsamhället, säger Steffansson. 

Bildtext: Kvinnornas ställning har förbättrats i Etiopien tack vare Finska Missionssällskapet. Foto: Ari Vitikainen

Bilagor

Finska Missionssällskapet verkar för mänskliga rättigheter och utrotar fattigdom i 30 länder, tillsammans med lokala samarbetskyrkor och partnerorganisationer. Finska Missionssällskapet grundades 1859 och är en internationell aktör inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Finska Missionssällskapet är utrikesministeriets partnerorganisation och en av de största finländska organisationerna inom utvecklingssamarbetet. www.finskamissionssällskapet.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs